Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhoto
۱۳۹۶/۴/۲۰
4 Photos - View album

سلام
من از دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد هستم 39 ساله و متاهل هستم میخواستم به ترکیه مهاجرت کنم اما در مورد وضعیت کاری با رشته خودم به هیچ نتیجه ای نرسیدم میتوانید در این خصوص راهنمائیم کنید

Post has attachment
سلام اروپا تضمنی قاچاق با قیمت مناسب 
Photo

پانسیون خانوادگی در یکی از بهترین مناطق آنکارا با دست رسی آسان و کوتاه مدت به "کیزیلای(10 دقیقه بصورت پیاده)" دست رسی آسان و کوتاه مدت به سازمان ملل - دست رسی آسان و کوتاه مدت به سفارت "آمریکا" ، "کانادا" و ... - دست رسی آسان و کوتاه مدت به مراکز دیدنی و مراکز خرید آنکارا

Post has attachment
ساخت کیس دوستانی که به مدرک وکیس نیاز دارن پیام بدهند
Photo

Post has attachment
ناهجويان غير اروپايی در ترکيه
اين اطلاعيه شامل اطلاعاتی در مورد قوانين تعيين موقعيت پناهندگی از سوی کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه می باشد . اين متن شامل اطلاعاتی در مورد سلسله مراتب قانونی که دولت ترکيه به احرا می گذارد ، می باشد
دولت ترکيه از جمله دولی است که کنوانسيون ۱۹۵۱ ( تعيين موقعيت پناهندگی ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با محدوديت جغرافی امضاء کرده اند . اين بدين معناست که دولت ترکيه فقط پناهجويان اروپايی را به عنوان پناهنده قبول می کند
از طرفی آئين نامه ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ به پناهجويان غير اروپايی ( در صورت دارا بودن شرايط پناهندگی قابل قبول ) اين امکان را می دهد که بطور موقت در ترکيه اقامت کند . پرونده اين اشخاص بنا به درخواست دولت ترکيه توسط کميساری عالی پناهندگان ، برای يافتن راه حل نهايی به کشورهای پناهنده پذير ارائه می شود . ولی کميساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فقط پرونده کسانی را که ( طبق قوانين بين الملی ) واجد شرايط پناهندگی هستند به منظور جايگزينی ب کشور ثالث ارائه ميدهد
روش کار کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه
لازم به تذکر می باشد که روش کار کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( که تشخيص افراد واجد شرايط جايگزينی است ) با روش اطلاق پناهجويی موقت که دولت ترکيه به عهده گرفته است کاملا متفاوت است . کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همانطور که در سطور آتی ذکر خواهد شد ، در خواست پناهندگی شما را طبق ضوابط بين المللی ارزشيابی کرده کمکهای لازم را معمول ميدارد . طبق عهدنامه ۱۹۵۱ ژنو و قطعنامه ۴۲۸ اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ ) واژه پناهنده به اشخاص زير اطلاق می شود
اشخاصی که بدلائلی از قبيل نژاد ، دين، مليت ، عضويت در يک گروه مخصوص اجتماعی و عقيدتی سياسی از تحت ظلم قرار گرفتن ترس دارند ، کسانی که خارج از کشور متبوعه می باشند و مايل يا قادر به بهرمند شدن از حمايت کشور خود نيستند يا اشخاصی که مليت مشخصی نداشته و خارج از کشور محل اقامت خود می باشند و قادر يا مايل ( به دليل ترس از تحت ظلم قرار گرفتن ) به بازگشت به آن کشور نيستند 
ثبت نام و مصاحبه
ثبت نام شما در اولين مراجعه به دفتر کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انجام می شود و در همان روز
اگر به شکل قانونی ( با پاسپورت ) وارد ترکيه شده ايد
برای مصاحبه توسط مشاور حقوقی در آنکارا به شما وقت ملاقات داده خواهد شد
اگر به شکل غير قانونی وارد ترکيه شده ايد
به دفتر کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در شهری که نزديکترين نقطه ورود شما به کشور ترکيه می باشد فرستاده می شويد ( وان ، آغری ، سيلوبی و حکاری ) مصاحبه شما در دفتر کميساريای عالی واقع در این شهرها صورت خواهد گرفت
ـ در حین مصاحبه با کميسارياری عالی بايد در مورد شرايط و مو فعييتتان در کشو مبدا توضيحات کامل و صحيح خود را بيان نمايد . اين مصاحبه تنها فرصت شما برای ابراز علت درخواست پناهندگی به کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد در صورت ارائه ندادن اظهارات موثق ممکن است درخواست پناهندگی شما رد شود
ـ اگر همراه با همسر خود به ترکيه آمده ايد و همسر شما موردی به غير از مشکل شما دارد ، قبل از ثبت نام تصميم بگيريد که پرونده به نام کداميک از شما باز شود
ـ به شما توصيه می شود در حين مصاحبه با پليس ترکيه عين مطالبی را که در کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار کرده ايد ، ابراز نماييد . در صورت بيان اظهارات متفاوت ممکن است درخواست شما توسط دولت ترکيه رد شود
ـ با توجه به قوانين پناهجويی در ترکيه بايد در عرض ۱۰ روز از تاريخ ورود خود به ترکيه به مقامات ترکيه مراجعه کرده و ثبت نام شويد در ضمن شما موظف هستيد ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت نام مدرک شناسايی معتبر ارائه دهيد . در صورتيکه هنوز توسط مقامات ترکيه ثبت نام نشده ايد ، کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما نامه ای به منظور « معرفی يا مراجعه » خواهد داد تا ارائه درخواست پناهجويی شما را به پليس ترکيه تسهيل نمايد
ـ بانوان متقاضی پناهجويی می توانند از کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست نمايند که توسط مشاورين حقوقی و مترجمين زن مصاحبه شوند 
تصميم كميسيارى عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 
كسانيكه از نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد پناهده بشمار ميرونداگر از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده قبول شده ايد از شما درخواست خواهد شد كه براي گرفتن برگه قبولي(برگه اي كه نشان ميدهد شما پناهنده مي باشيد) به دفتر اين سازمان در انكارا مراجعه كنيد. اگر از طرف پليس تركيه ثبت نام شده ايد, در هنگام مراجعه براي شما درخواست جايگزيني به كشور هاي پناهنده پذير پر خواهد شد
چنانچه بر طبق قوانين توسط دولت تركيه ثبت نام شديد تا زمانيكه در خواست پناهجويي موقت شما به نتيجه برسد, مجاز خواهيد بود در كشور تركيه اقامت كنيد.در صورت تصميم نهايي مقامات تركيه منفي باشد ممكن است با خطر اخراج (ديپورت) به كشور خود مواجه شويد
چنانچه خودرابه پليس معرفي نكرده و ثبت نام نشويد حتي اگر در نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد واجد شرايط پناهندگي باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اقدام لازم را براي جايگزيني به كشور پناهنده پذير بعمل نخواهد اورد.وليكن شما از طرف كميسياري عالي پناهندگان به عنوان پناهنده تحت حمايت شناخته خواهيد شد.اقامت طولاني شما در تركيه, با توجه به اينكه از طرف پليس ثبت نام نشده ايد زمانيكه مقامات تركيه متوجه شوند كه مدارك قانوني نداريد ممكن است منجر به اخراج شما شود. لازم به ياداوري است كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي جلوگيري از اخراج شما ادام خواهدكرد ولي قدرت اين سازمان براي حمايت از شما محدود مي باشد
در صورتي كه دولت تركيه به شما اجازه پناهجويي موقت در تركيه ندهد,مطابق مراتب قانوني شما ميتوانيد ظرف 15 روز كتبا به حكم مربو طه اعتراض (استيناف) كنيد
اگر درحين ثبت نام دراين سازمان "نامه لغو محرميت" را امضا كرده باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ممكن است نامه اي حاوي نكات اصلي پرونده شما به وزارت كشور نوشته از درخواست پناهجويي موقت شما حمايت كند.اين عمل ممكن است به دولت تركيه در رسيدن به يك نتيجه مثبت كمك كند 
اشخاصي كه درخواست پناهندگي انان از سوي كميسياري عالي رد شده است 
چنانچه درخواست پناهندگي شما رد شده باشد دو راه براي رسيدگي موجود است
الف- اگر در نامه ردي واصله از شما خواسته شده كه نامه استيناف خود را طي مدت زمان مشخصي به اين سازمان ارائه دهيد, خواهشمند است اين امر را بجا اوريد. اين مدت زمان براي پناهجويان مقيم شهرهاي مرزي مانند اغري, وان, حكاري, سيلوبي و شرناك 10 روز وبراي پناهجوياني كه در شهرهاي ديگر اقامت ميكنند 45 روز مي باشد. ياداور ميشويم فقط نامه هاي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشند, مورد رسيدگي قرارميگيرند. فرستادن نامه استيناف به اين معني نيست كه الزما مصاحبه مجددي صورت خواهد گرفت . اطمينان حاصل كنيد كه كليه اطلاعات مهم در رابطه با مشكل خود را در نامه استيناف قيد كرده ايد. يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده و نامه استيناف شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد
ب_ در صورتيكه نامه ردي واصله حاكي از بسته بودن پرونده شما بود, اين بدين معناست كه اظهارات شما با موازين پناهندگي مغايرت داشته يا ا ينكه پس از بررسي در مرحله استيناف مورد قبول واقع نشده است به همين دليل " نامه بازگشاي پرونده " دريافت خواهيدكرد. پرونده شما فقط در شرايطي مجددا بررسي مي شود كه در نامه بازشايي نكات جديدي ( كه قبلا ذكر نشده و طبيعتا بررسي نشده) قيد شده باشد. ياداور مي شويم فقط نامه هايي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشد مورد بررسي قرار ميگيرد . يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد
بياد داشته باشيد تصميمي كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص پرونده شما گرفته است ارتباطي با در خواست پناهجويي موقت از دولت تركيه ندارد.زير روش كار اين دو مقام متفاوت مي باشد 
مشكلات ثبت نام توسط پليس تركيه 
بياد داشته باشيد با توجه به قوانين و ايين نامه هاي پناهندگي در تركيه , شما موظف هستيد ظرف 10 روز پس از ورود به خاك تركيه به پليس مراجعه كرده ثبت نام شويد. شما بايد داراي مدارك شناسائي معتبر باشد. اگر داراي مدارك شناسائي نيستيد, پليس قبل از مصاحبه جهت تهيه كارت شناسايي به شما 15 روز مهلت خواهد داد
در صورتيكه مهلت 10 روز به اتمام نرسيده باشد و داراي پاسپورت يا كارت شناسايي هستيد (يا قادر به تهيه مدارك شناسائي در عرض 15 روز مي باشيد) و با تمام اين احوال پليس در خواست پناهجوئي شما را نپذيرد , مراحل زير را طي كنيد
1 سعي كنيد نام مامور پليسي كه از ثبت نام شما خود داري كرده است سوال كنيد
2 نامه اي به زبان تركي نوشته, با ذكر اسم, تابعيت, تاريخ و محل تولد درخواست پناهندگي خود را قيد كنيد
3 يك برگ از رونوشت از نامه مذكور براي خود تهيه كنيد.
4 نامه مذكور را به بخش اوراق استانداري ( valilik ) ارائه دهيد وشماره نامه را دريافت داريد
5 بادفتر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در انكارا تماس تلفني گرفته مراتب را به مشاور مسول اطلاع دهيد. در حين تماس تلفني مشخصات خود , شماره پرونده, شماره نامه و نام ماموري كه از ثبت نام شما خود داري نمود به اضافه شهري كه در ان اقدام به ثبت نام نموده ايد بازگو كنيد. ا گر در شهرهاي مرزي اقامت داريد با دفتر اين سازمان در اغري , سيلوپي, و وان تماس بگريد
مراحل قانونى در مورد پناهندگاني كه از دولت تركيه پاسخ منفي گرفته اند
طبق ماده 6 آيين نامه پناهنجوي و متن اصلاحيه مصوب 13 ژانويه 1999 , پناهنجوياني كه درخواست پناهنجوي موقت خود را به مقامات دولت تركيه ارايه نموده وليكن ازسوي وزارت كشور پاسخ منفي دريافت كرده اند ,حق اعتراض به اين راي منفي را دارند. نتيجه درخواست پناهنجوي بايد بشكل كتبي به شما ابلاغ شود. در صورتيكه راي مذكور بشكل كتبي به شما ابلاغ نشود, از مقامات پليس محل اقامت خود درخواست كنيد كه مراتب را بشكل كتبي به شما ابلاغ كنند.در عرض 15 روز پس از دريافت نتيجه ميتوانيد به اين حكم اعتراض كنيد. اعتراض ( استيناف )شما به انضمام مدارك مربوط از طريق استانداري به وزارت كشور ارايه داده شده سپس توسط مقامات بالاتر رسيدگي مي شود. در پايان حكم قطعي به شما ابلاغ مي شود. در صورتيكه در خواست استيناف شما مورد قبول واقع نشود شما بر طبق دستور وزارت كشور, از طريق استانداري به كشور مبدا يا به كشوري كه قبل از آمدن به تركيه در آنجا اقامت داشته ايد اخراج ميشويد. عمل اخراج به كشور ديگر پس از اينكه طرفين اين سيستم پس از رسيدگي به اين نتيجه برسند كه بازگشت شما به كشور مبدا ياكشور سوم براي شما خطري ندارد انجام مي شود 
پناهنجوياني كه قصد استيناف به حكم اخراج خودراداراند بايد مراتب زيرراانجام دهند
پناهجو بايد بلافاصله يك نامه استيناف نوشته واصل نامه را به پليس شهري كه تقاضاي پناهنجوي خود را به آن ارايه داده, تسليم نمايد اين اداره پليس همان مقامي است كه حكم اخراج پناهجو را صادر كرده است
نامه اعتراضي بايد شامل نكات زير باشد
الف- تاريخ نامه, اسم و فاميل پناهجو , تاريخ و محل تولد پناهجو
ب- پناهجو بايد قيد كند كه نامه استيناف خود را بر اساس ماده آيين نامه شماره 6169/94 چاپ 30/11/1994 روز نامه رسمي و متن اصلاح شده در تاريخ 13 ژانويه 1999 نوشته است
ج- پناهجو بايد دلايل اعتراض خود را براي لغو حكم اخراج ذكر نموده , تمام مداركي كه در اختيار دارد(از قبيل نامه حمايتي احزاب سياسي, مدارك شناسايي,گواهي ازدواج و غيره) به ضميمه ارايه نمايد
3- پناهجو بايد رو نوشت نامه استيناف خود را به وزارت كشور ارسال نمايد. آدرس وزارت كشور به قرار زير ميباشد
emniyet genel mudurlugu
.yabancilar sb.md
iltica dairesi, dikmen yolu
ankara
پناهجو بايد اطمينان حاصل كند هنگامي كه استيناف به مقامات مربوط واصل گشت از طريق پست به وي اطلاع داده خواهد شد. به همين جهت نامه بايد به شكل iadeli taahutlu ارسال شود
دريافت كمك از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
فقط پناهجوياني كه از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت نموده اند و كساني كه پرونده آنان هنوز به نتيجه نرسيده ( در مرحله مصاحبه اول , استيناف و بازگشايي), ميتوانند براي استفاده از امكانات مشاوره اي به دفتر سازمان مذكور در آنكارا مراجعه نمايند.
پناهجوياني كه قصد دارند نامه استيناف خود را به ثبت برسانند بايد در اسرع وقت اقدام نمايند.
به اين ترتيب از اشخاصي كه از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت كرده اند و پناهجوياني كه منتظر نتيجه پرونده هستند, درخواست مي شود كه در صورت دريافت حكم اخراجي بدون اتلاف وقت با همراه داشتن يك برگ فتوكپي از نامه استيناف به انضمام مداركي كه از حيث پرونده انان حايز اهميت است به دفتر اين سازمان در انكارا يا نزديكترين دفتر اين سازمان در مناطق مرزي مراجعه نمايند. در صورتيكه چنين امكاني موجود نبود, پناهجوه بايد مدارك ياد شده را از طريق فاكس شماره 03124382702 به مسول نامه هاي استيناف به اين دفتر واصل نمايد.
پناهجوياني كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد تصميم نهايي منفي در مورد پرونده انان گرفته است (پرونده بسته و كساني كه براي مرحله استيناف نامه اعتراضي نفرستاده اند ) نمي توانند از امكانات كمي اين سازمان استفاده نموده يا اينكه به كشور هاي پناهنده پذير اعزام شوند. 
چند سوال و جواب
عموماً سوال میشود که ایا داشتن کیس مذهبی به تنهائی باعث گرفتن پناهندگی از unhcr می شود یا خیر در پاسخ باید بگویم خیر زیرا شرط اصلی برای unhcr داشتن خطر جانی برای فرد متقاضی پناهند گی می باشد به عبارت ساده تر کسی یک پناهنده بشمار می اید که در کشور خود با خطر کشته شدن بخاطر داشتن اعتقادات مذهبی و یا سیاسی مواجه باشد و برای نجات جان خود اقدام به ترک کشور خود نموده است نه بخاطر داشتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی.
شما باید به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام مصاحبه در unhcr باید به انها ثابت کنید که جانتان در خطر بوده و برای همین کشور خود را ترک کرده و به unhcr امده و درخواست پناهند گی کرده اید.این مطلب شرط لازم برای unhcr کیس های مذهبی می باشد.
سوال دوم که بسیار سوال خوبی میباشد در مورد چگونگی تغییر د ین دادن است.
از ا نجا ئکه تغییر د ین دادن در ایران کاری غییر ممکن و یا حداقل بسیار نادر و پر خطر می باشد ایرا نیان عزیز مجبور هستند که خود را به کشورهای د یگر از جمله ترکیه برسانند و بعد تغییر د ین دهند. تا ا ینجای کار مشکل خاصی نیست ولی برای گرفتن پناهندگی از unhcr باید فرد تغییر د ین داده دوباره به ایران برگردد و مدتی را در ا نجا زندگی کند و بعد از پیدا کردن مشکل خطر جا نی از کشور فرار کرده و خود را به اولین کشور همجموار ایران برسا ند و به unhcr ا نجا معرفی نماید ( یا حداقل وا نمود کند که جا نش به خطر افتاده است ) البته این نکته را گوشزد می کنم که کارمندان unhcr بسیار حرفه ای بوده و خیلی بهتر از یک بازجوی اداره اگاهی شما را بازجوئی مینما يند. دقیقا شما را بازجوئی می نمایند نه مصاحبه بطوری که بعد از مصاحبه شما شوکه می شو ید که البته این یک امر طبیعی و منطقی می باشد .
جايگزينى
چنانچه درخواست شما در خصوص اقامت موقت در ترکیه قابل قبول واقع شود ، کمیسیاریای عالی پناهندگان پس از برسی راه حلهای موجود ، در صورتیکه تنها راه حل در مورد شما جایگزینیبه کشور سوم باشد ، پرونده شما را به منظور جایگزینی ارائه خواهد داد
کمیسیاریای پناهند گان در هنگام بررسی راه حلی برای جایگزینی، مواردی از قبیل گذ شته شما ، اقوام و اشنایانی که در کشورهای پناهنده پذیر دارید در نظر میگیرد و سپس برای ارائه پرونده شما یک کشور پناهنده پذیر انتخاب می کند. در هنگام انتخاب کشور سوم، منافع و علایق شما و معیارهای قبولی کشور سوم، در نظر گرفته می شود. این بسیار مهم است که شمادر این مرحله جزئیات کامل در مورد اقوامی که خارج از کشور دارید در اختیار این سازمان بگذارید
وقتی که کمیسیاریای عالی پناهندگان برای ارائه پرونده شما کشور پناهنده پذیری انتخاب کرد،شما موظف به قبول تصمیم کمیسیاریای عالی پناهندگان هستید. عدم قبول تصمیم کمیسیاریای پناهندگان از سوی پناهندگان اثر منفی بر مراحل جایگزینی بجا میگذارد. به عبارت دیگر مواردی از قبیل کمک مالی و مراحل بررسی برای انتخاب کشور سوم پس از تجدید نظر، به تعویق افتاده یا کلا قطع می شود
لطفا توجه کنید که ارائه پرونده شما به کشور پناهنده پذیر به این معنی نیست که ان کشور ها شما را بدون قید و شرط قبول خواهند کرد بد لیل این که
طریقه ارزشیابیکمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل با روش ارزشیابی کشورهای پناهنده پذیر متفاوت است. بنابراین ممکن است پرونده ای که از نظر کمیسیاریای عالی پناهندگان واجد شرایط جایگزینی باشد مورد قبول کشور پناهنده پذیر واقع نشود
کمیسیاریای عالی پناهندگان پرونده شما را به کشور سوم ارائه میدهد ولی مقامی که در مورد قبولی و یا ردی پرونده تصمیم میگیرد همان کشور سوم میباشد. کشور پناهنده پذیر هیچ اجباری برای قبول پرونده ندارد. اگر واجد شرایط انتخابی ان کشور باشد ممکن است شما را برای جایگزینی قبول کنند
در صورتیکه ممالک پناهنده پذیر پرونده شما را رد کنند راهی برای اعتراض وجود ندارد. لذا ممکن است کمیسیاریای عالی پناهندگان پرونده شما را به دیگر کشورهای پناهنده پذیر ارائه دهد
.مشاور اجتماعی و حقوقی
کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای برطرف کردن مشکلات اضطراری و جدی حقوقی پناهجو یانی که در خواست انها برای اقامت موقت پذیر فته شده و همچنین کسانی که هنوز تصمیم نهائی برای انهااتخاذ نشده است امکان مشاوره فراهم اورده است.مشاوره برای پناه جویان ساکن انکاراهر روز انجام می شود. ساکنانشهر های دیگر می توانند در روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه بین ساعتهای 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از طریق تلفن با مشاور حقوقی تماس بگیرند 18-03124396615
اگر مقامات ترکیه در خواست اقامت موقت شما را قبول کرده باشند در صورتیکه خارج از انکارا اقامت دارید می توانید با مدد کاران اجتماعی در روزهای چهارشنبه از ساعت 2 تا الی 4 بعد از ظهر با همان شماره بالا تماس بگیرید. ملاقات با استانداری ها و پناهجویان شهر های اطراف انکارا توسط مدد کاران انجام می شود
پناهجویان مقیم انکارا می توانند با مراجعه به دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ساعت 9 صبحروزهای دوشنبه تا جمعه برای گرفتن وقت ملاقات اقدام نمایند. وقت ملاقات از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه داده می شودهر گونه تماس شما باکمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای راهنمائی یا مشاوره در مورد مسائل مهم حقوقی و اجتماعی نباید باعث تاخیرشما در اقدام برای ارائه درخواست پناهجوی شود. در هر صورت طبق مراتب رسمی دولتی شما باید در خواست اقامت موقت خود را ظرف 10 روز پس از ورود به ترکیه ارائه دهید
Photo

Post has attachment
پناهنده
بر طبق معاهدهٔ پناهندگی، قانون سوئد و مقررات اروپا شما در صورتی پناهنده هستید که با دلائل محکم بخاطر ترس از تعقیب به دلیل:
نژاد
ملیّت
‌برداشت سیاسی یا مذهبی
جنسیّت
گرایش جنسی
متعلق به گروه خاصّی از جامعه
امکان دارد این تعقیبها زیر سر اداره های آن کشور باشد. ولی میتواند به این صورت هم باشد که اداره ها بخاطر تعقیب اشخاص و یا گروه هائی ، آن حمایت و حفاظت لازم را از شما نکنند.
حتی اگر وضعیت پناهنده را نداشته باشید بعنوان نیاز به محافظت حق گرفتن اقامت را دارید. میتواند نیاز به محافظت و یا نیاز به پناهجوئی گزینه ای باشد.
Photo

Post has attachment
قابل توجه ایرانیانی که در اروپا قصد پناهندگی دارند

متاسفانه بازار شایعات در ایران بیداد میکند و بسیاری از افراد که قصد زندگی در کشورهای اروپایی را دارند، فکر میکنند به محض اینکه پایشان به یک کشور اروپایی برسد کار تمام است !
تابحال چندین بار به هموطنانی برخوردم که از ایران با هزاران امید و آرزو آمده و بعد از چند روز از کمپ پناهندگی اخراج و در خیابانها سرگردان شدند.
من در مطلبم قصد کیس دادن به شخصی را ندارم ولی دوست دارم حداقل افرادی که قصد آمدن دارند بدانند که در چه شرایطی جواب میگیرند .
لطفآ دقت داشته باشید که وضعیت حال اروپا با زمان سابق بسیار تغییر کرده و تنها به افرادی اقامت میدهند که مشکل سیاسی میداشتند و حکمشان مرگ بوده و از ترس جانشان فرار کرده اند .
بعد از رسیدن به یک کشور اروپایی اولین مساله ای که اشاره میکنند " کیس راه " است . شما باید کامل توضیح بدهید چگونه از ایران فرار کردید ( میخواهند بدانند شمایی که از ترس جانتان فرار کردید بطور قانونی از مرز خارج شدید یا بطور غیر قانونی؟ )
در مرحله دوم از شما علت فرار کردن را میپرسند و باید کامل توضیح بدهید که در زندگیتان چه اتفاقاتی افتاده و چه انگیزه هایی باعث فعالیت کارسیاسی تان شده و چه شده که میخواستند شما را دستگیر کنند و از کجا میدانستید حکم تان مرگ بوده و و و ... ، اگر هم تناقصی در گفتار شما پیدا کنند زود متوجه میشوند که داستان بافی کرده اید و منفی میگیرید .
هستند افرادی که بیش از ۱۰ سال در کمپ های پناهندگی به سر میبرند و هنوز بلاتکلیفند . لطفآ اگر چنین تصمیمی دارید کامل تحقیق کرده و بی برنامه اقدام نکنید.
حتی شنیدم در ایران میگویند که اگر بگویی مسیحی هستم جواب میدهند هم درست نیست، مگر اینکه واقعا در خود ایران غسل شده باشید و در مورد مسیحیت اطلاعات کاملی داشته باشید.
در حال حاضر اکثر افراد فعال دارای وبلاگ میباشند و به احتمال زیاد از طریق اینترنت نامشان را جستجو کرده تا به صحت کلامشان پی ببرند.
باز هم تکرار میکنم و قصد این را ندارم که بگویم بیایید یا نه ، فقط میخواهم بدانید که چه سرنوشتی در انتظار شما هست و به چه افرادی اقامت میدهند .
Photo

Post has attachment
اموزش نحوه ساخت کیس برای گرفتن قبولی از سازمان ملل ترکیه
Photo

Post has attachment
راحل ساخت کیس
مرحله اول:
ساخت سناریو است که برای واقعیتر بودن و ساده بودن با همکاری کامل شخص پناهجو انجام می شود و دلیل این کار این است که:
1- کلید یک سناریو خوب نه پیچیده بودن آن بلکه ساده بودن آن است.
2- هر چه سناریو ساده تر باشد برای آفیسر بهتر خواهد بود چون به سادگی متوجه مشکل می شود و جای پرسشی برای او باقی نمیگذارد.
3- پاسخ به کیس شما سریعتر انجام خواهد شد.
4- استرس شما در هنگام اینترویو برای اجرای سناریو به دلیل ساده بودن و نزدیک بودن آن به واقعیت بسیار کمتر از دیگران خواهد بود.
5- شما به راحتی میتوانید این سناریو را قبول و باور کنید.
:
Photo
Wait while more posts are being loaded