Post has shared content
Kaposfüreden a Mária Házban újra vérzik az Oltáriszentség. A csodát láttuk!!! Tanúi vagyunk!
Mária Háza Kaposfüred 2016 Előzetes - Beszélgetés Ullrich Ágoston atyával Krisztusban szeretett Testvéreim! Újra
szólnom kell, sőt nem csak szólnom, kiabálnom, mert engesztelői
hivatásom egy új szakaszához érkezett. Tanúskodnom kell, ország világ
előtt a...
Add a comment...

Post has shared content
Támogassuk meg őket - egy kis imával!
Július 2-án, Sarlósboldogasszony napján lesz a magyar nevén meleg felvonulás budapestpride.hu Támogatást kérnek Támogassuk meg őket például ilyen formában: A Jerikó-hadművelet Itt a tavasz: Nice kiteríti legszebb
virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ...
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
Originally shared by ****
A BOLDOGSÁG NYOLC TITKA
Sok-sok évszázaddal ezelőtt élt egy bölcs Indiában, aki azt állította magáról, hogy ő a világ legboldogabb embere, mivel két varázsládájában őrzi azokat a titkokat, amik bárki életét boldoggá tudják tenni. India mohó fejedelmei hatalmas kincseket ajánlottak fel neki a ládákért, több alkalommal is betörtek hozzá tolvajok, de soha senki nem találta meg a ládákat.

A fejedelmek minél inkább próbálták a varázsládát megszerezni, annál irigyebbé és boldogtalanabbá váltak. Miközben ők egyre keserűbb életet éltek, a bölcs napról-napra boldogabban élt.

Egyszer csak egy kisgyermek lépett be a bölcs otthonában, és így szólt: ”Mester, szeretnék én is olyan boldogan élni, mint te. Megmutatnád nekem, hogy hogyan lehetek boldog?”

A bölcsnek megtetszett a gyermek nyíltszívűsége, tisztasága, és ezt válaszolta:
“Igen, megmutatom neked, hogyan lehetsz boldog. Ülj le, és figyelj jól! Valóban két varázsládám van, amelyben a titkokat őrzöm: az egyik a szívem, a másik az eszem, és ezekben összesen nyolc titok van elrejtve.
Íme, a nyolc titok

1. Tudd, hogy az Isten mindig veled van, és hálásnak kell lenned mind azért, amid van.

2. Szeretettel kell bánnod önmagaddal. Minden este és reggel ezeket kell elmondanod: Fontos, értékes, okos ember vagyok. Sokra vagyok hivatott, és nem létezik olyan akadály, amit ne tudnék legyőzni.

3. Éld is át azt, amit mondasz: ha okosnak tartod magadat, viselkedj okosan. Ha bátornak tartod magad, akkor ne félj cselekedni. Ha képesnek tartod magadat az akadályok legyőzésére, akkor győzd is le az összes akadályt.

4. Soha ne légy irigy másokra. Ha mások már elérték a saját céljaikat, akkor érd el te is a saját céljaidat.

5. Ne táplálj haragot a szívedben senki iránt. A harag nem engedi, hogy boldog legyél, ezért bocsáss meg másoknak.

6. Soha ne vedd el azt, ami a másé. Ha te ma elveszel valamit valakitől, holnap tőled értékesebb dolgot fognak elvenni. Ha tartozol valakinek, akkor fizesd meg a tartozásodat, és add vissza azt, ami nem téged illet. Ez a lelki békéd alapja lesz.

7. Ne tégy rosszat senkivel. A világ összes élőlénye tiszteletet, szeretet érdemel.

8. Minden reggel mosollyal ébredj, és fedezd fel a jót és a szépet a körülötted lévő világban. Anélkül segíts másoknak, hogy azon gondolkodnál, mit fognak cserébe adni.

A boldogságot őszintén keresőknek pedig add át ezt a nyolc titkot, hogy ők is boldogan élhessenek!”
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment
Az íme az események sorban, kadarkúti Éva asszony naplójából:

2008. február 25. hétfő

Én: Többször alaposan átolvastam a Jelenések Könyvét, és most megkérdezlek Mesterem: A végső idők eseményei ugyanebben a sorrendben lesznek-e, mint a Jelenések Könyvében?
Jézus: Minden meg fog történni, amit Jánosnak mutattam, és ugyanabban a sorrendben.
Én: A választottak elragadása – ahogy a Szentírásban olvasható – a végső harangszóra lesz (1 Kor. 15, 51-52), még az Antikrisztus uralma előtt, és a 7 csésze kiöntése előtt. Most még azt szeretném kérdezni, drága Mesterem, hogy a Nagy Figyelmeztetés, melyet Szűzanyánk már régóta ígér jelenései helyén, előbb lesz-e, mint a választottak elragadása?
Jézus: A Nagy Figyelmeztetés megelőzi az elragadásokat. Ez Atyám végtelen irgalmának, türelmének és szeretetének köszönhető. Ennek következményeként sokkal több lesz a megtért, tisztalelkű ember, akit elragadunk.
Én: Még azt kérdezném Jézusom, hogy azoknak, akiket majd elragadsz nagy kegyelmedben, előzetesen milyen megpróbáltatásokat kell átélni?

Jézus: Erre a kérdésre ott a felelet a Szentírásban, a Jelenések Könyvében, olvassátok el a hét harsonaszót!
Én: Most Jézusom, megpróbálom leírni a Biblia segítségével a végső idők eseményeinek sorrendjét, de csak vázlatosan:


1, Nagy Figyelmeztetés, Nagy Csoda (Szűz Mária próféciákból)
2,Megkezdődik a büntetés a harsonaszókkal. (A Jelenések Könyvéből)
3, A szentek föltámadása (Tess.3,16) és a választottak elragadása a végső harsonaszóra (1. Kor. 15-51,52
4, Megkezdődik a hét csésze kiöntése: a nagy földi büntetés (Jelenések Könyve). Közben a Bárány, Jézus menyegzőt ül a feltámadt szentekkel, és az elragadott választottakkal a Mennyben. Ezalatt az idő alatt a Földön hagyott emberek felett az Antikrisztus (az álpróféta), aki a Vadállat (a Sátán) embere fog uralkodni.
Megjelöli az embereket homlokukon, vagy karjukon, és véres keresztényüldözést rendez. Elkezdődik a hét csésze kiöntése, mely fekélyeket, tengerek, folyók vérré változását, nagy hőséget, háborút, sötétséget, mennydörgést, villámlást, földrengést okoz. A szenvedés és halál által sok ember lelke meg fog tisztulni, és a Mennybe jut.
5, Jézus legyőzi a Sátánt és az Antikrisztust, és tüzes tóba veti, egy angyal ezer évre megláncolja.
6. Megkezdődik a megtisztított Földön Krisztus ezer éves uralma: az Új Világ. Jézus visszatelepíti az Új Földre az elragadottakat. A vértanúk, akik nem borultak le a Vadállat (a Sátán) szobra előtt, életre kelnek és ezer évig uralkodnak Krisztussal. Ez az első feltámadás. A többi halott csak akkor támad fel, ha letelt az ezer év. A lelkük addig a Mennyben, a tisztítóhelyen vagy a pokolban vár a feltámadásra.
7, Ezer év után szabadon engedik a Sátánt, aki harcra toborozza az embereket a szentek ellen, de Isten tüzes tóba veti örökre.
8, Az utolsó ítélet: Minden halott feltámad. Aki nem volt beírva az Élet Könyvébe, azt tüzes, kénköves tóba vetik, örökre. A szentekre boldog Örök Élet vár.
9, Mennyei Jeruzsálem: Az Új Jeruzsálem alászáll az Égből. Színaranyból épült a város, az utcák is aranyból. Templom nincs benne, mert a Bárány a temploma. Az Isten trónjából fakad az Élő Vizek folyója, két partján az Élet Fái, amelyek minden hónapban teremnek.

Én: Jézusom! Jól értelmeztem-e az események sorrendjét?


Jézus: Igen. Éppen így, ilyen időrendi sorrendben fog megtörténni. Veletek leszek mindörökké. Az itt maradottakat is várni fogom nagy szeretettel, hogy a szenvedés kohójában megtisztuljanak és elnyerjék az üdvösséget. Mindenkit szeretnék megmenteni.
Add a comment...

Post has shared content
Drága Gyermekeim ! Értsétek meg! Az ISIS és a vele szövetséges szervezetek az Antikrisztus erői, akik nem hisznek az igaz Istenben, de a gyűlölet és a bosszú Istenében igen. Egy nap Európa túlcsordul a menekültekkel , s a forradalom el fog jönni, ami át fogja rajzolni az erőket Európában s Oroszország akkor fog csapást mérni, amikor Európa a leggyengébb lesz.” – üzeni Jézus egy hiteles látnok által. Az európai bevándorló áradat mögött ugyanaz a (háttér)hatalom áll, ami az ISIS-t is létrehozta. Ugyanazon államok, melyek titokban az ISIS fő támogatói is. A szírek tömeges átengedésének megszervezésében például most ugyanaz a Törökország jeleskedik, amely az ISIS létrehozásában is annyira jeleskedett... Törökország határain óriási menekülttáborok találhatóak már vagy egy évtizede, lényegében most nem kellett nekik mást csinálni, mint megnyitni a kapukat... A fő cél Európa NWO-s diktatúrába sodrása és tönkretevése a még a 19. században Albert Pike által megálmodott "recept" szerint. A muzulmán menekültáradat egyre nagyobb feszültségeket fog gerjeszteni az európai országokban, túlterheltté fognak válni a szociális ellátórendszerek, és még a mostanitól is magasabb lesz a munkanélküliség. Ezen felül lázadások kitörésére is számítani lehet. Ha a menekültek nem kapják meg, amire számítottak, fel fognak lázadni. Követelőzni fognak, erőszakos épületfoglalások, tömeges rablások bekövetkezte várható. és ezzel már kész is a polgárháborús állapot az európai őslakosság és a muzulmánok között. Erre megy ki a háttérhatalom játéka a kezdetektől fogva. Megtörténhet, hogy a háttérhatalom ügynökei fegyvert fognak adni a fellázadt, frusztrált muzulmánok kezébe, a "másik oldalon" pedig félkatonai egységeket verbuválnak a gyűlölködők közül, s összeugrasztják őket a muzulmánokkal, így döntve romba Európát is az észak-afrikai térség mintájára. A fegyveres összecsapások után rendkívüli állapotokat lehet hirdetni, a hadseregeket ki lehet vezényelni az utcákra, drótkerítéseket és ellenőrző pontokat lehet felállítani, a gyűlölködő NWO-s pártokkal meg lehet nyeretni a választásokat, az EU-t szét lehet robbantani, meg lehet szüntetni a schengeni szabad határokat, az európai államok gazdaságait össze lehet omlasztani... Egyszóval poklot létrehozni a megromlott, "Babilonná" süllyedt Európában.
 A SÁTÁNI TERV A GYŰLÖLET EREJÉVEL KALKULÁL, ÉS HA AZ EMBEREKBEN TÚLÁRAD A GYŰLÖLET, NYERT ÜGYE VAN. KÉPES LESZ ELPUSZTÍTANI MINDENT, ÉS A ROMOKON LÉTREHOZZA SÁTÁNI DIKTATÚRÁJÁT, AZ ÚJ VILÁGRENDET (New Word Oder-t). EZ A CÉL. TEHÁT NAGYON VIGYÁZZUNK, HOGY NE MENJÜNK BE AZ UTCÁJÁBA! A SÁTÁNT NEM LEHET LEGYŐZNI A SAJÁT FEGYVEREIVEL, MERT NAGYSÁGRENDEKKEL JOBB MINDEN HAZUGSÁG, GYŰLÖLET, ÉS ERŐSZAK TEKINTETÉBEN. HALLGASSUNK A SZŰZANYÁRA, AKI AZT MONDTA, HOGY A GYŰLÖLET TÜZÉT CSAK A SZERETET LÁNGJÁVAL LEHET KIOLTANI. TEHÁT IMÁDKOZZUNK! IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT, EURÓPÁÉRT, A KERESZTÉNYSÉGÉRT, ÉS A MENEKÜLTEKÉRT, DE MÉG ELLENSÉGEINKÉRT. A GÁTLÁSTALAN USZÍTÓKÉRT IS!
AKKOR ISTEN MEGHALLGAT, ÉS KÖZBELÉP. SÁTÁNNAK ERRE NINCS VÁLASZA, FEL SEM FOGJA. A SZERETET AZ EGYETLEN DOLOG, AMIVEL NEM TUD MIT KEZDENI. EZÉRT EZ A MI FEGYVERÜNK!
Add a comment...

Post has shared content
Szűz Mária szobra sértetlen maradt
2015 júliusában egy Madrid közeli katonai bázison heves tűz ütött ki. A
vegetáció nagy része teljesen elpusztult, miközben egy, az érintett
terület közepén álló Mária-szobor sértetlen maradt. Több spanyol
sajtóorgánum, mint pl. Infovaticana és Religion e...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded