Post has attachment
Shearin-Gruppens Blog
(http://cindyshearingroup.blogspot.com/2014/04/shearin-gruppens-blog.html)

Det er sjældent at finde fast ejendomsmæglere, der tager tid til at skrive; men her er Cindy Shearin (http://www.cindyshearin.com) gør det og giver en vidunderlig service til folk (http://www.linkedin.com/groups/Cindy-Shearin-Group-6632231) har brug for ideer og hjælpe med at gøre ejendom valg og beslutninger.

Overvej hendes artikel om fordelene ved at bo i en HOA Fællesskabet. Hun er spot på når hun påpeger, at "boligejere hovedsagelig betale HOA til at tage sig af mange ting at almindelige boligejere har hen til lave sig selv". Dette fælles ansvar på fælles områder og faciliteter er en af de største ting i underrubrik eller condominium levende. Din lille (nogle gange det kan være store selv) bidrag til de Home Owners Association er samles med de andre til at gøre en fælles fond for vedligeholdelse af sådanne ting som parker, fortove, motionsrum og andre.

Følelsen af et udvidet fællesskab (http://cindymazwailers.tumblr.com/) er den bedste fordel at være en del af denne ordning. Det giver ikke kun sociale samhørighed, det hjælper også i tider med katastrofer eller naturkatastrofer når folk opfordres nemt for at organisere en redning eller relief virksomhed til Fællesskabet eller til andre berørte.

At have et hjem og en familie, der bor i det er vigtigt; Men, hjem og familie har at være en del af et større fællesskab, der har til formål at yde sikkerhed såvel som et mødested for etablering af en større familie af mennesker, der deler de samme idéer og målsætninger i et bestemt lokalområde.

Cindys artikel åbner muligheder for mennesker, især unge, at se fast ejendom transaktion som ikke blot en business-as-usual spørgsmål men en multi-level kulturelt, socialt og økonomisk proces, der strækker sig over mere end én generation. Vi må indrømme, at typen af bygninger, vi har i dag ikke kan vare så længe som gigantiske templer eller pyramider ancients bygget i fortiden. Men de idealer og værdier vi opretter i dag i vores liv vil give kommende generationer en fundament for opretholdelse af en langvarig samfund, der vil opretholde de samme idealer og værdier. Bygninger vil rådne og byer kan endog forsvinde; men menneskelige værdier og relationer vil overleve alle vores fysiske egenskaber. I sidste ende er vores "fast ejendom" vores meget dyrebare liv.

Post has attachment
Shearin Gruppe Bundlinjen
(http://www.scribd.com/doc/216526302/Shearin-Gruppe-Bundlinjen)

Hvilken bedre beviser kan en kigge efter i en vellykket fast ejendomsselskab (http://www.cindyshearin.com) end de faktiske salg det har gjort? Høsten viser plantning. Og når resultaterne er konsekvent glade kunder, vi ved yderligere at sådanne resultater ikke er blot ulykker. I en reel følelse (http://cindyshearingrp.livejournal.com/), som er den nederste linje for en virksomhed.

Cindy Shearin (https://plus.google.com/communities/100583990714761757560), både personen og selskabet synes det, er helt sikkert stolt af disse bedrifter. Viser nogle af deres seneste salg på sin hjemmeside er også både et bevis for dens succes som en ejendomsmæglers samt dens evne til at tiltrække sælgere og købere, der værdsætter den gruppe ekspertise i branchen. For at være en vinder, skal man arbejde med vindere.

Men her vises faktiske salgstal er ikke blot at lægge bånd på sin hat. Man skal lade de mennesker, der gav disse bånd til at tale og sige, hvorfor de gav dem i første omgang. Derfor, hjemmesiden lister ned nogle af vidnesbyrd fra købere og sælgere, der har udnyttet Cindys tjenester.


Her er et par eksempler:
 
• Vi virkelig kunne ikke have fundet en agent med mere integritet, intelligens, følsomhed, viden, engagement, effektivitet og professionalisme.

