Post has attachment
فرایندهای ابتکاری برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین، اغلب موارد شامل فناوری هایی برای کاهش سمیّت به منظور برآوردن استانداردهای تصفیه مبتنی بر فناوری می باشد..جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده برای تصفیه فاضلاب های ...

#تصفیه-فاضلاب
#پکیج-تصفیه-فاضلاب
#تصفیه-فاضلاب-بهداشتی
#پکیج-تصفیه-فاضلاب-بهداشتی

Post has attachment
فرايند نهر اكسيداسيون
در فرايند نهر اكسيداسيون براي حذف بيولوژيكي نيتروژن، ميتوان در يك تانك مجزا شرايط انوكسيك را فراهم كرد كه در آن عمل دنيتريفيكاسيون به خوبي انجام شود. در اين فرايند يك منطقه هوازي بعد از هواده وجود دارد و بعد از آن يك منطقه انوكسيك و سپس دوباره هوادهي انجام مي شود. هنگامي كه مايع مخلوط فاضلاب از هواده دور مي شود ، به تدريج غلظت اكسيژن محلول در داخل آن كم شده تا جايي كه به منطقه انوكسيك تبديل مي شود كه...
#تصفیه_فاضلاب
#شرکت_تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب

Post has attachment
فرايند لجن منفرد
اين فرايند مشابه فرايند لجن فعال است ، با اين تفاوت كه بعد از مرحله هوازي، يك مرحله انوكسيك نيز جهت حذف نيترات به آن افزوده شده است. كه در مرحله انوكسيك بايد زمان ماند به قدري باشد كه بتواند حذف نيترات را سرعت بخشيده و بازده فرايند را افزايش دهد.
#تصفیه_فاضلاب
#تصفیه_فاضلاب_صنعتی
#شرکت_تصفیه_فاضلاب
#شرکت_تصفیه_فاضلاب_صنعتی

Post has attachment
تصفيه آب صنعتي و آشاميدني
آب تنها منبعي است که جايگزيني براي آن فعلا وجود ندارد و به همين دليل امروزه تاکيد بر صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي می باشد.امروزه تصفيه آب چه به عنوان آب آشاميدني و چه براي استفاده صنعتي، از اهميت خاصي برخوردار است. در كاربردهاي صنعتي عدم تصفيه مناسب و صحيح آب، دستگاه ها و تجهيزات را متحمل خسارات زيادي كرده و روند عمليات واحد را با مشكل مواجه خواهد ساخت. صنایع مختلفي همچون صنایع نفت، گاز، پترو شیمی، صنایع غذایی، صنایع فولاد، صنایع دارویی، صنایع آرایشی بهداشتی و … بدلیل استفاده از دستگاههای بسیار خاص و گران قیمت نیازمند آب با مشخصات ویژه و خاص خود می باشند که لازم است آن را طی فرآیندهای مختلف و منطبق با نیاز صنعت مورد نظر تصفیه نمود.

#تصفیه_آب
#تصفیه_آب_آشامیدنی
#تصفیه_آب_صنعتی
#پکیج_تصفیه_آب
#پکیج_تصفیه_آب_آشامیدنی
#پکیج_تصفیه_آب_صنعتی

Post has attachment
بركه هاي تثبيت فاضلاب، استخرهايي هستند كه در آن فاضلاب طي زمان ماند هيدروليكي لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش هاي طبيعي، فرايند تصفيه را مي گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشيني و تثبيت همزمان به انجام مي رسد. اين فرايند با توجه به زمان ماند نسبتا زياد ، در مناطق با شرايط آب و هوايي مناسب و ارزان بودن قيمت زمين ، مي تواند گزينه مناسبي جهت تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي مختلف باشد.

اين فرايند براي مناطق گرمسير راندمان بسيار مطلوبي دارد ، و براي مناطقي با آب و هواي سردتر، نياز به زمان ماند طولاني تري تري ميباشد. و در كل بازده تصفيه به عوامل زير وابسته مي باشد:

نورخورشيد- درجه حرارت- شدت وزش باد
#تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_صنعتی
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_انسانی
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_بهداشتی
#تصفیه_هوا
#تصفیه_آب
#پکیج_تصفیه_هوا
#پکیج_تصفیه_آب
-
votes visible to Public
Poll option image
0%
پروژه های اخیر
0%
Poll option image
100%
پروژه های اخیر
100%

Post has attachment
بطور كلي در استخرهاي هوازي عمق به گونه اي در نظر گرفته مي شود كه نور خورشيد به طور كامل در آن نفوذ نمايد. مكانيسن مذكور باعث خواهد شد تا جلبك ها عمل فتوسنتز را انجام دهند و در طي روز مقدار زيادي اكسيژن در اثر اين فرايند و هم چنين جريان باد و ايجاد تلاطم در سطح تماس فاضلاب با هوا در سيستم تأمين گردد. تثبيت مواد آلي در اين نوع بركه ها در اثر فعاليت باكتري هاي هوازي صورت مي گيرد و اكسيژن محلول (DO) در عمق استخر نيز وجود خواهد داشت. از اين نوع بركه هادر مواردي كه مواد آلي فاضلاب به صورت محلول باشد، مي توان استفاده نمود. عمق اين نوع بركه ها معمولاً حدود 3/0-5/1 متر و زمان ماند هيدروليكي
...
#تصفیه_هوا
#پکیج_تصفیه_هوا
#تصفیه_آب
#پکیج_تصفیه_آب

Post has attachment
بركه هاي اختياري متداولترين نوع بركه هاي تثبيت فاضلاب مي باشند. در اين استخرها قسمت فوقاني كاملاً به صورت هوازي ، قسمت مياني داراي شرايط هوازي- بي هوازي و قسمت تحتاني و منطقه تجمع لجن كاملاً بي هوازي مي باشد . عمق بركه هاي اختياري مي تواند در محدوده 9/0-45/2 متر باشد كه عمق معمول آب در آنها در محدوده 9/0-8/1 متر مي باشد. فاضلاب ورودي به اين استخرها مي تواند به صورت خام و يا فاضلاب خروجي از بركه هاي بي هوازي باشد كه در اين صورت ميزان لجن در قسمت تحتاني اين نوع بركه ها كمتر خواهد بود. اكسيژن رساني در اين بركه ها عمدتاً به وسيله فعاليت فتوسنتز جلبك ها با استفاده از نور خورشيد انجام مي گيرد. در بركه هايي با ابعاد خيلي بزرگ مقداري اكسيژن نيز در اثر وزش باد و ايجاد تلاطم در سطح ، وارد فاضلاب مي گردد. چون جذب اشعه خورشيد به وسيله سلول هاي جلبكي انجام مي شود و عمق مؤثر نفوذ نور خورشيد بطور معمول كمتر از يك متر مي باشد ، بنابراين توليد اكسيژن توسط جلبك ها محدود به قشر بالايي استخرهاي اختياري خواهد بود. در اين ناحيه باكتري هاي هوازي و جلبك ها تحت شرايط همزيستي ، عمل تجزيه مواد آلي را انجام مي دهند . در قسمت مياني بخشي از آن هوازي و بخش ديگر غير هوازي است. كه بسته به ميزان اكسيژن حاصل از فعاليت بيولوژيكي جلبك ها از بالا به طرف پايين بركه اين تغيير ايجاد خواهد شد. در ناحيه تحتاني شرايط كاملاً بي هوازي بوده و مواد جامد درشت در اين قسمت ته نشين شده و مورد تجزيه قرار مي گيرند . در اثر تجزيه مواد آلي در لايه هاي هوازي تركيباتي از جمله گاز كربنيك ، نيترات ، سولفات و فسفات توليد مي گردد. در لايه هاي غير هوازي نيز موادي از جمله گاز متان ، سولفيد هيدروژن و گاز كربنيك توليد مي شود.
#پکیج_تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_صنعتی
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_انسانی
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_بهداشتی

Post has attachment
در اين فرايند ابتدا فاضلاب وارد يك واحد بي هوازي شده كه داراي اختلاط مكانيكي با ميكسر مي باشد. همچنين سيستم داراي يك تانك ته نشيني است كه لجن را به واحد بي هوازي برگشت مي دهد. در مرحله جداسازي به منظور حداقل كردن جامدات شناور از يك حذف كننده گاز استفاده مي گردد.
http://arkagr.com/Home/Service?Title=%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D9%8A%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20(AC) #تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب
#پکیج_تصفیه_فاضلاب_صنعتی
#تصفیه_فاضلاب_صنعتی
Photo

Post has attachment
ديسك بيولوژيكي دوار
در اين سيستم از ديسكهايي از جنس پلي استايرن يا پلي اتيلن استفاده مي شود. اين ديسكها روي يك شفت قرار گرفته و در داخل حوضچه حاوي فاضلاب مي چرخند . حدود 35-40 % از ديسك بيولوژيكي دوار هميشه در داخل جريان فاضلاب قرار مي گيرد . قطر ديسكها معمولاً حدود 12 فوت (3.7 متر) و طول آنها 25 فوت( 7.6 متر) مي باشد. هر شفت بايد بتواند سطح تماس حدود 9290 متر مربع ( 100000 فوت مربع) ايجاد نمايد. سطح پلاستيكي مذكور شرايطي را بوجود مي آورند كه ميكروارگانيسم ها قادرند خود را به آن چسبانده و رشد كنند. چرخش ديسكها به كندي صورت گرفته و پس از گذشت چند روز فيلم ميكروبي به ضخامت حدود 2 تا 4 ميليمتر بر روي ديسكها تشكيل مي شود. تصفيه فاضلاب بيشتر توسط اين لايه ثابت بيولوژيكي صورت مي گيرد. ميكروارگانيسم هاي تشكيل شده كه بسته به نوع فاضلاب ممكن است متفاوت باشند ، روي ديسكها بصورت فعال مواد آلي را جذب و تجزيه مي نمايند. چرخش ديسكها سبب تماس اين فيلم ميكروبي با فاضلاب و تصفيه و كاهش مواد آلي و همچنين تماس با هوا مي گردد. ميكروارگانيسم هاي اضافي كه قبلاً رشد كرده و در لايه هاي زيرين قرار گرفته و بي هوازي هستند ، از بين رفته و در اثر گردش ديسكها كنده شده و اين فيلم بيولوژيكي در اثر نيروي ثقل در ته حوضچه ته نشين مي شود. عمل اختلاط در اثر چرخش ديسكها قسمتي از اين فيلم را در مايع به صورت معلق نگه مي دارد تا اينكه همراه با جريان فاضلاب تصفيه شده از سيستم خارج شده و در نهايت در حوضچه ته نشيني ثانويه رسوب كند. فضاي بين ديسكها محيطي براي پخش فاضلاب و جريان هوا بين ديسكها مي باشد. جرم ميكروبي در اين سيستم ، به طور همزمان روي ديسكها بصورت فيلم و در فاضلاب ، بصورت معلق وجود دارند. زمانيكه سرعت چرخش ديسكها كم است ، جرم ميكروبي موجود و معلق در فاضلاب خيلي ناچيزتر از جرم ميكروبي موجود روي ديسكها است، بطوري كه ميتوان از جرم ميكروبي موجود در بخش معلق در مقابل جرم ميكروبي موجود روي ديسكها صرف نظر كرد. معمولا سيستم RBC شامل 2 تا 4 مرحله است كه به صورت سري به هم مرتبط مي باشند كه اين امر باعث بهبود راندمان حذف مواد آلي و تبديل آمونياك به نيترات خواهد شد.

مزايا و معايب ديسكهاي بيولوژيكي دوار:

مزاياي اين سيستم ها مشابه مزاياي فيلتر چكنده است . در سيستم فيلتر چكنده، فاضلاب از داخل بيومس عبور مي كند در حاليكه در اين سيستم ها اين بيومس است كه از داخل فاضلاب مي گذرد. در نتيجه مراقبت نمودن از خيس شدن به حد كافي ميكروارگانيسم ها بدون توجه به سرعت جريان ورودي در سيستم موجب كاهش و يا عدم نياز به جريان برگشتي مي شود.بعلاوه شدت برخورد بين بيومس و فاضلاب مي تواند با تنظيم سرعت چرخش ديسك ها تغيير نمايد و اين عمل اجازه كنترل ضخامت فيلم ميكروبي را بطور مستقيم مي دهد. همچنين اين تنظيم سرعت چرخش ، سرعت انتقال اكسيژن را نيز تغيير مي دهد و اين امر براي تأمين هوادهي مورد نياز سودمند است. شايد بزرگترين مزيت ديسكهاي بيولوژيكي دوار، كمي قدرت مورد نياز آن مي باشد. چون ديسكها شناور هستند ، اصطكاك ضعيفي را بر شفت حامل خود تحميل مي كنند . به آن تعبير كه بزرگترين انرژي مورد نياز در اين سيستم ها ، غلبه بر نيروي دراگ است كه از طرف مايع بر ديسكها وارد مي شود. در نتيجه انرژي مورد نياز براي راهبري ديسكهاي بيولوژيكي دوار ، درست معادل انرژي مورد نياز راهبري لجن فعال است. در ضمن براي بررسي انرژي مورد نياز هر سيستم بايد كل انرژي مورد نياز مورد بررسي قرار گيرد كه شامل هضم لجن نيز مي باشد. همچون فيلتر چكنده مي توان ادعا كرد كه در اغلب موارد اين سيستم نسبت به شوك دبي بهتر عمل مي كند و يا پاسخ سيستم به حالات سخت بهتر است.

بزرگترين معايب ديسكهاي بيولوژيكي دوار عبارتند از فقدان ظرفيت ذخيره و فقدان كنترلهاي عملياتي و اينكه انتقال اكسيژن ناشي از چرخش ديسكها براي بارهاي آلودگي زياد محدوديت دارد.

#تصفیه_فاضلاب,#تصفیه_فاضلاب_بهداشتی,#تصفیه_فاضلاب_انسانی#سپتیک#سپتیک_تانک

Wait while more posts are being loaded