Post has shared content

Post has attachment
30/03/2016
A Di Đà Phật. Phật Tử có thể nghe đọc Bộ Kinh thứ 113 mới dịch. 113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q023-024. Ở trang : Phật Tử Tại Gia Hội Đầm Sen/02 Kinh Phật Âm Tiếng Việt. Đây là Bộ Kinh dài nhất 600 tập, được Phật nói ở giai đoạn cuối trong khoảng thời gian gần 20 năm. Mời các Phật Tử nhận giữ kiên trì Tinh tiến tu luyện nhất định được thành quả. Mỗi tuần cứ vào ngày thứ 5 sẽ đăng tải hai tập MP3. Như vậy phải cần một thời gian dài ít nhất là 6 năm. Mong các Phật Tử quan tâm theo dõi và tu học.
https://sites.google.com/site/phattutaigiahoidamsen/
https://sites.google.com/site/phapphathoihoanghiem/02-kinh-phat-am-tieng-viet/

.MP3-113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q023-024. Ở trang Phật Tử Tại Gia Hội Đầm/03 Kinh Phật tiếng Việt MP3. Ở Google+duc hue Bui và ở Drive.Google.com. Nam mô A Di Đà Phật. 

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Biết dừng có nghĩa là chúng ta dừng lại mọi tạo tác có xu hướng tạo nghiệp khổ đau trên 3 phương diện: lời nói, suy nghĩ và hành động.
https://youtu.be/dzFTZtbrOdY

Post has attachment
Trăng lơ lửng soi đời ánh sáng
Khuyết hay tròn cũng choáng hào quang
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded