Post is pinned.Post has attachment
XSMTRUNG - XSMTR - KQXSMT - XSMT - SXMT - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Minh Ngọc trực tiếp hôm nay nhanh nhất chính xác nhất

Post has attachment
KQ XSMT 16/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/8/2018

XSMT 16/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 16/8/2018 - KQXSMT 16/8/2018 thứ 5 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 15/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/8/2018

XSMT 15/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 15/8/2018 - KQXSMT 15/8/2018 thứ 5 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 14/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/8/2018

XSMT 14/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 14/8/2018 - KQXSMT 4/8/2018 thứ 3 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 11/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/8/2018

XSMT 11/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 11/8/2018 - KQXSMT 11/8/2018 thứ 7 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 10/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/8/2018

XSMT 10/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 10/8/2018 - KQXSMT 10/8/2018 thứ 6 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 9/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 9/8/2018

XSMT 9/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 9/8/2018 - KQXSMT 9/8/2018 thứ 5 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 8/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/8/2018

XSMT 8/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 8/8/2018 - KQXSMT 8/8/2018 chủ nhật hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 7/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 7/8/2018

XSMT 7/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 7/8/2018 - KQXSMT 7/8/2018 thứ 3 hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.

Post has attachment
KQ XSMT 5/8/2018 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung ngày 5/8/2018

XSMT 5/8/2018 - Kết quả xố số miền Trung ngày 5/8/2018 - KQXSMT 5/8/2018 chủ nhật hôm nay được trực tiếp từ 17h15p.
Wait while more posts are being loaded