Fra den første dag var jeres ideer, retninger og vision lige på punkt fører op til den succesfulde salg af vores hjem... Sælger huset dine børn voksede op i er en følelsesmæssig oplevelse at sige mildt. Tid med gav dig den værdsættelse at du forstod det følelsesmæssige aspekt af at sælge vores hus og til det vil jeg altid være taknemmelig.

• Cindy Shearin er en mirakelmager.

Cindy er en omsorgsfuld og erfarne professionelle, der var tilgængelige 7 dage om ugen for at lukke et vanskeligt hus til at købe.

Vi føler mig meget heldig at have krydset med Cindy og vil anbefale hende til alle vi kender.

Virkelig, sælge vores hjem så nemt samtidig at hjem salg tog en betydelig nedadgående tænder, og giver os en fantastisk pris med flere tilbud er intet mindre end spektakulære og fantastiske!

Virkelig imponerende begejstring for en professionel arbejdstager. Og disse er fra rigtige mennesker med rigtige navne.

Post has attachment
Cindy Shearin Group’s vindende formel: vurdere. Fase. Forberede. Marked. Sælges.


Grammatik synes at være slukket; men det giver stor mening, hvis du tænker over det. Overveje trin involveret i ejendomshandel salgsprocessen (Cindy Shearin Group’s vindende formel: vurdere. Fase. Forberede. Marked. Sælges.).

Enhver, der har beskæftiget sig med fast ejendom, både i udvikling og markedsføring, ved, at hele processen begynder med den grundlæggende idé om at levere eller behandle et grundlæggende menneskeligt behov: en bopæl eller et sted, hvor folk bor og udføre næsten alt, hvad de skal gøre i livet. Og med fremkomsten af moderne teknologi, mange af de menneskelige funktioner kan nu gøres derhjemme, selv real estate (https://twitter.com/cindymazwailers) sælger eller praktisk talt kører en global virksomhed (http://www.scribd.com/cindymazwailers).

At have en hjemmeside, der er tiltalende, effektiv og dynamisk er en potent våben mod at gøre fast ejendom en fortsat førende industri i den globale økonomi. Derfor, i betragtning af den rolle, som fast ejendom spiller på det menneskelige område, fremme udvikling og markedsføring af fast ejendom aids i at gøre livet ikke bare komfortabel men meningsfuld og frugtbar. Den værdi, som mennesker sat på fast ejendom nøje svarer til den værdi, de placerer på liv og glæde for det, især når de kan gøre – både liv og nydelse – inden for deres hjem.

Dermed, vurdering eller evaluering af den økonomiske værdi af en egenskab begynder med forstå værdien mennesker sted på form for liv, de ønsker at leve i et bestemt hus og et bestemt sted. Alle de faktorer, der spiller ind i denne livsstil at folk vælger selv (bekvemmelighed, komfort, stil, faciliteter, blandt andre) bestemme prisen på en ejendom. Hvad bygherren eller ejeren mener som værdien af egenskaben kan bedst være destilleret af en erfaren ejendomsmægler i en acceptabel fair markedspris.

Med den vurderede værdi af ejendommen, kan ejendomsmægler nu indstille egenskaben for iscenesættelse og derefter forberede det for visning i markedet. Og med uhyggelig vision og klogskab, Cindy (http://www.cindyshearin.com) lukker processen med forsikringen om lukke salget. SOLGT! Hun ikke planlægge og arbejde blot for at prøve at sælge, men at have ejendommen sælges. Hun skal være så sikker på en ejendom værd og omsættelighed; ellers vil hun ikke engang begynde hele processen.

Der kan argumentere med denne form for tillid og ekspertise?

