Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
‍ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

تخت جمشید در آستانه نابودی


پدران پاره زمینی پی معبد هشتند

پسران میوه ی ممنوعه در ان‌ می کشتندخشکسالی در حال تاختن به لشکر فرهنگ و‌ هویت بوده و پشت سر خود زمین بدتر از سوخته را بر جای گذاشته و می گذارد و

در این‌ مورد هرچه زمین ها حاصلخیز تر بوده عمق فاجعه بیشتر می شود

جلگه مرودشت از دیر باز یکی از حاصلخیز ترین مناطق ایران بوده و به واسطه وجود زمین و آب متاسب توانسته سکونت گاه اولیه بشری را به خود اختصاص داده و تمدن های بزرگی همچون هخامنشی را در دامن خود بپروراند و در همان دوران هم مدیران کشوری یک پدیده ی شوم که آن را هم بسیار خطرناک و معادل حمله دشمن به سرزمین ایران می دانند را گوشزد نموده اند به نحوی که‌ در کتیبه جنوب تخت جمشید داریوش شاه می گوید اهورامزدا این سرزمین را از دروغ خشکسالی و سپاه دشمن بپایاد

میزان بارندگی در جلگه مرودشت حداکثر دویست و هشتاد میلی متر می باشد که در سال های کم بارش این میزان‌نیز به شدت کاهش یافته اما از آنجایی که در سال های گذشته مجوز حفر چاههای بیشماری داده شده است برداشت اب سالیانه چندین برابر جذب آب بوده و با یک حساب سر انگشتی ساده حدود ۱۲ متر در جلگه مرودشت فضای خالی به وجود آمده است که‌ اگر این‌حجم‌ خاک حرکت کند انرژی معادل یک زلزله ۴ الی ۵ ریشتری ایجاد خواهد کرد و این رانش زمین قطعا تخت جمشید را نابود خواهد کرد
کاری که اسکندر و اعراب نتوانستند بر سر یادگار نیاکانمان بیاورند ما به دست خودمان و در غالب دلسوزی آن را رقم زده ایم
اما از ذکر مطالب فوق خواستیم به این نتیجه برسیم که بنا به قوانین موجود حفر و کف شکنی در حریم درجه یک تخت جمشید به علت وجود همین خطر سالها ست که ممنوع شده است اما در کمال ناباوری شاهد آن بودیم که در هفته گذشته حداقل چهار چاه در فاصله بسیار اندکی از تخت جمشید به ناگاه در حال حفر می باشد

قطعا شاید تصور گردد شاید وجود چند چاه در فاصله نزدیک چندان مخرب نباشد اما موضوع مهم تر احتمال لغو قانون حفر چاه در حریم درجه یک می باشد که کشاورزان قطعا به علت بایر بودن زمین در سال های اخیر دنبال خواهند کرد و کنار گوش تخت جمشید چاههای فراوانی حفر خواهد شد و با توجه به موضوعات فوق رانش زمین در کنار تخت جمشید شروع شده است و به زودی شاهد پیشرفت آن نیز خواهیم بود

تخت جمشید یک بنای محلی نیست که تصمیم گیری در مورد آن محلی انجام شود تخت جمشید یک بنای جهانی و تصمیمات در مورد آن باید ملی صورت گیرد


امیدوارم مسوولان مربوطه قبل از وقوع یک فاجعه جلو آن را بگیرند

نابودی تخت جمشید آن هم به بهانه تولید چند تن گندم و خربزه واقعا امری توجیح پذیر نیست

در پایان از مسوولان رده بالای مملکتی خواهان دخالت در این موضوع و جلوگیری سریع از نقض قانون توسط عده ای ذی نفوذ را خواهانیم
تخت جمشید نه فقط از سنگ است دل تنگی است که با سنگ‌دلان در جنگ است

ببراز بازوبندی چهاردهم امرداد نود و پنج
@notbanor ♪
Photo

Post has attachment
ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺏ ﺑﺤﺮ ﻋﺮﺏ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﻤﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻣﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺏ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪ
ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻨﺤﻮﺱﻋﺮﺏ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﺼﺮﻩ ﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﻠﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﻠﺤﯿﻢ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺩﻭﺍﻧﺪﯾﻢ
ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺍﺻﻞﻭ ﻧﺴﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻡ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺭﻭ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ
ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﺭﯼ ﺯ ﺍﺩﺏ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺗﺎﺝ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻬﺮﻭﻃﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻡ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﭼﻪﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮﯾﻢ
ﻣﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺎﺷیم
ﻣﺎ ﮔﺮ ﮐﻪ ﺯ ﻧﺴﻞ ﺩﺍﺭﯾﻮﺷﯿﻢ
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭼﺮﺍ ﺳﯿﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ
ﺁﺧﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻋﺰﺕ ﮐﯿانی
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺭﻓشﮐﺎﻭﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﯽ
اعیاد ﺑﺰﺭﮒ ‌ ﺑﺎﺳﺘﺎنی
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭ ﺻﻔﺮ ﺭﺟﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ
ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ ﻭ ﺣﻠﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ!
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭘﯿﻤﺒر
ﺁﺧﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻋﺮﺏ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ!
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻨﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﻏﺮﻕ ﮔﺮﺩﯾﻢ
ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻤﺎﻥ بخندد؟!!
💔✌✌✌✌✌✌✌
نوادگان کوروش و داریوش کپی اجباری
شبتون پرستاره

Photo

Post has attachment
۸۰۰میلیارددلار یعنی چقدر،،،’

Post has shared content
چرا دین زرتشت کفر آمیز است؟؟؟؟

چون نخستین و تنها آیین بر پایه ی راستی در جهان است.
-چون تنها دینی است که پیامبرش صراحتا بر اندیشه ی نیک،گفتار نیک و کردار نیک تاکید کرده است.
-چون تنها دینی است که در کتابهای مقدسش سخنی از کشتار و سربریدن و قطع اعضای بدن نیامده است.
--چون تنها آیین شادی گستر در جهان است .

چون تنها آیین دادگستر در جهان است.
چون تنها آیین دانش گستر در جهان است.
-چون تنها آیین خردگرا در جهان است.
-چون تنها دینی در جهان است که در کتابهای مقدسش از کشاورزی و پویایی و کار و کوشش و مهر و نیکی سخن گفته شده است.
-چون ایرانی است.
-چون خاری است در چشم باورهایی که حامی تروریست و دروغ و کشتار هستند.
-چون تنها دینی است که پیروی از آن زوری نیست و هر کس که از آن خارج شود(که خارج نمیشود) کشته نمی شود.
-چون تنها دینی است که در آن بکن و نکن جایی ندارد و انسان را آزاد می گذارد که با خرد خود راه نیکی را برگزیند.
-چون تنها دینی است که در آن زن و مرد با هم برابرند.
-چون تنها دینی است که مانند حیوان با انسانها برخورد نمی کند.
-چون تنها دینی است که زن را بی ارزش نمی داند و به مردان اجازه نمیدهد چند همسر داشته باشند.
-چون تنها دینی است که به مقام انسانیت احترام می گذارد.

-چون تنها دینی است که دروغ را ممنوع کرده است و دروغ مصلحتی هم در آن وجود ندارد.
-چون تنها دینی است که نه تنها انسانها بلکه حیوانات را هم نجس نمی داند.
-چون تنها دینی است که شعرا و خردمندان را کافر نمی داند.
-چون تنها دینی است که به محیط زیست احترام می گذارد.
-چون تنها دینی است که سرچشمه ی همه دانش هاست.
-چون تنها دینی است که تکنولوژی جهان کنونی مدیون آن است.
-چون تنها دینی است که پیروانش مواد مخدر مصرف نمی کنند،دروغ نمی گویند و دزدی نمی کنند.
-چون تنها دینی است که پیامبرش(اشوزرتشت اسپنتمان)بر خلاف همه ی نوزادان که گریه می کنند در هنگام به دنیا آمدن،خندید.
-چون تنها دینی است که برخلاف دیگران که روایت شده است هنگام به دنیا آمدنشان کاخ ها فرو ریخت و دریاچه ها خشکیدند،در هنگام زاده شدن پیامبر ایران(اشوزرتشت اسپنتمان)گیاهان روییدند و رودها خروشان شدند و پرندگان،آواز خوش سر دادند.
Photo

Post has attachment
رونمایی ازجام طلای باستانی مربووط به سه هزارسال پیش حدودچندین قـــــرن،اگرمیانگین عمر
هرایرانی روهفتاد سال حساب کنیم میشه مربوط به حدود 42.8571428571 نسل گذشته....
طلای به کاررفته ازخالص ترین وناب ترین آلیاژ موجود درجهان است
🎲 ℳ# 🔥
✌😉💋 😘
Photo

Post has attachment
🔴🔴🔴 روزی ک اعراب شکست خفت بار از مردم تبرستان خوردند

در جریان لشکرکشی های اعراب به ایران معاویه خلیفه اموی سرداری بنام مصقله را
برای فتح تپورستان ( طبرستان = مازندران ) گسیل شد او با لشگر بیشمار 10000 نفری خود وارد تپورستان شد ایرانیان در منطقه رویان راه را بر او بستند و او را با همه یارانش کشتار کردند ، این مبارزه باعث شد حتّی یک تن نیز از یاران مصقله باقی نماند و اینگونه اثری از این مصقله نه به کوفه رسید و نه به دمشق ....
به این ترتیب بار دیگر بدون اینکه اعراب از شکست خفت بار خود یاد کنند در مثالی باقی ماند که اعراب وقتی میخواهند کار نا شدنی را مثال بزنند میگویند «« وقتی مصقله برگردد»» یا وقتی میخواهند بگویند که کسی رفت و بر نگشت میگویند «« به
همانجا رفت که مصقله و یارانش رفتند»»

Photo

Post has attachment
ازشرف شد، کز صدف ، گــوهــر
جـــدا، افتـــــــاده اسـت....

گـنــــــدم از عِـــزّت، بکـــام آسیاب افتـــــــاده اسـت.....

ســـــرخ رو، چون مِــس نشـو
مـحتــــاجِ مِـســـگرمیشوے..

زَ ر ، زِ زردی بی نیاز،ازکیمـــیاافتاده است....
سایه از افتادگی بـــــرزیر پا افتاده است

بــَــره از نــــرمی به خــوان اغـنــــیـاء ، افتـــــاده است...

طـــــوق قمــــــری رنگ خون اوست دور گردنــش...

بـــــر سَـرِ مـ ℳ# ـا , هــــر بلا

از آشـــــــنـا افتاده اســت.....

در میان بی هنـــــــرها میـکِشـم رنــجِ هـنـــــــر

گنــــج در ویرانــه افتــــــادو به جا

افــــــتـاده است `°•√•°`

#کانال‌کوچ‌‌هجرت‌۲

🕊 Telegram.me/hegrat2
Photo

Post has attachment
دلم می خواهد درها را
روی زمین بخوابانم
چون از ایستادن
خسته شده اند ....

#سهراب_سپهرے

Photo
Wait while more posts are being loaded