Nysgerrigt spørgsmål...
Er det kun os i Aale, der ikke har modtaget det økonomiske tilskud efter dette projekt? eller ser i andre også efter det?

Her er et program for på tirsdag i skitseform; til gengæld med klokkeslet :-D
8:30 Morgenmad
9:00 - 12:30 Workshop, hvor I med eleverne i praksis træner og udformer eftermiddagens præsentationer
13:00 - 14:30 Præsentationer for alle inkl. særligt inviterede gæster
14:30 - 15:00 Oprydning og tak for i dag!

Post has attachment
Vinni og jeg blev bedt om at fortælle om elevinvent og vore erfaringer med dette.
Der var mange gode spørgsmål (=succes;-))
Især designlærerne viste interesse. Den bruger eleverne også meget som konsulenter.
https://docs.google.com/a/hedskole.dk/presentation/d/1mb9lGL-sbewJIBquDvkyEx6YjB8ud9DFKSFZu6YgNbc/edit?usp=sharing

Post has attachment
Elevinvent:
Er bevægelsesbånd ikke bare kedeligt?
6.a
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-20
27 Photos - View album

Post has attachment
Lidt billeder fra projektet
SIM 18/5 2015
PhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-18
4 Photos - View album

Prototyper - hvad er det nu det er?
I arbejdsprocessen er det en god idé at sætte tid af til at lave prototyper. Altså en version 1/prototype 1, som forbedres til en version 2/prototype 2, som så forbedres til .....
Hvorfor er det en god idé? Læringen finder sted i processen, så læg fokus der, og ikke på hvor mange emner/temaer i skal nå.

Post has attachment
Provokation: Boden skal lukkes. 
Hvad kan vi gøre ved det?
Eleverne arbejder i små 3mands grupper med postits og noterer ideer til forbedringer, som kan gøre at boden forbliver åben.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-07
5 Photos - View album

Post has attachment
Det hele kunne kategoriseres i 5 hovedpunkter. Det fremgår tydeligt at indretning og sortemint var det som fyldte mest hos eleverne. De to områder blev der arbejdet videre med.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-07
5 Photos - View album

Hej med jer
- og tak for sidst! :)
Vi starter vores projekt op her i næste uge (planlægning af studietur), men har stadig det problem at vi mangler virksomheder/personer, der kan fortælle om at bo i udlandet.
Har I mulighed for at hjælpe? Så må I meget gerne give lyd hurtigst  muligt...!!

-Camilla og Bettina

Metakognition er at tænke om tænkningen.
Dvs. at man er i stand til at tænke/reflektere over egne arbejdsprocesser; valg og resultater i denne arbejdsproces.
Når læreren får eleven til at lave denne metakognitive samtale med en anden elev eller med sig selv, så er det vigtigt at begge parter forstår det samme ved det der bliver sagt. Derfor er det en nødvendighed at kvalitetssikre samtalen ved at bruge fagsprog.
Nået så langt med eleverne - at de bruger fagsprog og de reflekterer og gennemfører metakognitive samtaler - så kan de arbejde med selvstændige projekter, som læreren ikke på forhånd har defineret. 
Wait while more posts are being loaded