Post has attachment
امیدوارم بپسندید, آخرین شعر نجیب برید...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
امیدوارم بپسندید, اگر خوشتان آمد با دیگران به اشتراک بگذارید, با تشکر..

Post has attachment
حکیم عمر خیام

گویند کسان بھشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

Post has attachment
امیدوارم بپسندید, اگر خوشتان آمد با دیگران به اشتراک بگذارید, با تشکر..

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded