Post has attachment

เรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
คุณจะเป็น “ผู้พลิกโฉมหน้าของธุรกิจในยุคใหม่”

สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
รับทุนโควตาพิเศษ ปี 60 สูงสุด 20,000 บาท*
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น.
ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ goo.gl/UsHLDs
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU #SripatumUniversity #Sripatum
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #Dek60 #เด็ก60
www.spu.ac.th
Photo

Post has attachment
เรียนรู้การเป็นนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน SICA:Sripatum Investment Center by AIRA โดยบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
รับทุนโควตาพิเศษ ปี 60 สูงสุด 20,000 บาท*
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น.
ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ goo.gl/TbwtSs

#สาขาการเงิน #คณะบริหารธุรกิจ
#SPU #SripatumUniversity #Sripatum
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #Dek60 #เด็ก60
www.spu.ac.th
Photo

Post has attachment
#พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงโลกให้ทัน
พบกับสาขาใหม่ "การจัดการธุรกิจดิจิทัล"ที่มาพร้อมกับผู้ที่จะคิดทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จะทำให้น้องๆ เข้าใจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น
สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธันวาคม 2559
จะได้รับ notebook surface จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรับทุนสูงสุด 8,000 บาท* (รับสิทธิ์ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียน)
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น.
ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ goo.gl/ws3ekX
#สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล #คณะบริหารธุรกิจ
#SPU #SripatumUniversity #Sripatum
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #Dek60 #เด็ก60
www.spu.ac.th
Photo

Post has attachment
“เราพร้อมสร้างคุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ”
เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด รู้จักลูกค้าอย่างแท้จริง
สร้างมูลค่าสินค้าให้มีคุณค่า

สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
รับทุนโควตาพิเศษ ปี 60 สูงสุด 20,000 บาท*
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น.
ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ท www.goo.gl/xojzjC

#สาขาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจ
#SPU #SripatumUniversity #Sripatum
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #Dek60 #เด็ก60
www.spu.ac.th

Photo

Post has attachment
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม มีสาขาอะไรบ้าง .. . มาดูกัน !!!
ดูข้อมูลสาขาวิชาเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/J559Pv

รับสมัครโควตาพิเศษ 60 วันนี้ - 25 ธ.ค. 59 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

สมัครเรียนได้ที่ http://goo.gl/aV3RhI

#คณะบริหารธุรกิจ #SripatumUniversity #Sripatum #SPU #Dekspu #Dek60 #เด็ก60 #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th
Photo

Post has attachment
เราพร้อมสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
“International Trade Professionals”
และเรียนรู้กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า
ฝึกให้คุณได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ
รับสมัครโควตาพิเศษ 60 วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ goo.gl/8yaqCH
#การค้าระหว่างประเทศ #คณะบริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #spu #Sripatum #Dek60 #เด็ก60 #SripatumUniversity
Photo

Post has attachment
เรียนรู้การเป็นนักบริหารการเงิน
และนักลงทุนมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน

SICA:Sripatum Investment Center by AIRA

โดยบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

รับสมัครโควตาพิเศษ 60 วันนี้ - 25 ธ.ค. 59

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

ดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ www.goo.gl/PSXTlG

#สาขาการเงิน #คณะบริหารธุรกิจ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#spu #Sripatum #Dek60 #เด็ก60 #SripatumUniversity

#SripatumBusinessSchool #Finance #Investment
Photo

Post has attachment
ความเหมือนที่แตกต่าง เรียนต่างคณะ แต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน #คณะบริหารธุรกิจ #สาขากาจัดการธุรกิจการบิน #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #สาขาธุรกิจการบิน #SPU #SripatumUniversity #Dekspu#Dek60

SPU รับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบโควตาพิเศษ 60 มอบทุนสูงสุด 20,000 บาท*
เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
สมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/aV3RhI
สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช.
สมัครได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.
Photo

Post has attachment
แค่คุณพร้อมที่จะไปกับเรา!!
Aviation Business Management
“เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการบิน”
27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ Briefing Room ชั้น 3 อาคาร 11
โดย อ. นิธนา เมลืองนนท์ ผจก. อุตสาหกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม
‪#‎เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง‬
‪#‎สาขาการจัดการธุรกิจการบิน‬
‪#‎บริหารธุรกิจSPU‬
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded