Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content
Đây là một bản thiết kế phá cách khi đưa hết tất cả phím cứng về hết phía sau, và được xem là 1 thiết kế lập dị nhưng sáng tạo.
- Còn về cấu hình và vẻ đẹp màn hình thì đó là đánh giá của mỗi người nhưng theo cá nhân tôi .
Wait while more posts are being loaded