Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Els impostos en Espanya.

González, J. S. Hacienda calcula que la recaudación alcanzará en 2017 el máximo histórico. “El País” (3-II-2017).

http://economia.elpais.com/economia/2017/02/02/actualidad/1486034791_827695.html

Post has attachment
El PIB d'Espanya creix en 2016 al 3,2%.

Maqueda, A. La economía creció un 3,2% en 2016 y se acerca a los niveles anteriores a la crisis. “El País” (31-I-2017).

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/30/actualidad/1485762294_590691.html

Post has attachment
Gómez, M. V. La población activa desciende al nivel de hace nueve años. “El País” (27-I-2017). Les persones en edat i disposició de treballar baixen en Espanya a 22,7 milions.

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/26/actualidad/1485453114_607693.html

Post has attachment
Els inconvenients dels fons de pensions a Espanya.

L''escassa transparència permet que les comissions dels plans de pensions siguin més altes que les dels fons d'inversió similars. La rentabilitat dels fons d'inversió de renda fixa és menor que la dels fons d'inversió semblants, al contrari de la renda variable.

De Barrón, Íñigo. Los fondos de pensiones, un ahorro todavía caro. “El País” (8-I-2017).

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/07/actualidad/1483811256_029676.html

Post has attachment

CS 4 Economia.

Joc d’inversions en Borsa.

Cada alumne formarà una cartera d’inversions de l’IBEX 35, integrada per un mínim de 5 valors i un màxim de 15.
Operarà amb una suma estimada de 30.000 euros i escollirà els dies de compravenda, comptabilitzant l’inversió d’acord amb els valors situats entre el mínim i el màxim del dia, a més de les despeses associades.
Podrá fer operacions de compravenda posteriors de les accions, puntualitzant data, valor i despeses.
Finalment, s’estimarà el resultat, guanyant el que hagi maximitzat els guanys l’últim dia hàbil del mercat borsari en el mes de febrer, i després se veurà al final de cada mes fins a acabar el curs.


Post has attachment
La Borsa de Valors.

La Borsa de Valors és una organització privada, regulada pel Dret públic, que serveix perquè els seus membres, atenent els mandats dels seus clients (persones privades o institucions), introdueixin ordres i realitzin negociacions de compra i venda de valors, com ara accions de societats o companyies anònimes, bons públics i privats, certificats, títols de participació i una àmplia varietat d'instruments d'inversió.

La negociació dels valors en els mercats borsaris es realitza prenent com a base uns preus coneguts i fixats en temps real, en un entorn segur per a l'activitat dels inversors i en què el mecanisme de les transaccions està regulat, el que garanteix la legalitat, la seguretat i la transparència.

Les borses de valors afavorereixen al mercat de capitals i impulsen el desenvolupament econòmic i financer en el món, des de fa segles, a partir de la creació de les primeres entitats d'aquest tipus en els primers anys del segle XVII.

Les borses mundials més importants són les de Nova York, Londres, Tokio, Shanghái, París, Fráncfot, Milà, Madrid...

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores

https://www.youtube.com/watch?v=geyJvTKQszo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded