Post has attachment
"Use Case 2: Automatic installation and creation of MongoDB on an end-user's machine." This Dartlang/Pub package seems to be about how you install Mongo-database  from server to clients computer.  In a month I hope I will have more time to try this.  And other web databases.

Post has attachment
http://stackoverflow.com/questions/14926511/how-do-i-open-an-indexeddb-database-with-dart   Seth Ladd kysyi ja vastasi: 

The new IndexedDB API uses Dart's support for Streams and Futures. Here's how you open an IndexedDB database with Dart M3 or greater:

import 'dart:html';
import 'dart:indexed_db';

Future<Database> openDatabase(String dbName, String storeName, {int version:1}) {
  return window.indexedDB.open(dbName, version: version,
    onUpgradeNeeded: (e) {
      Database db = e.target.result;
      if (!db.objectStoreNames.contains(storeName)) {  
        db.createObjectStore(storeName);
      }
    });
}

main() {
  openDatabase('test-db', 'test-store').then((Database db) {
    // do database stuff
  });
}
In this code the window.indexedDB.open call returns a Future<Database>, which completes when the database is opened.

The onUpgradeNeeded function is run when the version of the database does not match the version specified.

Post has attachment
https://github.com/sethladd/lawndart  Koodit: Unified, asynchronous, easy-to-use library for browser-based storage.
Unified API for in-memory, local storage, indexed db, and websql
Minulle DART-ohjelmointikielessä oli outoa, että siinä ei ollut valmiita tietokanta-rakenteita.  Mutta nyt niitä näyttää tulevan...

Post has attachment
http://www.dartlang.org/   Googlen uusi, kehitteillä oleva ohjelmointi kieli liittyy tähän siten, että monet tietokantojen ylläpitäjät ovat kehittäneet liitännäisiä, joiden avulla heidän ohjelmansa voi linkittää DART:iin. 
     Myös SQL liitännäinen on.  Kielen omat tietokanta-rakenteet ovat toistaiseksi LIST ja MAP asteella.  1.0 versio taitaa tulla kesällä.
Wait while more posts are being loaded