chông chênh những ý nghĩ sâu xa và táo bạo..mình có còn là mình không..tự bao giờ mình ra như vậy...dù thật lòng em chẳng dám dối anh...vì em đã yêu và sợ mất....mất thật rồi.....mất từ thuở em dối lừa anh.
Wait while more posts are being loaded