Post has attachment
صبحت بخیر .
زندگیم....

Post has attachment
از تو به یک اشاره ،
از ما به سر دویدن ...🌹
Photo

Post has attachment
❤️ تو قرار منی

ومن

بی قرارتو ❤️


Photo

Post has attachment
🖤🖤🖤
دوست داشتنت
از عهده ی
دل کم طاقتم
بر نیامد؛
" عاشقت " شدم . . .
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
پنج شنبه است
عزیزان سفر رفته
آن طرف
چشم به راه هدیه ای
تاآرام بگیرند
بافاتحه وصلواتی
هوایشان راداشته باشیم
روحشان شاد

Post has attachment
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
Photo

Post has attachment
جان می گویی و

جانم می رود ...💙
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
بّـهّ سّلّاّمّتّــــیّ خّوّدّمّ!

کّـهّ کسایی دلمو شکستن

کّـــهّ حّتّـــیّ یّکّـــبّاّرّ هّــــمّ

دلم به شکستن دلشون راضی نمیشد .......
نه لایکم کن نه نظر بده....


‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏ 🖤🖤🖤🖤
Photo
Wait while more posts are being loaded