Post has attachment
Hướng dẫn thiết kế web

1 Video hướng dẫn thiết kế website phần 1 http://bit.ly/o42Dtu

2 Video hướng dẫn thiết kế website phần 2 http://bit.ly/oHusoC

3 Video hướng dẫn thay đổi website http://bit.ly/qQY3Dw

4 Video hướng dẫn viết và trình bày nội dung cho website http://bit.ly/r2JgY3

5 Video hướng dẫn tìm kiếm mail + Lọc mail trùng và xấu + Lọc mail không còn sử dụng http://bit.ly/mVyU8k

6 Video hướng dẫn phần mềm gửi mail miễn phí http://bit.ly/oy2ssF

7 Video hướng dẫn phần mềm gửi tự động (trả phí) http://bit.ly/ra5SR8

8 Ebook hướng dẫn tạo website từ blogger http://bit.ly/mPsjGe

9 Ebook hướng dẫn thay đổi giao dien website http://bit.ly/pzvGCP

10 Mã code thiết kế website http://bit.ly/puCJvD

Post has attachment
Tiếp Thị Liên Kết Là Gì ?

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) :là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó một website sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều website khác mà được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng truy cập, doanh số bán hàng hoặc khi mẫu đăng ký được hoàn tất…
Tiếp thị liên kết khác với phương thức quảng cáo truyền thống nhờ việc thanh toán chỉ dựa trên hiệu quả của quảng cáo mà không phụ thuộc vào thời gian và tần suất quảng cáo.
Tiếp thịliên kết được biết đến từ năm 1996 khi Amazon.com trả hoa hồng cho các chương trình liên kết thông qua lưu lượng truy cập.
Marketing liên kết bao gồm ba thành phần:
Công ty hoặc cá nhân có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ của mình, tiếng Anh gọi là Advertiser (người quảng cáo).
Bên độc lập thực hiện việc quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ của công ty có yêu cầu quảng cáo và nhận hoa hồng từ họ, tiếng Anh gọi là Publisher.
Mạng liên kết hay nhà cung cấp dịch vụ liên kết (affiliate network) đóng vai trò trung gian giữa người có nhu cầu quảng cáo và và người thực hiện quảng cáo để cung cấp dịch vụ liên kết, tính toán hiệu quả của quảng bá, tính toán lưu lượng và chi phí hai bên phải thanh toán cho nhau, quản lý và đưa ra phán quyết nếu có sự tranh chấp hoặc gian lận… Thông thường người cần quảng cáo và người thực hiện quảng cáo tìm đến nhau thông qua nhà cung cấp dịch vụ liên kết, còn nhà cung cấp dịch vụ liên kết phải cung cấp các nền tảng kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động cho khách hàng của mình.
Tiếp thị liên kết nâng cao hiệu quả quảng cáo nhờ tận dụng mạng lưới các website nhỏ thay vì phải đặt các biểu ngữ và trả phí cố định trên một vài website lớn. Nhờ vậy bên cóp nhu cầu quảng cáo nếu không có nhiều chi phí dành cho quảng cáo vẫn có thể quảng bá sản phẩm của mình.
[sửa]Các phương thức tiếp thị liên kết

Thanh toán theo nhấp chuột (cost per click): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo của bên yêu cầu quảng cáo.
Thanh toán theo đăng ký (cost per action): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng dựa trên thao tác đối với dịch vụ quảng cáo, chẳng hạn điền theo mẫu đơn, đăng ký thành viên…
Thanh toán theo doanh số bán hàng (cost per sale): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng khi đơn đặt hàng điện tử được thực hiện thành công.

Một số khóa học và chương chinhd tiếp thị liên kết tại Việt Nam có thể tham gia .

 http://www.amcoaching.net?ap_id=nguyenquan

http://www.lienket123.com/program/sites/ctv/0909/

http://hungmarketing.net/im-coaching/?ap_id=nguyenquan

( Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia )
Wait while more posts are being loaded