Post has shared content
Dhdhftu
با تو هم ای بالا بلند سر به زیر

هم شبیه نخلی هم مثل بید

بس که به دنبال تو راه افتاده ام

رد پایم حک شده در این مسیر

سالها و روزها و ماها صبر کردم

آمدی اما چه دیر

حال که بارش سیلابی ات

کم نخواد کرد داغ این کویر

هر چه دارم از دل و جان مال تو

خاطراتت را فقط از من نگیر
Photo
Wait while more posts are being loaded