Post has attachment
บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/3/60
14 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดท่าดินแดง หมู่ที่ 10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/3/60
20 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
“การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านไผ่เขียวเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย งานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” บ้านไผ่เขียว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 19 มกราคม 2559
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/3/60
10 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded