Post has attachment

Post has attachment
Photo
Photo
03/09/16
2 Photos - View album

Pagi sobat, wilujeng enjing

Wilujeng sonten baraya.

Post has attachment
Wilujeng wengi..!
Selamat malam..!
Photo

Post has attachment
Wanoja sunda, kudu tandang makalangan..! Wilujeng wengi ka sadayana.
Photo

Post has attachment
*BAE AH..!


Rebun kénéh, Mang Ajum geus gasik ngagandong lodong awi. Hiji pacabakan geus maneuh, nyadap tangkal kawung. Néang lahang kawung, ka sisi wahangan Cikembang.
Tuturubun mudun, mapay jalan satapak nu geus lidag balas ditincak unggal poé. Anjog kana tangkal kawung. Kalacat.., naék. Ngudar tali pameungkeut lodong nu geus naheun ti poé kamari. Laju diganti, teu poho tungtung bonggol kawung dikesrik, sangkan bijil deui cai lahangna. Rada mucekil poé ayeuna pikeun Mang Ajum. Lodong ampir pinuh ku cai lahang, geus réngsé ngaganti ku lodong anyar, gura-giru turun. Teu poho nunda deui sigay sisi tangkal. Bareng rék ngaléngkah, niat mulang. Kareungeu aya sora ngagorobas kiduleun manéhna nangtung.
Rét.., gebeg..! Hiji sato nu geus teu bireuk, jadi kacapangan unggal poé. Sato nu dipikasieun lantaran sok ngahakan lamun lapar. Mang Ajum asa teu tulangan, tuur leuleus ngaroroncod. Rék niat lumpat, pamohalan salamet. Ukur ngayekyek setengah pasrah kanu bakal tumiba. Na atuh, ari pok téh ngomong.
"Héy..! Manusa, ngaing moal ngahakan silaing, tapi ngaing ménta tulung, ngaing boga kanyeri geus lila teu cageur." Pokna, bari nyengir némbongkeun sihungna nu mantak ginggiapeun. Mang Ajum, ngawasa-wasa karep, némbal bari tumanya.
"Nyeri naon kitu, pangersa? Ampun kuring ulah ditandasa, kuring hayang hirup." Mang Ajum, nyarita bari teu karasa calana jibreug, duka lahang bahé duka cai ompolna.
"Ngaing boro-boro ngahakan silaing, ngaing nyeuri huntu, teu kuat jejedudan." Pokna deui bari ngagaur tarik handaruan.
"Oh.., pangersa nuju nyeri waos? Duh hawatos nun, cobi atuh landongan ku geutah karét, dioléskeun kanu nyerina, Nun." Mang Ajum, némbal deui bari angger ngadégdég.
"Ah.., nu balég ilaing téh?"
"Muhun, pangersa." Némbal.
"Ngaing rék ngajaran, ayeuna." Pokna, bari ngagajleng indit ti hareupeun Mang Ajum.
Asa ngemplong, haté Mang Ajum. Gura-giru manéhna ogé indit teu sirikna lumpat sakalumpat lampét.
Ti harita, Mang Ajum teu wani deui néang lahang. Saminggu geus kalarung, lembur gujrud. Sato nu dipikasieun kapanggih paéh, sungutna pinuh ku geutah karét. Awakna rangkebong, jigana nahan lapar.
Dina gigireun sato éta, aya keretas sacewir. Tulisanna, Ngancam tukang lahang.
"Baé ah..!" Ceuk Mang Ajum, bari ngahirupan Ducatti, tuluy mangprung teuing kamana.


CAG.
Photo

Post has attachment
Wilujeng enjing.....!
Photo

Post has attachment
Wilujeng wengi wargi-wargi...!
Photo
Photo
8/26/16
2 Photos - View album

Post has attachment
Sareundeuk saigel sapihanean ciri mandiri urang sunda nu apal kana jatidirina
Photo
Wait while more posts are being loaded