Post has attachment
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BRANŻY KOMUNALNEJ

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach razem z firmą Unisoft Sp. z o.o. (http://www.unisoft.com.pl/z-zycia-firmy/282-wszystkie-wydarzenia/2018/610-miedzynarodowe-targi-komunalne) oraz z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską, zaprezentowali wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:

• Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
• Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej i usprawnień w systemach kanalizacyjnych
• Oprogramowanie typu ERP do zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi w przedsiębiorstwach

Więcej informacji o naszej ofercie technologicznej prezentowanej podczas targów można znaleźć w zakładce Innowacyjna Gospodarka na stronie www.mpwik.pulawy.pl oraz na naszym profilu Google+.

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo przyniosły efekt wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów handlowych. Spośród najciekawszych zagadnień rozmów należy wymienić te, które dotyczyły wdrażania nowych produktów i nowych sposobów usprawnień do poszczególnych gałęzi przemysłu dla przedsiębiorstw i odbiorców ich usług z jednoczesnym pozytywnym wymiarem oddziaływania dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
08.10.2018
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo w dniach 26 - 28 września 2018 r.

Invitation to the International Trade Fair of Municipal Industry in Ptak Warsaw Expo on September 26 - 28, 2018.

Photo
Photo
11.09.2018
2 Photos - View album
Add a comment...

FESTIWAL WODY W PTAK WARSAW EXPO - 26-28 września 2018r.

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska prezentują wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:
Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami podczas tego wydarzenia.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod linkami:
https://targikomunalne.pl/
https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/
http://liderzyinnowacyjnosci.com/uniwersalna-metoda-wyznaczania-lokalizacji-punktow-monitoringu-sieci-wodociagowej/
Add a comment...

Post has attachment
PUŁAWY I LUBLIN NA TARGACH W SZANGHAJU 20-22 listopada 2017 r.
PULAWY AND LUBLIN AT SHANGHAI FAIRS 20-22 NOVEMBER 2017

Wystawa „CLEAN WATER CHINA EXPO+WAERCHEM 2017” po raz kolejny sprawdziła się jako doskonałe Centrum do spotkań oraz wymiany doświadczeń i kontaktów międzynarodowych w tematyce osiągnięć technologii dla przemysłu wody.

Szanghaj okazuje się być doskonałym miejscem do prezentacji ofert produktów i usług firm z całego świata. Tegoroczne prezentacje podczas 3 dni trwania targów, odwiedziło z wizytą około 10 tysięcy gości ze 25 krajów.

Profesjonalna opieka sprawowana przez Komitet Wystawy Czysta Woda w Chinach Chińskiego Centrum Informacji o Chemikaliach jako Organizatora i Patrona Targów kreowała sprzyjające warunki do nawiązywania rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań.

Puławy i Lublin reprezentowane przez MPWiK ”Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. i Politechnikę Lubelską były jednymi z miast, które również skupiły zainteresowanie rynku Chin ofertą technologiczną TOPL20160418001 na systemowe rozwiązania w gospodarce wody oraz uczyniły wymianę – nawiązanie kontaktów handlowych.

Linki związane z targami i ofertą technologiczną TOPL20160418001 :

http://en.clean-water-china.com/

https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260295,goracy-okres-targowy-w-szanghaju.html

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7242

http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html

https://plus.google.com/113884793371627862708

Promocję polskich produktów i usług w Chinach wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu za pośrednictwem przedstawicielstwa w Chinach z biurem
w Szanghaju.
http://www.paih.gov.pl/pl#

The "CLEAN WATER CHINA EXPO + WAERCHEM 2017" exhibition has once again proved itself to be an excellent meeting center and exchange of experiences and international contacts in the field of technology achievements for the water industry.

Shanghai is proving to be a great place to showcase products and services from around the world. This year's presentations during the 3 days of the fair were visited by about 10 000 visitors from 25 countries.

The professional care provided by the China National Chemical Information Center and China Electricity Council, as the Organizer and Patron of the Fair, has created favorable conditions for discussion and exchange of experiences between participants.

Pulawy and Lublin represented by MPWiK "Waterworks of Pulawy” Ltd. with
Lublin University of Technology was one of the cities, that also focused on the TOPL20160418001 offer technology market in China for system solutions in the water management and made exchanges - establishing trade contacts.
Links related to trade fairs and technological offer TOPL20160418001:

http://en.clean-water-china.com/

https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260295,goracy-okres-targowy-w-szanghaju.html

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7242

http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html

https://plus.google.com/113884793371627862708

The promotion of Polish products and services in China is supported by the Polish Agency for Investment and Trade via a representative office in China with offices in Shanghai.
http://www.paih.gov.pl/pl#

Prezentujemy Fotorelację z Wydarzenia:
We Present a Photo Report of the Event:
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29.11.2017
12 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
OFERTA TECHNOLOGICZNA NA TARGACH W LIZBONIE
TECHNOLOGICAL OFFER AT THE LISBON FAIR


Oferta technologiczna TOPL20160418001 zaprezentowana w dniach 6 – 9 listopada 2017r. na targach w Lizbonie wpisuje się w grupę inteligentnych specjalizacji z dziedziny informatyki i automatyki, mając zastosowanie w obszarach:
• oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyki,
• badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie praktycznych zastosowań informatyki i automatyki przemysłowej w inżynierii i ochronie środowiska,
• rozwiązań informatycznych i automatyki przemysłowej oraz badań naukowych i prac rozwojowych jak również badań stosowanych w optymalizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym,
• produkcji innowacyjnych wyrobów dla zastosowań przemysłu w kierunku wzrostu konkurencji gospodarczej z zachowaniem norm i standardów ochrony środowiska.
Więcej inormacji:
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260570,polska-na-web-summit-2017-w-lizbonie-podsumowanie.html

Technological offer TOPL20160418001 presented on 6-9 November 2017 at the Lisbon fair is a group of intelligent specialization in the field of computer science and automation, applying in the areas of:
• software and consultancy in the field of computer science,
• research and development in the field of practical IT applications and industrial automation in engineering and environmental protection
• IT solutions and industrial automation, as well as research and development as well as research applied in the optimization of industrial process management processes,
• Production of innovative products for industrial applications in the direction of increasing economic completion, keeping standards and standards of environmental protection
More information:
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260570,polska-na-web-summit-2017-w-lizbonie-podsumowanie.html

Add a comment...

Post has attachment
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU WODY NA TARGACH W SZANGHAJU, 20-22 listopada 2017 r.
INNOVATIVE WATER TECHNOLOGIES ON THE EXPO IN SHANGHAI,
20-22 NOVEMBER 2017

邀您共聚上海 展示创新水处理技术
2017年11月20-22日-上海新国际博览中心

我们诚邀您共同参与国际盛会“2017中国国际工业水处理技术与装备展览会暨(第十三届)中国国际水处理化学品展览会”,大会将于2017年11月20-22日在上海新国际博览中心举办,由中国化工信息中心和中国电力企业联合会联合主办,是中国水处理和工业领域的品牌企业进行展示的最佳平台。
本届参会的波兰企业得到了波兰投资贸易局(PAIH)的大力支持。上海外贸办公室多年来一直支持波兰企业在中国市场推广波兰产品。贸易局是一家专业机构,深受中国的合作伙伴、中间商和参与企业的信任。
本届大会,MPWiK “Waterworks of Pulawy” Ltd. In Pulawy将与卢步林理工大学共同参展,同时感谢波兰投资贸易局上海外贸办的鼎力支持。我们将在现场展示创新服务:供水系统解决方案(技术参号TOPL20160418001):
基础设施管理公司综合管理制度实施方法
水监测专利/实用新型
欢迎您莅临现场洽谈合作!

更多有关“Clean Water China + WATERCHEM 2017”的展会信息,参观和参展想需求,请访问:http://en.clean-water-china.com/

我们邀请所有感兴趣的朋友通过互联网和多媒体平台共同参与。

https://youtu.be/MaJa0Ezccqw - wersja polska
https://youtu.be/tqu9gWcrlW0 - english version

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych targach pt. „Czysta woda Chiny + WATERCHEM 2017”, które odbywają się w dniach 20-22 listopada 2017 r. w Nowym Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Szanghaju.
Event jest organizowany i objęte patronatem przez Komitet Wystawy Czysta Woda w Chinach Chińskiego Centrum Informacji o Chemikaliach, jako wiodącego na rynku Chin przedstawiciela w dziedzinie prezentacji osiągnięć firm z całego świata w gospodarowaniu i przemyśle wody.
Udział polskich firm podczas targów jest dodatkowo wspierany przez Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Szanghaju. Zagraniczne Biuro Handlowe w Szanghaju prowadzi od wielu lat działalność wspierającą promocję polskich produktów na rynku chińskim. Jest profesjonalną i wyspecjalizowaną instytucją, cieszącą się zaufaniem partnerów chińskich, pośredniczącą oraz uczestniczącą w kontaktach i działaniach związanych z rynkiem Chin.
Podczas targów MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską prezentują wspólnie dzięki wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Szanghaju , rozwiązania systemowe stanowiące ofertę technologiczną w gospodarce wodociągowej:
• Metodyka wdrażania zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
• Patenty /Wzór użytkowy w dziedzinie monitoringu wody
Więcej szczegółowych informacji o Organizatorze targów i o targach „Czysta woda Chiny + WATERCHEM 2017” oraz możliwościach odwiedzania wystaw i prezentacji znajduje się pod linkami:
http://en.clean-water-china.com/
http://en.clean-water-china.com/cnt_700.html
http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html
Obejrzyj zwiastun filmowy promujący naszą ofertę technologiczną podczas targów pt. „Czysta woda Chiny + WATERCHEM 2017” Szanghaj - Chiny.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w targach również za pośrednictwem internetowym i multimedialnym.

https://youtu.be/MaJa0Ezccqw - wersja polska
https://youtu.be/tqu9gWcrlW0 - english version

We invite you to participate in the international trade fairs "Clean Water China Expo + WATERCHEM 2017", which will take place from 20-22 November 2017 at the New International Exhibition Center in Shanghai.

