เรื่องขำๆ

ในเมื่อพวกเราเจอปัญหาแล้วหาทางออกให้กับประเทศกันไม่ได้ แล้วทำไมเราไม่ออกทางที่เราเข้ามาล่ะครับ หมายความว่า ออกตรงความเป็นรากแก้วของความเป็นไทย ไม่ต้องเป็นทาสทางความคิด และจิตวิญญาณของต่างชาติอีกต่อไป(ไหนบอกผมว่าเราเลิกทาสมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 )ทั้งระบอบการปกครองประเทศ ความเชื่อ และค่านิยมในการดำรงชีวิตของคนในชาติที่ถูกต้อง การปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชาติให้มีความรัก และหวงแหนต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็น 4 เสาหลัก ของชาติอย่างจริงจัง อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาภายในประเทศก็เปรียบเสมือนปัญหาภายในช่องปาก เสมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่เราแก้ปัญหากันไม่ได้สักทีก็เพราะว่า มองไม่เห็นปัญหา(เส้นผมบังภูเขา) หรืออาจจะมองเห็นปัญหา แต่แก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ ผมขออาสาเป็นคนเอาเส้นผมที่บังภูเขาอยู่ออกเองครับ พร้อมๆกันนั้นผมจะผ่าเอาเศษหญ้า กับขี้เลื่อยที่อยู่ในมันสมองของคน และกลุ่มคนที่ก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายในชาติ บ้านเมืองออกมาด้วย จากนั้นผมจะเอาพระธรรมและพระวินัยใส่เข้าไปแทน

ทุกคนมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ผมเองก็มีความอยากเหมือนกัน แต่ความอยากของผมมันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประเทศ อย่างที่เห็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ ตอบผมได้ไหมว่า ศาสดาของศาสนาไหน และสถาบันการศึกษาไหนสอนให้คนแบ่งแยกดินแดน แบ่งสี แบ่งพรรค แบ่งพวก สอนให้คนในชาติแตกความสามัคคี ฯลฯ ในเมื่อยังเป็นกันอยู่อย่างนี้ กรุณาอย่าพูด อย่าเขียน ว่าตนนับถือศาสนา……...ว่าตนจบการศึกษาจากสถาบัน………ฯลฯ อายสุนัขมันครับ(สุภาพแล้วครับ) เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า คุณสมบัติที่ดีของสุนัขเป็นอย่างไร ผมคงไม่จำเป็นต้องอธิบาย แต่ทำไมเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ทำไมไม่กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ แผ่นดินเกิด แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา แผ่นดินที่เรายืนเหยียบ เดินเหยียบ และขับถ่ายใส่กันอยู่ทุกวัน แผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราเอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา ตรงกันข้ามพวกเราบางกลุ่ม บางคนกลับเอาผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ หลงใหลยึดติดในอำนาจวาสนาที่มีอยู่ (ได้คืบแล้วจะเอาศอก) จนเกิดปัญหาบานปลาย มันสะท้อนให้เห็นว่า ศาสนา(ความเชื่อ)ที่ตนเคารพนับถือ และสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ ความสามารถที่ศึกษาร่ำเรียนมานั้น มันไม่ได้ก่อประโยชน์เลย แล้วพวกเราจะนับถือศาสนากันไปทำไม เรียนกันไปทำไม ส่งเสริมให้ลูกหลานในบ้านเมือง ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรียนกันไปทำไม ในเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน หรือคนที่อยู่ในยุคหิน ที่มีแต่ความป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม ไร้เหตุผล ไหนบอกผมว่ายุคนี้เป็นยุคของปัญญาชน(ปัญญาชนเขาทำกันอย่างนี้หรือครับ) และไม่สมกับที่อ้างตนว่าเป็นมนุษย์เลย คุณว่าจริงไหมครับ


ผมอยากให้พวกที่ก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศที่สำคัญตนว่าแน่ ว่าเก่งทั้งหลาย ทำความอยากของผมให้เป็นจริงหน่อยครับ

