Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

எங்கள் சொந்தம் பார்த்தாலே சொர்க்கம் சொக்கிப் போகுமே
எங்கள் வீட்டில் பூத்தாலே பூவின் ஆயுள் கூடுமே
இரண்டு கண்கள் என்றாலும் பார்வை என்றும் ஒன்றுதான்
உருவத்திலே தனித்தனிதான் 
உள்ளம் என்றும் ஒன்றுதான்
ஒரு சேவல் தான் அடைகாத்தது 
இந்த அதிசயம் பாருங்கள்
அண்ணனை வாழ்த்துங்கள்:-)

Post has attachment
Photo

Post has attachment
1986 - Filmfare Best Actor Award for Amman Koyil Kizhakalae
1989 - Cinema Express Best Actor Award for Poonthotta Kavalkaran
2001 - Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu
2001-Awarded as the best citizen by the Indian Government
2001 - Cinema Express Best Actor Award for Vanathai Pole
2009 - Filmfare Top 10 Legends of Tamil Cinema Award
2001 - Government of Tamil Nadu presented the title and award of Kalaimamani
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded