Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
میلاد حضرت علی
میلاد   علی     نور    جلی     سا قی   کوثر
تبریک  به  عشاق,  به  هر بوم  و به هربر
آن   کس   که    نمازش   بود   آیینه ی  رحمت
با   ضربه ی   انگشت    شود    فاتح   خیبر
انگشتریَش    را     به    رکوعی     بِدرآورد
بنْمود   عطا  بر  فقرا   ،   آن   یدِ   حیدر
در  حج   وداع  ،  گفت   پیمبر  به  صحابه :
بعد  از من  و ایزد  بود  او  از  همه برتر
تا حال ، هر آن  کس  که  بُدم  سرور او ، من
زین پس به شما گشت علی ، والی و سرور
جمع  است  در او جمله خصال  خوش و نیکو
زان رو  شده  هم کفو  بر او  زهره ی  اطهر
این گونه حدیثی که چو قند است وعسل، نوش
صد بار  سِزَد  گر  که   بخوانیش   مُکَرر
شد    فاطمه ی   بنت    اسد    ،  جانب   کعبه
بشکافت   درِ کعبه   و  شد   داخل  آن  در
مردم  ،  همه   مبهوت  بگفتند  چه  شد  او ؟
تا آنکه  بیامد به بغل داشت  یکی نجم منور
در  سیزده  ماه  رجب  ،   زاده  شد   آن  شه
زنهارعجب ماه شب چاردهی گشت مصور
عالی  علی اش   نام  نهاد   از   عُلُوِ   خویش
چون نیست کسی درهنروعلم, به مولاش برابر
در   جنگ    و   در  ابلاغ      پیام   الوهیت
بود از دل  و جان ، همدل وهمدوش  پیمبر
دامان   تو   را   فاطمه  گیرد   به  همه  عمر
تا  دست بگیری  ز همه  خلق ،  به  محشر
***
Photo

Post has shared content

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
Smile to future...
Have a nice and happy weekend to all...
Photo
Wait while more posts are being loaded