บางครั้งการหลับหูหลับตาทุ่มเท..มันไม่ได้ประโยชน์อะไร นอกจากคำว่า...เสียเวลา
เราควรหันหลังกลับมามอง...ใครที่อยู่กับเรา ใครที่รักเรา ใครที่ห่วงใยเรา 
จง...ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตคุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

วันนี้....ฉันได้รับรู้ว่า  ความรู้สึกของคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
วันนี้....ฉันได้รับรู้ว่า  ความชอบกับความรักมันแตกต่างกัน
วันนี้....ฉันได้รับรู้ว่า  ความรู้สึกที่ฉันมีกับความรู้สึกที่เธอมีไม่เหมือนกันเลย
วีนนี้....ฉันได้รับรู้ว่า  ความรักยังมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ แต่ไม่ใช่ ฉันกับเธอ
วันนี้....ฉันจะเรียนรู้ และยอมรับความจริง 
Wait while more posts are being loaded