Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
มันเป็นเช่นนั้นคะ ขอบคุณเจ้าของภาพคะ

สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ.
(สัพเพ วะ นิกขิปิสสันติ ภูตา โลเก สะมุสสะยัง.)
"สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก"

สัตว์ทั้งมวลถ้วนหมดสลดจิต สละสิทธ์ร่างรักลงตักษัย ว่าของเราของเขาไม่เอาไป ทิ้งเอาไว้ดารดาษกลาด
แผ่นดิน เกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวน
เกิดผุดไม่สุดสิ้น อายุสั้นพลันตายวายชีวิน ร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใยดี 📍
Photo

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded