By - 455 Followers - 75 Posts - Public

Stream

 
افسردگی پس از زایمان

افسردگی بعد از زایمان به هیچ وجه به رایجی کسالت های روحی نیست، ولی بیش از آنچه تصور کنید خانم ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بین 10 تا 15 درصد از خانم
ها ظرف مدت شش ماه بعد از زایمان دچار افسردگی می شوند.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa160160

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#افسردگی #افسرده #زایمان #ناراحت #غمگین #مادر
 ·  Translate
2
Add a comment...