Post has attachment

Post has attachment
Remodelling the Cindy Shearin Group


[The Cindy Shearin Group: http://www.cindyshearin.com/
 
Enhancing a house to add value to it is one way of leveraging one’s property, especially in our present volatile economic conditions. One is not only able to get a higher value from selling it but also getting a bigger loan out of it for business purposes or for other expenses. One great bonus, of course, is having the satisfaction and joy of living in a better or even luxuriously renovated home. [Join us here:  http://www.buzznet.com/groups/thecindyshearingroup/]
 
Cindy Shearin shares her remodelling projects on her blog through video presentations of the before-ongoing-after kind. And it works just as well or even more than any home-viewing visit to an actual home can.[Read here: http://www.wattpad.com/39898379-the-cindy-shearin-group
 
Using high-definition videography and effective time-lapse photography, Cindy takes us through time as her group goes through remodelling projects of prime properties in South Bay, Los Angeles, CA.  It is clear to anyone viewing these videos that with enough investment, a rundown house can be turned around to become an appealing new property worth selling or living in again. [Read PDF:  http://www.magcloud.com/browse/issue/711758]
 
Here is a mini-reality show worth watching and appreciating by homeowners. One’s property can be a source of cash if one is brave enough to consider remodelling. Taking out a loan to do a remodelling project can be made a less daunting task with the help of real estate experts such as Cindy Shearin. And the good thing about it is that even while the process is still ongoing, they might even put your property in their listings as a project-in-the-making.
 
Anyone planning to pursue a remodelling project will need the help of designers and engineers who will provide ideas for any particular property while considering the optimal cost for the project. Owners who will reuse the property will, of course, suggest their own ideas as to how they want the remodelling will be done. The primary thing to consider is that the property will not be earning back the money put into the process. Hence, one must observe financial discipline and personal restraint. [Read Press Release: http://www.live-pr.com/en/the-cindy-shearin-group-on-benefits-r1050288065.htm
 
Remodelling is not a simple choice to make. It is a serious business decision.
 

Post has attachment
The Cindy Shearin Group’s Blog


It is rare to find real estate brokers who take time to write; but here is Cindy Shearin doing it and providing a wonderful service to people in need of ideas and help in making property choices and decisions.(See more: http://www.cindyshearin.com )

Consider her article on the benefits of living in an HOA community. She is spot on when she points out that “homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves”. This shared responsibility on common areas and facilities is one of the greatest things in subdivision or condominium living. Your small (sometimes it can be big though) contribution to the Home Owners Association is pooled with those of others to make a common fund for the upkeep of such things as parks, sidewalks, gyms and others.(Read here: http://www.scribd.com/cindymazwailers )

The sense of an enhanced community  is the best advantage of being part of this scheme. It not only provides social cohesion, it also helps in times of emergencies or disasters when people are easily called upon to organize a rescue or relief undertaking for the community or for others affected. (More Readings: http://thecindyshearingroup.blogspot.nl/ )

Having a home and a family that lives in it is important; but that home and family has to be part of a bigger community that has the purpose of providing security as well as a venue for establishing a larger family of people who share the same ideas and objectives in a particular locality.  

Cindy’s article opens up opportunities for people, particularly the young, to see real estate transaction as not merely a business-as-usual matter but a multi-level cultural, social and economic process that spans more than one generation. We must admit that the type of buildings we have today may not last as long as the gigantic temples or pyramids the ancients built in the past. But the ideals and values we establish today in our lives will provide future generations a foundation for maintaining a long-lasting society that will uphold those same ideals and values. Buildings will rot and cities may even disappear; but human values and relationships will outlive all our physical properties. Ultimately, our “real estate” is our very precious lives. (See more here:  http://cindymazwailers.tumblr.com/ )

Post has attachment
The Cindy Shearin Group Bottom Line

Cindy Shearin: http://www.cindyshearin.com/ 

What better proofs can one look for in a successful real estate company than the actual sales it has done? The harvest shows the planting. And when the results are consistently happy clients, we know further that such results are not mere accidents. In a real sense, that is the bottom line for a company.
 
Cindy Shearin, both the person and the company it seems, is certainly proud of those accomplishments. Showing some of their latest sales on its website is also both a proof of its success as a real estate broker as well as its ability to attract sellers and buyers who value the group’s expertise in the industry. To be a winner, one must work with winners. (See more: http://storify.com/maerrandaderkey/cindy-shearin-group-what-online-real-estate-sellin )
 
But showing actual sales is not merely putting ribbons on one’s hat. One must allow the people who gave those ribbons to speak out and say why they gave them in the first place. Hence, the website lists down some of the testimonies of buyers and sellers who have utilized Cindy’s services. (Write a review here: https://www.customerlobby.com/reviews/30213/the-cindy-shearin-group/ )
 
Here are a few samples:
 
•        We truly could not have found an agent with more integrity, intelligence, sensitivity, knowledge, dedication, efficiency and professionalism.

•        From the first day your ideas, directions and vision were right on point leading up to the successful sale of our home.... Selling the house your kids grew up in is an emotional experience to say the least. The time spent with you gave the appreciation that you understood the emotional aspect of selling our house and for that I will always be grateful. (Read at: http://www.wattpad.com/39898379-the-cindy-shearin-group )

•        Cindy Shearin is a miracle worker. 

•        Cindy is a caring and experienced professional who was available 7 days a week to help close a difficult house to buy.

•        We feel extremely fortunate to have crossed paths with Cindy and will recommend her to everyone we know.

•        Truly, selling our home so easily at a time that home sales took a significant downward turn, and yielding us a great price with multiple offers is nothing short of spectacular and amazing!

Really impressive testimonials for a professional worker. And these are from real people with real names. (Press Realese Reading: http://www.live-pr.com/en/the-cindy-shearin-group-on-benefits-r1050288065.htm) 

Post has attachment
The Cindy Shearin Group’s Winning Formula: Assess. Stage. Prepare. Market. Sold.
 

Cindy Shearin Group: http://www.cindyshearin.com/ 

The grammar seems to be off; but it makes great sense if you think about it. Consider the steps involved in the real estate sales process.
 
Anyone who has dealt with real estate, whether in development or marketing, knows that the whole process begins with the basic idea of providing or addressing a basic human need: a domicile or a place where people reside and perform almost all that they need to do in life. And with the advent of modern technology, many of the human functions can now be done at home, even real estate selling or practically running a global business.
 
Having a website that is appealing, effective and dynamic is the potent weapon toward making real estate a continuing leader industry in the global economy. Hence, considering the role that real estate plays in the human sphere, facilitating the development and marketing of real estate aids in making life not just comfortable but meaningful and fruitful. The value that humans put on real estate property closely equates to the value they place on life and the enjoyment of it, especially when they can do both – life and enjoyment – within their homes.
 
Hence, assessing or evaluating the financial value of a property begins with understanding the value that humans place on the kind of life they want to live in a particular home and a particular location. All the factors that come into play within that lifestyle that people choose for themselves (convenience, comfort, style, amenities, among others) determine the price of a property. What the developer or the owner considers as the worth of the property can best be distilled by an experienced realtor into an acceptable fair market price.
 
With the assessed value of the property, the realtor can now set the property for staging and then preparing it for viewing in the market. And with uncanny vision and wisdom, Cindycloses the process with the assurance of closing the sale. SOLD! She does not plan and work merely to try to sell but to have the property sold. She must be that sure of a property’s worth and marketability; otherwise, she will not even begin the whole process.
 
Who can argue with that kind of confidence and expertise?

Write a Review here: https://www.customerlobby.com/reviews/30213/the-cindy-shearin-group/ 

Read Press Realeses: http://prsync.com/the-cindy-shearin-group-/blue-zones-project-in-the-beach-cities-of-california-of--the-shearin-group-of-northwest-real-estate-brokers-597809/ 

http://www.i-newswire.com/the-shearin-group-of-northwest/263712 

See more: http://www.allvoices.com/contributed-news/16605735-cindy-shearin-groupwhat-online-real-estate-selling-should-be

Post has attachment
The Shearin Group of Northwest Real Estate Brokers: Blue Zones Project in the Beach Cities of California


Out of 55 competing cities, only three were chosen, Hermosa, Redondo and Manhattan Beach, California Beach Cities located on the coast of the Pacific Ocean about 30 minutes southwest of Los Angeles.

