Wczoraj o godzinie 19:00 odbyło się nasze cykliczne spotkanie networkingowe w Doncaster.
Gośćmi specjalnymi Polish Business House były: Pani Joanna Szarwińska (psycholog), która poprowadziła wykład o "Uważności" i zastosowaniu jej w praktyce dla biznesu oraz Pani Marta Kuliga (prawnik), która omówiła problematykę prawa pracy w Wielkiej Brytanii. Po wykładzie, wraz z przybyłym z Nią kolegą z kancelarii, odpowiadali na pytania przedsiębiorców.
Dariusz Karpowicz natomiast przedstawił teorię wraz z przykładami z praktyki, dotyczącą kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii. Zainteresowanie ww zagadnieniami było tak duże, że nie zmieściliśmy się w wyznaczonym czasie i całe spotkanie wraz z rozmowami networkingowymi przeciągnęło się do północy.
Dzięki spotkaniom networkingowym w Doncaster powoli buduje się nić powiązań między polskimi przedsiębiorcami, wspólnie budujemy zaufanie do siebie i reputację firm, która ma kluczowe znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w dobie recesji.
O skuteczności w promowaniu rodzimych biznesów przez Polish Business House świadczyć może wczorajsza obecność przedstawicieli lokalnego Councilu, którzy dostrzegają potencjał drzemiący w Polskich przedsiębiorcach i są gotowi udzielić nam wszelkiej niezbędnej pomocy, abyśmy stali się integralną częścią lokalnej gospodarki.
Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim Wykładowcom i Uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu oraz przekazujemy specjalne podziękowania dla właścicieli Polskiej Restauracji "The City" za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded