Post has attachment
پنج تغییر مهم در احیا 2015
Cpr
Photo

Post has attachment
اقدامات حیاتی پایه
برای افراد غیر حرفه ای
Photo

Post has attachment
استفاده از مانور (لاگ رول) به جهت استابیلایز مصدومی که مشکوک به آسیب ستون فقرات دارید.
حرکت باید با شمارش نفری باشد که قسمت سر را نگه داشته است.
Photo

Post has attachment
شناخت انواع خونریزی
Photo

Post has attachment
شناخت مسمومیتها در یک نگاه
Photo

Post has attachment
شناخت شوک
در یک نگاه
Photo

Post has attachment
جا به جایی مصدوم در یک نگاه
Photo

Post has attachment
منظور از اقدامات
DRS,ABCD
در ارزیابی مصدوم چیست؟
Photo

Post has attachment
شناخت انواع شکستگی ها،در یک نگاه
Photo

Post has attachment
برانکارد قاشقی(اسکوپ استریچر)
در مصدومینی که دچار مولتی تروما یا شک به شکستگی لگن هستیم بکار میرود.از این وسیله نباید به عنوان وسایل حمل مصدوم استفاده کرد.
Photo
Wait while more posts are being loaded