Post has shared content

Post has attachment
Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của khách hàng, Công Ty Chúng Tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:
 
 1. Khách hàng:mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).
 

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded