Post is pinned.Post has attachment
Sziénai Szent Katalin: Minden, ami a világon történik, Isten gondviseléséből fakad
Sziénai Szent
Katalin „Beszélgetések Isten gondviseléséről” (Dialógus) című könyve
nem más, mint a katolikus vallás felbecsülhetetlenül értékes
katekizmusa. Szent Katalin feljegyzéseinek alapja a
véletlenben való hit megcáfolása, mert ez valójában ne...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Szentek tanítanak ünnepükön
2017. 06. 13. Páduai Szent Antal Testvéreim!
Ne csak azért forduljatok hozzám, mert az elveszett dolgaitokat
szeretnétek megtalálni, hanem mert Isten dicsőségére szolgáltam egész
életemben. Azt az utat kerestem, ami Jézushoz hasonlóvá formált engem.
Ez ...
Add a comment...

Post has attachment
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE, MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!
Jézus Krisztus nevében most elvetem a
gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem, hogy a bűn
uralkodjon rajtam. Elutasítom a sátánt, az ő mindenfajta működését és
üres ígéreteit. Mennyei Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, rokonaimnak,
ősei...
Add a comment...

Post has attachment
Bocsa József: A krisztusi papság
Bocsa József atya homiliája az évközi 31. vasárnap olvasmányaihoz (A/ sorozat) Furcsa érzései és gondolatai
támadhatnak az embernek ezeket a mai olvasmányokat hallgatva. Az egyház
ezeknek a szentírási részeknek az egymás mellé vágásával maga ellen
pré...
Add a comment...

Post has attachment
IMA HALOTTAKÉRT
Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felaj...
IMA HALOTTAKÉRT
IMA HALOTTAKÉRT
uzenete.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
A szenvedés örömhíre
Betegként vagy természeti csapástól szenvedni - mi az oka? Isten próbatétele ez? Vagy az ördög műve? A saját válaszunk alább, egy valós üzenetváltásból. Isten világot teremtett, aminek megvannak Őtőle a saját
törvényszerűségei. A természeti jelenségek, b...
A szenvedés örömhíre
A szenvedés örömhíre
uzenete.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Bocsa József: A főparancs
Bocsa József atya homiliája az évközi 30. vasárnap olvasmányaihoz (A/ sorozat) A Jézus korabeli zsidók között
különféle csoportok, pártok voltak. A mai evangélium ezek közül kettőt
említ: a farizeusok és a szadduceusok pártját. Jézus egyik párthoz sem ...
Bocsa József: A főparancs
Bocsa József: A főparancs
uzenete.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Az ÉLŐ ISTEN PECSÉTJE. Jelenések Könyve 7. fejezet.
Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét. 2012. február 20., hétfő, 12:20 Szeretett leányom, Szívem erősen ver bánatomban, gyermekeim bűnei miatt. Mint bármely szerető apának, kettészakítja Szívemet az egymás iránti ...
Add a comment...

Post has attachment
"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt...
"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt... Gyalázatos püspökeink szégyentelen hierarchiájának egyik legszégyenletesebb cselekedete történt Brüsszelben. A brüsszeli székesegyházban ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded