Post has attachment

Tên sản phẩm
Két Sắt chống cháy BM1650 điện tử
Model BM1650 / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 400kg ± 5kg
Kích thước ngoài 1660 * 1020 * 670
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ

https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-chong-chay-bm1650-dien-tu
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két Sắt chống cháy 1400 điện tử
Model 1400 DT / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 400kg ± 5kg
Kích thước ngoài 1430 * 770 * 770
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ

https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-chong-chay-1400-dien-tu

Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két Sắt chống cháy 1400 điện tử hai khóa
Model 1400 DT 2K / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 400kg ± 5kg
Kích thước ngoài 1430 * 770 * 770
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ

https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-chong-chay-1400-dien-tu-hai-khoa
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két sắt an toàn KS 350
Model ks350 / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng
Kích thước ngoài
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc

Thương hiệu
Bảo hành
Giá
Liên hệ
https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-an-toan-ks-350
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két sắt chống cháy W350 điện tử
Model w350 / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 350kg ± 5kg
Kích thước ngoài 1200 * 620 * 620
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ
https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-chong-chay-w350-dien-tu
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment

Tên sản phẩm
Két Bạc chống cháy W90 điện tử
Model W900 DT / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 190kg ± 5kg
Kích thước ngoài 900 * 620 * 620
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ
https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-bac-chong-chay-w90-dien-tu
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két Bạc chống cháy KCC 56 điện tử
Model KCC56 / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 60kg ± 5kg
Kích thước ngoài 560 * 420 * 480
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ

https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-bac-chong-chay-kcc-56-dien-tu
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két Bạc chống cháy W160 điện tử
Model W160 DT / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 160kg ± 5kg
Kích thước ngoài 770 * 520 * 520
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ

https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-bac-chong-chay-w160-dien-tu

Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két sắt an toàn KS140 E Đồng
Model KS140 E DONG / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng
Kích thước ngoài
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc

Thương hiệu
Bảo hành
Giá
Liên hệ
https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-sat-an-toan-ks140-e-dong
Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...

Post has attachment
Tên sản phẩm
Két Bạc chống cháy W125 điện tử
Model W125 dt / Két Sắt Xuất Khẩu
Trọng lượng 130kg ± 5kg
Kích thước ngoài 635 * 450 * 460
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng An Toàn chống cháy
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu WELKO
Bảo hành 36 Tháng
Giá
Liên hệ
https://ketsathanoi.com/chi-tiet/ket-bac-chong-chay-w125-dien-tu

Nếu cần trợ giúp về sản phẩm cũng như các thông tin chi tiết, báo giá két sắt nhập khẩu, báo giá két sắt xuất khẩu, chống cháy vv. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc
Email: ketsatchongchay@gmail.com
Website: https://ketsathanoi.com/tin-tuc/lua-chon-nao-cho-ket-sat-dung-trong-gia-dinh
Hotline: 0982770404 ( Giao hàng tận nơi )
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded