Post has attachment
Đài nghe pháp - Đài nghe Phật pháp
Đài nghe pháp có ý nghĩa và lợi ích vô cùng to lớn,vì đài nghe pháp thường được dùng để nghe phật pháp,nghe các pháp âm về niệm Phật,niệm Pháp,niệm Tăng.Niệm Phật là niệm danh hiệu của đức phật như : NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT,V..V..Niệm pháp là đọc tụng kinh điển phật giáo như : KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI,KINH A DI ĐÀ,KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT,KINH PHÁP HOA,KINH HOA NGHIÊM,...V..V..Niệm tăng là niệm danh hiệu của các vị hiền thánh tăng như niệm danh hiệu của các vị đại bồ tát như : NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,NAM MÔ PHỔ HIỀN BỒ TÁT,NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT,NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT,NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ,v..v..Đó là những pháp âm,những bài pháp hàm chứa vô lượng vô biên công đức,vô lượng vô biên ý nghĩ thiện lành,nên nếu chúng ta khéo dùng đài nghe pháp để nghe Phật pháp như vậy và năng thực hành đúng như lý,như pháp,đúng như lời mà đức Phật đã chỉ dạy trong kinh sách thì vô lượng điều an lành,vui tươi,hạnh phúc trong hiện tại và vô lượng kiếp về sau sẽ luôn ở bên chúng ta.
Nên có câu nói rất hay : ‘’ Học Phật,niệm Phật là sự hưởng thụ cao quý nhất của đời người ‘’.
Thật hay thay.
Nhận thấy những điều vô cùng lợi ích đó nên shop phật giáo giác quang của chúng mình có cung cấp ra thị trường các sản phẩm phật giáo chất lượng cao như đài nghe pháp,hương trầm,trà ngon,quần áo phật tử đi chùa,vòng đeo tay bằng gỗ thơm quý,v..v
Các bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng mình thì xin truy cập vào trang web sau : shopphatgiaogiacquang.com.vn
Hoặc liên hệ : VŨ VĂN SÔNG .ĐT : 0965192332
ĐC : THƯ THỊ - TÂN LẬP - YÊN MỸ - HƯNG YÊN

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
05/10/2017
21 Photos - View album

Post has shared content

Post has attachment
30/03/2016
A Di Đà Phật. Phật Tử có thể nghe đọc Bộ Kinh thứ 113 mới dịch. 113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q023-024. Ở trang : Phật Tử Tại Gia Hội Đầm Sen/02 Kinh Phật Âm Tiếng Việt. Đây là Bộ Kinh dài nhất 600 tập, được Phật nói ở giai đoạn cuối trong khoảng thời gian gần 20 năm. Mời các Phật Tử nhận giữ kiên trì Tinh tiến tu luyện nhất định được thành quả. Mỗi tuần cứ vào ngày thứ 5 sẽ đăng tải hai tập MP3. Như vậy phải cần một thời gian dài ít nhất là 6 năm. Mong các Phật Tử quan tâm theo dõi và tu học.
https://sites.google.com/site/phattutaigiahoidamsen/
https://sites.google.com/site/phapphathoihoanghiem/02-kinh-phat-am-tieng-viet/

.MP3-113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q023-024. Ở trang Phật Tử Tại Gia Hội Đầm/03 Kinh Phật tiếng Việt MP3. Ở Google+duc hue Bui và ở Drive.Google.com. Nam mô A Di Đà Phật. 

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Biết dừng có nghĩa là chúng ta dừng lại mọi tạo tác có xu hướng tạo nghiệp khổ đau trên 3 phương diện: lời nói, suy nghĩ và hành động.
https://youtu.be/dzFTZtbrOdY

Post has attachment
Trăng lơ lửng soi đời ánh sáng
Khuyết hay tròn cũng choáng hào quang
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded