Post has attachment
Heat is important for survival.
Yellow wild tiny flowers in the forest. Hieracium murorum; Wall hawkweed;
Wild growing plant Blooms with the first hot spring days.
Toplina je važna za opstanak.
Žuti divlji sitni cvjetovi šumske runjike u šumi.
Divlja biljka raste i cvjeta sa prvim proljetnim, vrućim danima.
#wildflowers #plant #wildplant #forest #heat #springflowers #blooms #nativeplants #priroda #croatianwildflowersyellow
Photo

Post has attachment
Field of golden flowers. Solidago giantea;
Numerous flowers are transformed into seeds.
Polje zlatnih cvjetova.
Brojni cvjetovi se pretvaraju u sjemenke. Medonosna zlatnica neda se iskorijeniti;#summerphotos #yellow #wildflowers #summerbloom #nativeplants #croatianwildflowersyellow #closeupphotography  #wildflowerwednesday #solidagogigantea #fields
Photo

Post has attachment
Yellow wild flowers and bees flying.
A long warm summer is about to end soon.
Žuto divlje cvijeće i pčela koja leti.
Dugo toplo ljeto uskoro će završiti.


#wildflowers #yellowflowers #bokehlicious #bokeh #wildflowerphotography #environment #blossoms #summer #bee #honeybee #pollinating #pollinators
Photo

Post has attachment

Variety in nature.
Various wild plants blossom encourage me to visit their habitat again. The plant is adapted to the environment. Man should be original, everyone chooses a way of life and a decision about belief.
Raznolikost u prirodi.
Raznovrsne divlje biljke cvjetanjem me potaknu da ponovno posjetim njihovo stanište. Biljka je prilagođena okolini. Čovjek bi trebao biti originalan, svatko bira način života i odluku o vjerovanju.

#wildflowers #yellow #dandelions #euphorbia #variety #googleplusphotographers #biodiversity #collage #blooms #bees
Photo

Post has attachment
Euphorbia bushes grow in sunny and dry areas.
The species Euphorbia is a nutritious plant for the larvae of some butterflies and moths. Chiasmia clathrata; The latticed heath;
I prefer to walk in nature and meet the world of small.
Grmolike euphorbije rastu na sunčanim i suhim područjima.
Vrsta mlječike je hranjiva biljka za ličinke nekih leptira i moljaca. Moljac djetelinski prelac; Uskolisna mlječika u cvatu;
Radije hodam prirodom i upoznajem svijet malih.#spurge #yellow #wildplants #plants #flora #moths #biodiversity #euphorbia #bugs #walk
Photo

Post has attachment
The flowering promise of honey. Coronilla emerus subsp. emeroides;
Beautiful wild deciduous shrubs can often be seen in the coastal regions of the homeland. Up to 3 meters high without thorn bushes with yellow blooms. It stands next to the road on limestone. It blooms from March.
Cvatnja koja obećava med. Šibika cvate.
Prekrasni divlji listopadni grm često se može vidjeti u obalnim područjima domovine. Do 3 metra visoka, bez trnja grmovi s žutim cvjetovima. Nalazi se uz cestu na vapnencu. Cvjeta od ožujka.

#shrubs #wildflowers #blooms #nativeplants #croatianwildflowersyellow #stunningnature #flowerphotography #rocks #bokehlicious #bokeh #flora #closeupphotography 
Photo

Post has attachment
Small flowers violet white yellow.
Wild violets, like a swan's neck.

Mali cvjetovi ljubičice bijelo žute.
Divlje ljubičice, poput labudova vrata.
#wildflowers #yellowflowers #nativeplant #botany #bokehlicious #colorful #naturephotos #bokeh #environment #blossoms #pansy #croatianwildflowersyellow
Photo

Post has attachment
Resting on the flower. This flower calms the nerves.
Life is the burden that everybody needs to wear, after, we are stronger. Find the time for those who care for you. You do not need to deal with problems of all others.
Odmarajući se na cvijetu. Ovaj cvijet umiruje živce.
Život je teret koji svatko treba nositi, nakon toga, mi smo jači. Pronađite vrijeme za one koji se brinu za vas. Ne morate se baviti problemima svih ostalih.


#bumblebee #naturephotos #flowerphotography #biodiversity #wildflower #yellowflowers #fridaysarebokehlicious #strong #colours #croatianwildflowersyellow #inspirational 
Photo

Post has attachment
Large yellow flowers in the forest in full bloom. Telekia speciosa;
I see these plants in Gorski kotar. The bumblebee visit a big flower. The big bumblebee for their persistent visits to the flowers is rewarded with sweet nectar. I want to keep in mind the thoughts of the greatest historical man. Follow the goodness in life and you will be rewarded sooner or later.
" Goodness is about character - integrity, honesty, kindness, generosity, moral courage, and the like. More than anything else, it is about how we treat other people. " Dennis Prager
Veliki žuti cvjetovi žutog kolotoča u šumi već su u punom cvatu.
Ove biljke viđam u Gorskom kotaru. Veliki bumbar za svoje trajne posjete cvijeću nagrađen je slatkim nektarom.
Želim imati na umu, u mislima najvećeg povijesnog čovjeka. Slijedite dobrotu u životu i bit ćete nagrađeni prije ili kasnije.
" Dobrota je o karakteru - integritet, poštenje, ljubaznost, velikodušnost, moralna hrabrost i slično. Više nego bilo što drugo, radi se o tome kako postupamo s drugim ljudima. " Dennis Prager

#artoftheday #wildflowers #yellowflowers #nativeplant #botany #bokehlicious #nature #naturephotos #bokeh #wildflowerphotography #environment #croatianwildflowersyellow #blossoms #blooms #quotesforlife #inspirational #bumblebee
Photo

Post has attachment
Gentle touch.
Strength is in colors and nectar. What does not belong to us, most of us are craving for it. A man is rich if he is honest and dignified carrying his own burden of life every day. What can not with the money buy? You can not buy real friends.
Nježan dodir.
Snaga je u bojama i nektaru. Ono što ne pripada nama, većina nas žudi za njom. Čovjek je bogat ako je pošten i dostojanstveno nosi vlastiti teret života svaki dan. Što se sve novcem ne može kupiti? Ne možeš kupiti istinske prijatelje.


#collage #promotephotography #butterflies #wildflowerwednesday #thebestongphotography #meadows #soothingphotography #tinyworld #fineartphotography #bokehphotography #friends #croatianwildflowersyellow #croatiafullofnature
Photo
Wait while more posts are being loaded