Post is pinned.Post has attachment
Photo

Post has attachment
Allah'ı göklere hapseden, "Sezarın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a ver" mantığıyla yaratıcının dışında birilerini kanun koyucu olarak kabul eden, O'nun gönderdiği ve mükemmellikte muttasıf olan yasaları meclislerine sokmayan, onları "köhnemişlikle" veya "çağ dışı olmakla" niteleyen, "biz şeriata kökten karşıyız" diyen, egemenlik hakkını üç-beş insandan başkasına tanımayan, çıkardıkları kanun ve yasaları "adalette benzersiz" gören, dini devlete karıştırmayan ve hevaların gölgesinde kanun çıkaran bir sistemi "yeryüzünün en adil sistemi" olarak tavsif eden ve Allah'ın biricik sistemini reddeden insanlar, yeryüzünün en kâfir, en zalim ve en mücrim insanlarıdır. Allah'ı göklerin ilahı kabul eden ama O'nu yeryüzünde ilah saymayanlar yaşadıkları kara parçası üzerindeki ikiyüzlülerin en ileri gelenleridir. Allah'ın ilahlığını kâh kabul edip kâh reddetmek iki yüzlülükten ve münafıklıktan başka bir şey midir acaba? Veyl olsun onlara! Hayatlarında da mematlarında da veyl olsun!https://youtu.be/uc5n8R10OvY
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
CİHAD
"İman edenler Allah yolunda cihad ederler. Küfredenler de tağut yolunda!.."
"Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın." (Tevbe Suresi, 24)
Bu ayet-i kerimeler: İnsanları insanlara köle yapan sistemleri yıkmayı açıkça emrediyor. Bütün insanlar Allah'ın kuludur. Hiç kimse kendinden uydurduğu sistemlerle Allah'ın kullarına hükmedemez. Bununla birlikte "Dinde zorlama yoktur" prensibi de mühimdir. Kulların kulluğundan kurtulduktan sonra inanç için zorlama yoktur.
Yukarıda açıkladığımız deliller İslam erlerinin benliğinde yer etmişti. Onlara niçin cihad ediyorsun diye sorulduğunda düşmanlara karşı vatanımızı korumak, İran ve Rumların bize karşı düşmanca davranışlarını önlemek, sınırlarımızı genişletmek, ganimet elde etmek için savaşıyoruz, diyene rastlanmamıştır. Onlar Allah'ın uluhiyetini yeryüzünde açıkça ilan etmek, O'nun sistemini hayata hakim kılmaya, şeytanların sistemini kovmaya, insanları kula kulluktan kurtarmayı gaye edindiklerini söylüyorlardı.
Onlar Rebia bin Amr, Huzeyfe bin Muhsin ve Muğire bin Şube'nin İran orduları baş komutanı Rüstem'e söylediklerinin aynısını ifade ediyorlardı. Rüstem bu İslam mücahitlerinin her birisini kadisiye savaşından üç gün önce: "Siz buralara niçin geldiniz?" diye sorduğunda şu ölümsüz cevabı almıştı: "Allah bizi yeryüzündeki insanları kullara kul olmaktan kurtarıp tek bir olan Allah'a kul etmek için gönderdi. Allah insanlara en son elçisini ve en son hak dinini gönderdi. Kim O'nun dinini kabul ederse, ona dokunmadan tekrar yurdumuza döneriz. Kim karşı çıkarsa onunla ya şehid olup cennete gidinceye kadar savaşırız, ya da galip gelip gazi oluncaya kadar cihad ederiz."

Photo

Post has attachment
La İlahe İllallah Tüm Peygamberlerin Ortak Çağrısıdır
Bu kelime, Hz. Âdem (aleyhisselam) ile son peygamber Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve selem) arasında gelmiş-geçmiş tüm peygamberlerin müşterek daveti ve ortak çağrısıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
"Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka: "Benden başka hiç bir ilah yoktur. O halde bana ibadet edin" diye vahyederdik." (Enbiya/25)
Tüm peygamberler, gönderilmiş oldukları toplulukları "Lâ İlâhe İllallâh" ilkesine davet etmiş, Allah'tan başka hayata müdahale edenin olmadığını, O'ndan başka hiç bir kimsenin insanların hayatına kanun koyarak veya yasalar çıkararak karışma hakkının bulunmadığını, ibadet ve itaat edilecek tek mercinin O olduğunu en güzel biçimde onlara anlatmışlardır:
"Aralarında: "Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka hiç bir ilahınız olamaz" diye (tebliğ yapan) ve kendilerinden olan bir peygamber gönderdik." (Mü'minun/32)
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Amentu billah kefertu bittağut
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded