Post has attachment
Khổ cho anh nhân vật chính wá!! Mấy đứa e rõ là bội bạc!!! Anh này thật sự rất khổ!! 
:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Wait while more posts are being loaded