هیات داوری خصوصی سازی
به موجب مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی:
1) رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي وحقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري سهام و مدیریت شرکت های دولتی  در صلاحيت هيات داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد. ( شرایط و صلاحیت هیات واگذاری در مواد 9 الی 19 قانون مذکور ذکر شده است.)
2) هيات داوري موضوع  اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است: 
2-1)پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران براي مدت شش سال
2-2)رييس اتاق تعاون
       2-3) رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
3) اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. 
4) جلسات هيات داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر درجلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد).
5) راي هيات داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور ( و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا در صورت وجود عذر موجه براي تاخير) يكي از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.
6) شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.
7) پس از ابلاغ رأي و قطعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مقام اجراي رأي برنيايد، ذينفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي تواند از دادگستري تقاضاي اجراي رأي نمايد.
 در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي دولتي از اجراي آراء هيات، رييس هيات موضوع را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع وي اعلام مي‌نمايد. مستنكف طبق مقررات انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد.
8) آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري مصوب 17/5/1388 در لینک زیر قابل دریافت است:
 http://ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=998

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded