Post has attachment
2017 nagy évfordulói: Három támadás az Egyház lerombolására és Fatima
500 évvel ezelőtt vette kezdetét a reformáció 1517. október 31-én Luther Márton áldozópap, az erfurti sarutlan ágostonosok rendjének tagja
a wittenbergi vártemplom búcsúja alkalmából kifüggesztette a templom
kapujára 95 tételét tartalmazó meghívását egy n...

Post has attachment
Egy dokumentumában a Hittani Kongregáció is úgy nyilatkozott, hogy a keleti meditációs módszerek értékeit el kell ismerni. A zen technika hozzásegíthet, hogy megértsük, mit jelent Isten jelenlétében élni.
"A zen (jelentése elmélyül, gyakorol) ezzel szemben a semmire gondolás, „az egyetlen lényeg megismerése”, a nyolc buddhista szekta egyikének gyakorlata, amely Istennel sem pró,
sem kontra nem foglalkozik, nem foglal állást vele kapcsolatban. De
mint es...

Post has attachment
Folytatja ámokfutását Dublin liberális érseke
A szent héten és húsvétvasárnap tartott homíliasorozatában Írország vezető érseke, Diarmuid Martin, a katolicizmust "a félelem vallásának" és "a tiltások hitének" nevezte, és elítélte az Egyháznak a történelme során tanúsított "szigorúságát" a homoszexuá...

Post has attachment
Kedves Püspök Urak, Paptestvérek, Hívek és Minden Jóakaratú Ember!
Én
egy teológus vagyok, aki – miután napvilágra kerültek az állítólagos
„Nagyfigyelmeztetéssel” kapcsolatos próféciák – komoly tanulmányozásnak 
vetettem alá ezeket az üzeneteket. Az első reakcióm – az óvatosság
szent nevében – nekem is az elutasítás vo...

Post has attachment
Lemondásra kérik a hamisprófétát
Lemondásra
kérik Ferenc pápát az őt támogató bíborosok, erről tudósít a London
Times napilap. A bíborosok attól félnek, hogy a pápa reformjai az Egyház
szakadását okozzák, amely katasztrofálisabb lenne, mint az 500 évvel
ezelőtti reformáció által ok...

Post has attachment
Jogszerűen engedélyezte-e Várszegi Asztrik Toókos Péter János református bencés szentségekhez járulását?
A Kötőszó evangélikus közéleti blog interjút közölt a református bencéssel , aki elmondta, hogy püspöki engedéllyel szentségekhez is járulhat. Nem is gyón, nem is áldozik? Ezek mentén szoktak katolikusok és protestánsok egymás torkának esni. De.
A gyónást...

Post has attachment
Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról
"Ami az elváltakat és polgárilag újraházasodottakat illeti, helyes a
lelkipásztori kísérésük – ez a kísérés azonban nem hagy kétséget a
házasság felbonthatatlanságának igazsága felől, amelyet maga Jézus
tanított. Isten irgalmassága bocsánatot kínál fe...

Post has attachment
Ha Pál ma élne, az interneten figyelmeztetné Pétert - új interjú Schneider püspökkel, magyar felirattal
Pál apostol nemcsak személyesen figyelmeztette Péter apostolt, de ezt az egyházaknak elküldött levelében is megírta nyilvánosan - tette ezt a Szentlélek sugalmazására. Ha Pál ma élne, az interneten figyelmeztetné Pétert. Rendkívüli idők megengednek rendk...

Post has attachment
A német püspökök is engedélyezik az újraházasodottak szentséghez járulását.
Az Amoris Laetitia (AL)
apostoli buzdításban szereplőkre reflektálva február 1-én hivatalos
iránymutatást adott ki a német püspöki kar az újraházasodott elváltak
áldoztatásával kapcsolatban. Míg a  máltai püspöki kar az AL-ből kiolvasva az ilyen híve...

Post has attachment
Harminc bíboros figyelmeztetett rá, hogy az Amoris Laetitia gyöngíteni fogja a házasságot.
KATOLIKUS VÁLASZ Hitvédelem és kommentár tabuk nélkül. 2017. január 25., szerda. Harminc bíboros figyelmeztetett rá, hogy az Amoris Laetitia gyöngíteni fogja a házasságot. Hívő
katolikusok meglepődhetnek annak a hírnek a hallatára, hogy nem
kevesebb, mi...
Wait while more posts are being loaded