ผมอยากให้กรมชลประทานและแกนนำเสื้อทุกสี ย้ายมหาสมุทรอินเดียมาไว้หน้าบ้านผม เนื่องจากผมอยากเล่นน้ำทะเลในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายผมอยากให้กรมที่ดินเปลี่ยนเป็นทะเลทรายซาฮาร่า ผมจะก่อเจดีย์ทรายถวายแด่พระศาสดาของทุกศาสนาที่ผมเคารพนับถือบนโลกใบนี้ และจากนั้นผมจะนอนอาบแดด
ผมอยากให้การประปาฯและแกนนำเสื้อทุกสี กลั่นน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกให้เป็นน้ำจืดและสะอาด ผมจะเอามาล้างมือ(สุภาพ)ก่อนรับประทานอาหารเนื่องจากผมกลัวโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดใหญ่2009
ผมอยากให้การไฟฟ้าฯและแกนนำเสื้อทุกสี  ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดกลมๆที่อยู่บนท้องฟ้า(ดวงอาทิตย์)ให้เป็นหลอดตะเกียบ ไหนบอกผมว่าหลอดกลมมันเปลืองไฟ แล้วหลอดตะเกียบประหยัดไฟกว่าและก็มีขายอยู่ทั่วไปตามร้านวัสดุฯและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
ผมอยากให้กรมผังเมืองและแกนนำเสื้อทุกสี ออกแบบ วางผังตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าใหม่ทั้งหมด เพราะว่าผมมองดูแล้วมันกระจัดกระจาย และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาเสียเลย
ผมอยากให้กระทรวงแรงงานและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างกำแพงที่สูงและใหญ่เท่ากับภูเขาหิมาลัย ล้อมรอบประเทศไทยทั้งหมด เพื่อง่ายในการรักษา และปกป้องอธิปไตยของชาติ
ผมอยากให้กรมที่ดินและแกนนำเสื้อทุกสี  ขึ้นไปเอาดินบนดวงดาวทุกดวงในจักรวาลนี้มา แล้วเอามาถมมหาสมุทรทั้งโลก จากนั้นให้กระทรวงเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนั้นผมจะปลูกจิตสำนึกคนไทยให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมประเพณีไทยไปด้วยเลย
ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์และแกนนำเสื้อทุกสี ติดต่อค้าขายสินค้ากับมนุษย์ต่างดาว ภูตผีปีศาจ เทพ อินทร์ พรหม  ฯลฯ เพื่อขยายตลาดสินค้าไทยให้แพร่หลาย เพื่อทำให้ GDP ของประเทศสูงกว่าที่เป็นอยู่  และส่งออก คนไทยที่เณรคุณต่อแผ่นดินให้กับพญามัจจุราชให้หมด
ผมอยากให้กรมการศาสนาและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างวัด โบถส์ มัสยิด ฯลฯ บนดวงดาวทุกดวงในมหาจักรวาลนี้ เพื่อให้มนุษย์ต่างดาว ภูตผีปีศาจ เทพ อินทร์ พรหมฯลฯ มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และพระศาสดาของทุกศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดของพวกเราทุกคน
ผมอยากให้กรมโยธาธิการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างถนนที่ยาวและใหญ่เท่ากับทางช้างเผือกในจักรวาล ผมจะพามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในโลกมนุษย์นี้ไปทัศนศึกษาดูงานที่สวรรค์ นรก และแดนนิพพาน
ผมอยากให้กระทรวงสาธารณสุขและแกนนำเสื้อทุกสี ผลิตหรือนำเข้า ยาน้ำ ยาเม็ด ยาแคปซูล ที่มีสรรพคุณบรรเทาความโลภ ความโกธร ความหลง ให้กลุ่มคนที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศรับประทาน โดยเฉพาะนักการเมืองที่หลงในอำนาจ บ้ายศ บ้าตำแหน่ง และผมขออาสาป้อนยาให้เองครับ ผมอยากให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯและแกนนำเสื้อทุกสี ขุดเอาแร่ทองคำ เพชร พลอย นิลจินดา 
อัญมณีต่างๆ มาให้ผมทั้งหมด เนื่องจากผมจะเอามารับประทานเป็นอาหารหลักใน 3 เมื้อ ของทุกวัน
ผมอยากให้กระทรวงการคลังและแกนนำเสื้อทุกสี เอาเงินทุกสกุลบนโลกใบนี้มาให้ผมทั้งหมด ผมว่าจะเอาไปซื้อโลกใบใหม่อยู่คนเดียว เพราะว่าผมเบื่อสุนัขที่บ้านผมมันชอบกัดกัน เนื่องจากมันแย่งอุจาระกันกิน
ผมอยากให้กระทรวงอุสาหกรรมและแกนนำเสื้อทุกสี ผลิตของใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ราคาแพงๆ ยี่ห้อดังๆ (ของแบรนด์เนม)มาให้ผมทั้งหมด ผมว่าจะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อผสมดินปลูกหญ้าให้ควายกิน
ผมอยากให้กรมป่าไม้และแกนนำเสื้อทุกสี ปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร แล้วทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโต และแผ่กิ่งก้านสาขา ใบหนาปกคลุม ครอบคลุมไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน เพื่อบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์(แสงUV)เนื่องจากผมออกจากบ้านไม่ได้ เพราะผมไม่มีเงินซื้อครีมกันแดด
ฯลฯ

ผมอยากให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และแกนนำเสื้อทุกสี ตอบคำถามผมหน่อยครับ
ทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่มองเห็นแผ่นดินต่ำบ้างสูงบ้าง ทั้งๆที่เส้นขอบฟ้ามันราบเรียบ(คุณมองได้ไกลแค่ไหน)
ทำไมพวกเรามองไม่เห็นตัวเอง ทั้งๆที่ส่องกระจกกันอยู่ทุกวัน
ทำไมพวกเราชอบเดินบนทางชีวิตที่ขรุขระทั้งๆที่รู้ดีว่า ทางที่ดีคือทางคอนกรีต และทางลาดยาง ฯลฯ
ทำไมไม่เข็มงวดตนเองและผ่อนปนผู้อื่น ทั้งๆที่รู้ดีว่าชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ทำไมพวกเราบางกลุ่ม บางคนด่วนสรุปว่าลูกมะพร้าวมันใหญ่เนื่องจากลำต้นมันใหญ่ ทั้งๆที่เคยรับประทานแตงโม ฟักทอง แฟง แตงไทย ฯลฯ
ทำไมบอกผมว่าความรู้คู่คุณธรรมแต่ทำไมไม่จริงจังกับความเชื่อ และหลักคำสอนที่ถูกต้อง(ศาสนา)
ทำไมคนบางคน บางกลุ่มเนรคุณต่อแผ่นดินทั้งๆที่ยืนเหยียบ เดินเหยียบ และขับถ่ายใส่กันอยู่ทุกวัน
ทำไมบอกผมว่าอยากเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร แต่ทำไมอุสาหกรรมต่างๆถึงเกลื่อนเมืองไทย
ทำไมรถโดยสารในเมืองไทยมีแค่ชั้นธรรมดา ป.1 ป.2 แล้ว ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไปไหนหมด(หัวเราะ)
ทำไมต้องสืบทอดอำนาจทางการเมืองกันเป็นตระกูล ทั้งๆที่ดอกบัวที่เกิดจากโคลนตรมคุณยังเอามาบูชาพระรัตนตรัย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คุณเคารพนับถือ

ทำไมบอกผมว่า มองอเมริกาพัฒนาไทยแต่เท่าที่ผมฟังมาประเทศอเมริกามี 2 พรรคการเมืองไม่ใช่หรือครับ แต่ทำไมประเทศไทยเรามีหลายพรรคจังครับ หรือว่าผมฟังมาผิด
ทำไมคนบางคนอยากเป็นใหญ่ อยากมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ใจไม่ถึงและอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่กล้าออกมาต่อสู้กับความจริงด้วยตนเอง(คุณสมบัติที่ดีของผู้นำที่ดีเขาทำกันแบบนี้หรือครับ)
ทำไมพวกเราชอบแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุทั้งๆที่รู้ดีว่าต้นเหตุ หรือต้นตอของปัญหาคืออะไร
ทำไมพวกเราให้วัตถุ ทรัพย์สิน เงิน ทอง มีอิทธิพลเหนือความถูกต้องตามครรลองคลองธรรมทั้งๆที่พวกเราพยายามเรียกร้องหากันอยู่ทุกเช้า ค่ำ(ทุกลมหายใจเข้า ออก)
ทำไมบอกผมว่าชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ (อหิงสา)แต่แล้วทำไมถึงมีคนบาดเจ็บ และตาย
ทำไมต้องเสแสร้ง แกล้งทำ ทำไมสื่อบางสื่อต้องบิดเบือน(หรอกแม้กระทั่งตัวเอง)
ทำไมต้องเอารูปสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมือง(ช้าง)มาทำเป็นตราสัญญาลักษณ์ หรือยี่ห้อของมืนเมา
ทำไมสื่อต่างๆต้องเชิดชูพวกเต้นกิน รำกิน มากเสียจนเสมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นศาสดาเอกของโลก
ทำไมไม่บริหารพื้นที่ที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอกให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยมาบริหารประเทศ
ทำไมต้องกลับไปเล่นกีฬาสีเหมือนเด็กอีก แล้วทำไมไม่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ทำไมในเมื่อแข่งกีฬาแพ้แล้ว ทำไมต้องพูดว่า กีฬาแพ้คนไม่แพ้
ทำไมบอกผมว่าอยากโดดเด่นในสังคมโลกแต่กลับลืมรากเหง้าความเป็นไทยของพวกเรา
ทำไมบทประพันธ์ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของศิลปินที่มีการศึกษาสูง และมักอ้างว่ามีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนมากมีการใช้ความรุนแรง ทั้งเรื่องเพศ การใช้ภาษา และไม่ค่อยมีสาระ ฯลฯ
ทำไมคนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญความถูกใจของตัวเอง มากกว่าความถูกต้อง เหมาะสม
ทำไมพวกเราส่วนใหญ่คิดกันได้แค่ว่า ตามองดาวเท้าติดดิน ทำไมไม่มองพระอาทิตย์ พระจันทร์แต่เท้าติดดินผมเห็นด้วย
ทำไมพวกเราส่วนใหญ่ไม่กล้าแหงนหน้ามองฟ้า(ความจริง)ทั้งๆที่เราพยายามสร้างตึกสูงแข่งกันทั่วโลก
ทำไมไม่เปลี่ยนจากคำว่า ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้
ทำไมสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากอำนาจกามคุณจึงได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทำไมเวลาพูดไม่มองตากันทั้งๆที่รู้ดีว่าแววตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
ทำไมนักการเมืองบางคนทำทุกอย่างเพื่อตน และพวกพ้อง ทั้งๆชอบที่พูดบ่อยๆว่าทำเพื่อประชาชน 
ทำไมรถบางคันเขียนติดข้างรถว่า รถคันนี้สีดำ ทั้งๆที่ความจริงรถมันสีขาว(ตาคงบอดสี)
ทำไมนักการเมืองส่วนใหญ่ ชอบสร้างภาพ กลัวความจริง และพูดโกหกจนกลายเป็นนิสัย(สันดาน) 

ฯลฯ


วาระเพื่อแผ่นดินเกิด
เรื่อง ขอเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
เรียน…………………………………………………………………………………………………………
กระผมเด็กชายขี้ขลาด ตาขาว เพื่อนๆชอบเรียกผมว่า “อ้ายเด็กเมื่อวานซืน” ในฐานะคนไทยคนหนึ่งใต้ร่มพระบารมีฯ และมหาเศวตฉัตรบรมราชจักรีวงศ์ ขอเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ ภาพที่ผมอยากเห็นคือการจัดเตรียมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีนี้ต้องรวบรวมไพล่พลทหารกล้า นักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในบ้านเมือง แกนนำเสื้อทุกสี บุคคลที่เป็นเลิศทางสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ศิลปินสาขาวิชาต่างๆ นักกวี นักปราชญ์ พระเถระ พราหมณ์ ชี เด็กนักเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่างๆ ผู้แทนของศาสนาทุกศาสนา สัญญาลักษณ์ความเป็นไทย (ศาลาไทย ต้นราชพฤกษ์ ช้างคู่บ้านคู่เมือง)เครื่องดนตรีไทย อาหารไทย ชุดแต่งกายประจำชาติ เครื่องใช้ไม้สอยที่แสดงถึงความเป็นไทย พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ ขาดเสียมิได้ คือ พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ พระคัมภีร์ของทุกศาสนา ฯลฯ จัดเตรียมเพื่อพิธีกอบกู้ และประกาศเอกราชความเป็นไทยให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ได้มีชีวิตอย่างปกติสุขบนพื้นฐานความพอเพียง สมดั่งเจตนารมณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์(ทำการถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลก)จากนั้นให้ศิลปินจัดเตรียมสี(สีย้อมผ้า)เลือกเอาสีของเสื้อทั้งหมดที่มีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้เทลงในอ่างทองคำ และคนสีในอ่างทองคำให้ผสมกัน หลังจากนั้นนำผ้าขาวบริสุทธิ์ที่มีขนาดเท่ากับธงไตรรงค์จุ่มและแช่ทิ้งไว้สัก 19 นาที(ย้อมสีผ้า) จากนั้นนำขึ้นมาและทำให้แห้ง ต่อจากนั้นนำไปผูกร่วมกับชาติไทย(ธงชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน)หรืออาจแยกเสาธง หลังจากนั้นให้ตัวแทนคนไทย(ชาย หญิง)ชักธงขึ้นพร้อมกัน พร้อมกับร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมกันทั้งประเทศ ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นน้อมนำแนวพระราชดำรัส รู้รักสามัคคี ความฝันอันสูงสุด คุณธรรม 4 ประการ ฯลฯ ตามด้วยเพลงปลุกใจต่างๆ เช่น สยามมานุสติ, ศึกบางระจัน, วิญญาณปู่, ใต้ร่มธงไทย,เราสู้,เผ่าไทย ฯลฯ และจบด้วยเพลงสยามเมืองยิ้ม และในวันรุ่งขึ้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำบุญเมืองที่เสาหลักเมือง ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคล และสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากผืนแผ่นดินไทย ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นขั้นตอนที่รวบรัด ความจริงมีรายละเอียดมากกว่านี้ ผมขออาสาเป็นที่ปรึกษาในพิธีนี้เองครับ ที่กระผมนำเสนอแนวคิดเช่นนี้เพราะคิดว่า ไผ่ต่างเหล่า ต่างกอ ต่างสี ก็ล้วนแต่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของพวกเรา เอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา แต่คนในชาติกลับมาทะเลาะกันเอง ฆ่ากันเอง นี่ไม่ใช่วิสัยที่ดีของปัญญาชนคนไทยใช่ไหมล่ะครับ ผมมีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน คือต้องการให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข และอยากเห็นรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยอีกครั้ง(ยิ้มสยาม)ถ้าเป็นไปได้ผมขอเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกเพื่อให้แผ่นดินไทยสงบสุข นอกจากนี้ผมยังมีความฝัน คือผมอยากเปลี่ยนคำว่า เล่นการเมือง เป็น ทำการเมือง คำว่า คนไทย เป็น ฅณไทย คำว่าประชาธิปไตย เป็น ธรรมาธิปไตย ไม่ทราบว่าความฝันของผมจะเป็นจริงได้หรือเปล่าครับ

ข้อความที่เขียนมาในเอกสารนี้ มีประโยคใดวรรคใดไม่เหมาะสม กระผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าหากกระผมมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง พระพุทธศาสนา ศาสนาทุกศาสนา และมวลมนุษย์ชาติแล้วไซร้ ขอให้กระผมเพิ่มพูนด้วยโภคทรัพย์ และสำเร็จมรรคผลนิพพาน บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จตุราริยสัจจ์ มีมหาสติ มหาปัญญา แตกฉานในอรรถและธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ และตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระศาสดาของทุกศาสนา พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครอง ปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินไทย และ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนคนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
เด็กชายขี้ขลาด ตาขาว

สิ่งศักดิ์สิทธ์ในสามแดนโลกธาตุ เป็นสักขีพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหารเรา เราชอบ เราบ่ผิดคิดมล้าง ศาสตราวุธนั้นคืนสนอง

ถึงเวลาแล้วหรือยัง!  ที่พวกเราต้องร่วมกันสังคายนาอีกครั้ง ทั้งฆราวาสและสงฆ์

“ธรรมาธิปไตยรักษาแผ่นดิน”
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
หิริ โอตตัปปะ ธรรมคุ้มครองโลก
วันบรมสุข/เดือนพ้นทุกข์คน/ปีผอง ฮา ฮา ฮา

เย้ เข้าสู่ชุมชนคนรักดาราศาสตร์
Wait while more posts are being loaded