Community Engagement

After a Gallup poll of 188 cities showed the Beach Cities scoring 176th in stress, 160th in anger and 178th in worry, the Beach Cities Health District decided it was time for a change.  With support from citizens, the communities implemented Blue Zone’s methods and made a variety of changes throughout their environments. 
(Read more here: http://cindyshearin.com/NW_Real_Estate_Brokers/The_Blue_Zone_Project_in_the_Beach_Cities.html )

Community Successes

• All three cities adopted the Livable Streets Plan and the Bicycle Master Plan, including construction of a pedestrian corridor along the main route people use for their work commute

 (See more: http://www.southbaydiggs.com/h/i/1794786-1860-peninsula-verde-drive-rancho-palos-verdes-offered-by-cindy-shearin-nw-real-estate-brokers

• Smoking ban implemented at beaches and other outdoor areas, such as public parks, dining areas and parking lots

• 134 employers adapted their policies and programs to create a work environment where the healthier choice was the easier choice

• 42 restaurants optimized their menus to encourage people to eat better – mindlessly

• 10 schools instituted walking school buses, adult led groups of kids who walk to school daily

Citizens

• 150 Walking Moais formed, connecting 1,450 former strangers who now walk together weekly

• 466 people started volunteering and put in 850 volunteering hours since May 2011

(See here: http://www.realestateagents-ca.com/component/mtree/cindy-shearin--real-estate-west)

Post has attachment
The Shearin Group: The Benefits of Living in an HOA Community

Every day, people ask me if I have any available listings in the Manhattan Village gated community. It’s such a popular location because of the safety, the incredible parkettes and sidewalks, and the gated surroundings. Of course, there are Homeowners Association fees when you live in a place like Manhattan Village, to cover the community areas, drives, paths, flowers, and roads. Many townhouse or condo buildings also have HOA fees, as do many ordinary neighborhoods in Redondo Beach that have parks and parkettes that are enjoyed by the locals. (See here: http://www.linkedin.com/pub/cindy-shearin/6/926/417)

HOA fees might not make sense to someone who has not lived with them before, but I’d like to tell you the main benefits of living in an HOA community. 

All maintenance is shared. Your homeowner’s association fees are pooled so that when a road, a gate, a park or a common area tree needs to be fixed, it gets fixed from that money. This means that lawn care, playgrounds, gate and fence repair, etc. are all taken care of by someone else. The homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves.
 (Read more: http://manhattanvillage.info/)  

Those parks and trails and playgrounds I mentioned before? Those are available to everyone in the community, for free. Pools, pathways, basketball courts, or any amenity paid for by the homeowners’ association fees is free for anyone living in the neighborhood. Some neighborhoods even have gyms, basketball courts, or more elaborate shared amenities. 
 
Disputes between your neighbors don’t have to result in a civil lawsuit when there is an HOA. Any disagreements between residents are and led by the community itself, making complaints and arguments much easier to deal with and much more efficient. (Read more: http://storify.com/maerrandaderkey/cindy-shearin-group-what-online-real-estate-sellin )  
 
Last, you will get to see your neighbors more and gain a better sense of community. Because your HOA gives you a stake and a voting voice in what happens in your neighborhood, you are more likely to reach out to your neighbors, find out what they think, and discuss ways to make the neighborhood better. You’ll make friends and will create great community events, fundraisers, or make better decisions as a group about any major changes or development.
 
The residents of Manhattan Village all enjoy these benefits because of their gated, HOA community lifestyle. As a group, they pool their resources and make better decisions about the future of their neighborhood. (Source: http://cindyshearin.com/NW_Real_Estate_Brokers/The_Benefits_of_Living_in_an_HOA_Community.html )
Wait while more posts are being loaded