Post has attachment
Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.
Mi-chê 7:18 VI1934
http://bible.com/193/mic.7.18.VI1934
Photo

Post has attachment
nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.
Công-vụ Các Sứ-đồ 20:24 VI1934
http://bible.com/193/act.20.24.VI1934
Photo

Post has attachment
The club was promoted to Regular Div.11!


#Official Website http://www.konami.jp/pescm/
Photo

Post has attachment
When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord; and all who were appointed for eternal life believed.
Acts 13:48 NIV
http://bible.com/111/act.13.48.NIV
Photo

Post has attachment
“Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! Amen.
Revelation 1:7 NIV
http://bible.com/111/rev.1.7.NIV
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.
Công-vụ Các Sứ-đồ 2:21 VI1934
http://bible.com/193/act.2.21.VI1934
Photo

Post has attachment
Eventos Colombia Monica Restrepo Muñoz
MRM Colombia Eventos
Coordinadora para eventos.
Cumpleaños
Bodas
Graduaciones
Bautizos
Despedida de solteros o solteras

Todo para su evento:
Fotografia
Video
Musica guitarra, piano, salsa, vallenato.
Mariachis, musica flamenca, musica jazz, bossa, musica instrumental.
Alquiler de sillas
Asesora de imagen
Maquillaje y peinado
Manicure y pedicure
Spa para novios
Servicio de transporte para la novia.
Floristeria
Pasteles
Servicio de Bufete
Decoracion

Nosotros nos encargamos de todo para tu dia especial.
Telefono:
3162370919

Photo

Post has attachment
Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;
2 Cô-rinh-tô 1:21 VI1934
http://bible.com/193/2co.1.21.VI1934
Photo
Wait while more posts are being loaded