Pre ZWCAD 2017 SP3.1 Professional je od dnes k dispozícii bezplatný prevodník PDF súborov do DWG, DXF a ďalších formátov.

Stiahnuť si ho můžete z tejto stránky: http://www.techsoft.sk/sk/download/zwcad/zwcad-tools

Pre pokročilejších užívateľov ZWCADu - na dole uvedenom linku nájdete "FAS a VLX Converter" ktorý konvertuje FAS a VLX súbory do ZELX a VLS súborov.

Pozn:
FAS a VLX sú skompilované AutoLISP súbory AutoCADu ktoré sa dajú použiť len v AutoCADe. Po ich skompilovaní do ZELX a VLS ich môžete použiť aj v ZWCADe 2017

Link: http://www.techsoft.sk/sk/download/zwcad/zwcad-tools

Ako vymazať z výkresu neviditeľné objekty?
Nedávno sme riešeili jeden problém zákazníka súvisiaci s výkresom obsahujúcim "rôzne neviditeľné" objekty. Tieto objekty štandardnými postupmi ako PURGE, WBLOCK... atď neodstránite - treba to urobiť manuálne a snáď sa Vám zídu nejaké tipy. Tu sú:

1. BODY
Ak výkres obsahuje objekty typu BOD - tak ich prakticky nevidno. V tomto prípade je postup jednoduchý: Pomocou príkazu _DDPTYPE zmente štýl a veľkosť zobrazovania bodov - hneď ich uvidíte a môžete ich vymazať

2. PRÁZDNE TEXTOVÉ REŤAZCE
Ak výkres obsahuje textové reťazce len s medzerami, alebo prázdne - nedajú sa nájsť, vybrať a ani zobraziť. Riešením ako ich zobraziť je použiť systémovú premennú QTEXTMODE a nastaviť ju na hodnotu 1. Po regenerácii výkresu budete vidieť miesto textov rámčeky ohraničujúce daný text. Tým sa zobrazia aj objekty spomínaných prázdnych textových reťazcov a môžete ich vymazať

3. BLOKY OBSAHUJÚCE LEN NEVIDITEĽNÉ ATRIBÚTY
Ak blok neobsahuje žiadne entity, ale len atribúty definované ako neviditeľné - nedajú sa nájsť, vybrať a ani zobraziť. Na ich zobrazenie použite príkaz _ATTDISP a zvoľte podvoľbu pre ich zobrazenie. Potom ich uvidíte a môžete vymazať

4. 3D OBJEKTY S NEVIDITEĽNÝMI HRANAMI
Na ich zobrazenie použite systémovú premennú SPLFRAME ktorú nastavte na hodnotu 1

5. OREZANIA (WIPEOUT) S VYPNUTÝMI HRANAMI
Hrany týchto objektov zapnete/vypnete pomocou systémovej premennej TFRAMES

Záverečná poznámka:
Horeuvedené objekty sa vo výkresoch spravidla nemajú prečo nachádzať ak boli výkresy robené ručne. Ak však dostenete výkres od niekoho iného a bol vygenerovaný z nejakého 3D CADu - tak spomínaných objektov tam môže byť niekedy dosť veľa a ich vyčistením si pripravíte prostredie pre bezproblémovú ďalšiu prácu s takýmto výkresom...

Post has attachment
Určite viete, že ak skopírujete vybrané objekty pomocou CTRL+SHIFT+C, budete môcť určiť vkladací bod vybraných objektov.
Možno však neviete že ak stlačíte CTRL+V a chcete vložiť objekty zo schránky, môžete zmeniť pôvodný vkladací bod, určiť natočenie, či definovať inú mierku v X, Y a Zovom smere - stačí zadať podvoľbu, ktorá sa však štandardne nezobrazuje
_P - Zmena vkladacieho bodu
_R - Natočenie
_S - Zmena mierky (rovnaká v X,Y a Z)
_X, _Y, _Z - zmena mierky v danej osi

Spoľahlivo to funguje len v AutoCADe (LT), a aspoň čiastočne aj v niektorých iných systémoch (ARES Commander, ZWCAD Classic ...)

Photo

Post has attachment
Jeden tip:
Vedeli ste že si môžete zadefinovať kótovací štýl ktorý bude automaticky písať definovaný text pod kótovaciu čiaru?
Stačí v časti "Primární jednotky" - "Přípona" - použiť zámu syntax: \X atď...
Photo

Ak chcete aby si Váš DWG CAD pamätal posledne navštívený adresár, nastavte REMEMBERFOLDERS na hodnotu 1. Ak je nastavená 0 - použije sa predvolený adresár.

Post has attachment
Zaujímavý jednoduchý LISP, ktorý vymaže vybraný atribút daného bloku - viď obrázok nižšie (originálna stránka: https://autocadtips1.com/2014/05/24/autolisp-attwipe-clear-selected-attribute-values/)

+ Pripájam upravený LISP aby fungoval aj v CZ verzii CAD systémov:
(Pozn: Funguje v AutoCADe a ARES Commanderi)

;; ------------------------------------------------------------------------------
;; AttWipe - © 2005 by Chuck Chauvin
;; Posted at: http://www.theswamp.org/index.php?topic=4934.0;all
;; Clears (wipes) the value of a selected attribute
;; ------------------------------------------------------------------------------
(defun C:AttWipe (/ AttSel AttLoc)

(defun error (msg)
(princ "\nInvalid selection.")
(princ)
);_ end defun error

(defun SelectIt (msg)
(setq AttLoc (cadr (setq AttSel (entsel (strcat "\nPick " msg " to wipe: ")))))
);_ end defun SelectIt

(defun WipeIt (/)
(command "_-attedit" "_y" "" "" "" AttLoc "" "_v" "_r" "" "_n")
);_ end defun WipeIt

(setvar "cmdecho" 0)

(SelectIt "attribute")
(WipeIt)
(while AttSel
(SelectIt "next attribute")
(if (= (type AttSel) 'list)
(WipeIt)
(setq AttSel nil)
) ;_ end if
) ;_ end while
(princ)
);_ end defun AttWipe
;; ------------------------------------------------------------------------------


http://autocadtips.files.wordpress.com/2014/05/attwipe1.gif

Post has attachment
V AutoCADe (aj LT) môžete predĺžiť (alebo orezať) hrany aj keď hranica orezania (predĺženia) nepretína orezávaný (či predlžovaný) objekt. V alternatívach AutoCADu to síce zatiaľ nefunguje, avšak môžete na to použiť na obrázku uvedený postup:
Animated Photo

Post has attachment
V niektorých CAD systémoch je k dispozícii užitočná možnosť nastaviť defaultné vzdialenosti odsadenia kót pri ich manuálnom umiestňovaní...

Pozn: konkrétne to zatiaľ funguje len v AutoCADe, ARES Commanderi a nanoCADe

https://youtu.be/YmZdwBQ4tG8

Post has attachment
Vedeli ste, že ak vyberiete viac rovnakých šrafov - vo vlastnostiach šrafu je políčko "Cumulative Area" (Kumulativní plocha) kde nájdete súčet plôch vybraných šrafov ?

Funguje to v nasledujúcich CAD systémoch:
AutoCAD, AutoCAD LT, ARES Commander, nanoCAD... a v zopár ďalších
Photo
Wait while more posts are being loaded