Post has attachment
It is good to remember;
Little pale blue flowers forget me not grow in the wet part of the woods.
Dobro je sjetiti se;
Mali blijedo plavi cvjetovi nezaboravka rastu u vlažnom djelu šume.


#promotephotography #wildflowerwednesday #wildflowers #biodiversity #nativeplants #minimal #environment #spring #flowers #flora #hqspflowers #BTPFlowerPro #flowerpower #minimalist
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Weekend walk through the woods.
Small little blue flowers over pale green leaves
Podnevna šetnja kroz šumu.
Mali plavi cvjetovi iznad blijedo zelenih listova .


#colorsonfriday #wildflowers #flowerpower #flowercolors #nativeplants #minimalist #minimalism #fineart #painting #fineartfantasticphotos
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Blue wild flowers with a beautiful name Veronica. Veronica teucrium; Large speedwell;
The native names of plants are given female names. Everyone has a flower that thinks he belongs to him. My flower is anemone sylvestris.
Plavo divlje cvijeće s lijepim imenom Veronika.
Širolisna čestoslavica u cvatnji. Izvorna imena biljaka imaju ženska imena.
Značenje imena "Veronika" proizlazi iz latinske složenice "vera icona", što znači "istiniti lik". Svatko ima cvijet koji misli da mu pripada. Moj cvijet je velika šumarica.

#wildflowers #blueflowers #flowercolors #forfriends #summerblooms #naturephotography #floralphotography #speedwell #blue #veronica #nativeplants #croatianwildflowersblue
Photo
Add a comment...

Post has attachment
One trumpet blue flower with many glossy leaves.
Blooming in spring and autumn. Gentiana acaulis; Stemless gentian;
Plants are reproduced by growing root roots if they have good growth conditions. Plants are similar to humans because the new generation is inherited by old plants. The plant adjusts to the conditions in which it lives, what would happen if the plants began to move in search of good living conditions? " The flower is the poetry of reproduction. It is an example of the eternal seductiveness of life. " Jean Giraudoux
Jedan trubasti plavi cvijet s mnogo sjajnih listova. ; Cvjetanje u proljeće i jesen. Višegodišnja biljka s zimzelenim listovima koja raste do visine od 2 cm. Biljke se reproduciraju rastućim korijenjem ako imaju dobre uvjete rasta. Biljke su slične ljudima jer je nova generacija naslijedila stare biljke. Biljka se prilagođava uvjetima u kojima živi, što će se dogoditi ako se biljke počnu kretati u potrazi za dobrim životnim uvjetima? " Cvijet je poezija reprodukcije. To je primjer vječne zavodljivosti života. " Jean Giraudoux


#gentian #macrophotography #hqspflowers #bokeh #bokehphotography #floralfriday #floralphotography #colorsonfriday #gentianaclusii #blue #trumpet #quotes
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Buglossoides purpurocaerulea; It grows in hot areas at the edge of the forest, beside the roads, on the meadows. Since white seed remains on a dry plant for a long time, birds eat it in the winter.
The best I feel is in the company of people who are honest and who are not corrupt. I choose my friends, the man chooses the best and not what is wrong. I have reasons why I'm learning, I want to come to heaven with love.
" Heaven lent you a soul, Earth will lend a grave. " Christian Nestell Bovee
Modro ptičje proso; Raste na toplim područjima na rubu šume, uz puteve, na livadama. Budući da se bijelo sjeme dugo ostaje na suhoj biljci, ptice ga jedu zimi.
Najbolje se osjećam u društvu ljudi koji su iskreni i koji nisu korumpirani.
Odabirem svoje prijatelje, čovjek odabire najbolje, a ne ono što nije u redu.
Imam razloga zašto učim, želim doći u raj s ljubavlju.
" Nebo vam je dalo dušu, zemlja će posuditi grob. " Christian Nestell Bovee

#leaves #wildflowers #blooms #croatianwildflowersblue  #friends #soul #earth #heaven #blue #green #inspirationalwords #quotesoflife
Photo
Add a comment...

Post has attachment
A blooming plant with leaves and tiny blue flowers. Polygala vulgaris blue ;
Small flowers have more petals, one petal looks like a split pendant.
Photography gives the possibility of artistic expression, color, smell, light and shadow giving art photography.

Cvjetnica s lišćem i sićušnim plavim cvjetovima. Krestušac u plavoj boji.
Fotografija daje mogućnost umjetničkog izražavanja, boje, mirisi, svjetlosti i sjene mogu dati umjetničku fotografiju.
#fineart #artoftheday #wildlifeart #bokeholics #spring2017 #hqspflowers #colorsonfriday #leaves #myfavpicoftheday #wildflowers #blooms #croatianwildflowersblue
Photo
Add a comment...

Post has attachment
The collage will beautify the little butterfly.
Blue flowers in greenery. The bee visits blue flower of Veronica because it is the first honeycomb plant. The flowers of liverleaf, can be blue, pink, white or purple.
Kolaž će uljepšati mali leptir.
Plavo cvijeće u zelenilu. Pčele posjete plave cvjetove veronike jer je prva medonosna biljka. Plava šumarica raste pojedinačno ili u velikim skupinama. Cvjetovi mogu biti plave, ružičaste, bijele ili ljubičaste boje.


#flowers #hqspflowers #BTPFlowerPro #flowerpower #collage #spider #flowercolors #floralfriday #croatianwildflowersblue #butterfly #photographytips #effects
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Blue tiny flowers with a white eye. Germander speedwell;
Bird's-eye speedwell in the forest; I believe the flowers see and feel the touch.
" Success makes so many people hate you. I wish it wasn't that way. It would be wonderful to enjoy success without seeing envy in the eyes of those around you. " Marilyn Monroe
Plavi sitni cvjetovi sa bijelim okom.
Dvorednodlakava čestoslavica u šumi; Vjerujem da cvjetovi vide i osjećaju dodir. " Uspjeh čini tako mnogo ljudi vas mrze. Volio bih da nije tako. Bilo bi divno uživati ​​u uspjehu bez gledanja zavisti u očima onih oko vas. " Marilyn Monroe#photos #blue  #wildflowers #hqspflowers #BTPFlowerPro #bokehlicious #bokehphotography #speedwell #springflowers #wallpaper #quotesforlife #croatianwildflowersblue
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Flower of the Centaurea montana. mountain cornflower, bachelor's button, mountain bluet;
Grows best in sunny positions. Photographed in passing in the coastal area.
Cvijet od planinskog različka.
Najbolje uspijeva u sunčanim položajima. Cvijet fotografiran u prolazu u obalnom području.


#endemic #nativeplants #biodiversity #rocks #wildflowers #blue #croatianwildflowersblue #perennial #minimalism #minimalist #view
#stunningmoment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Scilla with two blue flower on a stalk.
The plant can have five or more flowers gathered in blossom. It blooms from March.

Dvolisni divlji zumbul s dva plava sićušna cvijeta.
Biljka može imati pet ili više cvjetova skupljeni u cvat.#wildflowers #flowerpower #flowercolors #spring #floralfriday #springphotography #asparagaceae  #photos #croatianwildflowersblue #blue
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded