شنيدم آدم شدي،ناراحت شدم،تحقيق کردم ديدم شايعه است هنوزهمون فرشته اي.
Wait while more posts are being loaded