The event is organized and patronized by the China National Chemical Information Center and China Electricity Council, as China's leading representative in the field of presentation of the achievements of companies around the world in the water management and industry.

The participation of Polish companies during the fair is supported by PAIH Foreign Trade Office in Shanghai. The Foreign Trade Office in Shanghai has been supporting the promotion of Polish products in the Chinese market for many years. It is a professional and specialized institution, trusted by Chinese partners, intermediary and participantin contacts and activities related to the Chinese market.
During the fair MPWiK “Waterworks of Pulawy” Ltd. In Pulawy together with the Lublin University of Technology, they present together with the support of the PAIH Foreign Trade Office in Shanghai, system solutions which constitute a technological offer TOPL20160418001 in the water supply:
• Methodology of the Implementation of the Integrated Management System of Technical Infrastructure Management Company
• Patents / utility model for water monitoring

For more information about the Fair and Exhibition Fair "Clean Water China Expo + WATERCHEM 2017" and the possibilities of visiting exhibitions and presentations, please visit:
http://en.clean-water-china.com/
http://en.clean-water-china.com/cnt_700.html
http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html

Watch a movie trailer promoting our technology at the fair"Clean Water China Expo + WATERCHEM 2017" Shanghai - China.

We invite all interested to participate in the fair also via internet and multimedia.

https://youtu.be/MaJa0Ezccqw - wersja polska
https://youtu.be/tqu9gWcrlW0 - english version
PhotoPhotoPhoto
16.11.2017
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ZAINTERESOWANIE INNOWACJAMI NA TARGACH IE EXPO W CHINACH, SHANGHAI 4-6 MAJA 2017
INVITING INNOVATIONS AT THE FAIR IE EXPO IN CHINA, SHANGHAI, MAY 4-6, 2017
2017年5月4日至6日,上海国际博览馆邀请创新

Pragniemy podzielić się z Państwem pozytywną wiadomością z prezentacji Naszej oferty podczas międzynarodowych targów pod nazwą: „Wiodące targi rozwiązań dla technologii ochrony środowiska: woda, odpady, powietrze i gleba - IEexpo 2017", które odbyły się w dniach 4 – 6 maj 2017 r. w Szanghaju (Chiny).
Zaprezentowana oferta technologiczna, którą stanowią:
• Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
• Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej
uzyskała bardzo dobrą opinię i bardzo duże zainteresowanie wśród międzynarodowego grona wystawców i uczestników wydarzenia jako rozwiązanie technologiczne do praktycznych zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej.

Dzięki targom Nasza oferta znalazła się w prestiżowym gronie 9 wybranych rozwiązań innowacyjnych prezentowanych we współpracy z firmą ISLE Utilities.

Obecnie jest możliwa kontynuacja działań z zakresu komercji Naszej oferty na rynku chińskim.

Firma ISLE Utilities jest szanowanym i renomowanym gospodarzem pawilonu innowacji i forum na IE Expo w Chinach. Dzięki firmie ISLE Utilities i jej współpracy z rynkiem chińskim, Nasza oferta została zaprezentowana na właściwym stopniu specjalizacji naukowo-badawczej. Pawilon innowacji prowadził również panel dyskusyjny i przekazywał informacje o 9 międzynarodowych innowacjach technologicznych, w tym o Naszej ofercie technologicznej.

Poniżej załączamy fotorelację z wydarzenia.

Więcej informacji można znaleźć również pod linkami:
http://www.isleutilities.com/events/innovation-pavilion-at-ie-expo-china
http://www.ie-expo.com/conference/InnovationWe would like to share with you the positive message of our presentation during the International Trade Fair, "Asia’s Leading Trade Fair for Environmental Technologies: Water, Waste, Air and Soil - IEexpo 2017", held from 4 to 6 May 2017 in Shanghai (China).
Presented Technological Offer TOPL20160418001, which is:
• Methodology for the implementation of the Integrated Management System for Enterprise Technical Infrastructure,
• Patents / inventions in the field of water supply monitoring
received very good grades and great interest among the international exhibitors and participants of the event as a technological solution for practical applications in the water and sewage management.
Thanks to the fair our offer was included in the prestigious group of 9 selected innovative solutions presented in cooperation with ISLE Utilities.

Currently, it is possible to continue commercial activities of our offer on the Chinese market.
ISLE Utilities is a respectable and recognized host of Innovation Pavilion and Forum at IE Expo in China. By the share ISLE Utilities and its cooperation with the Chinese market, our offer has been presented to the right level of science specialization. The Innovation Pavilion also ran a discussion panel and provided information on 9 international technological innovations, including our Technology Offer TOPL20160418001.

Below is a photo of the Event : International Trade Fair, "Asia’s Leading Trade Fair for Environmental Technologies: Water, Waste, Air and Soil - IEexpo 2017", 4 - 6 May , 2017 in Shanghai – China:


More information can also be found under links:
http://www.isleutilities.com/events/innovation-pavilion-at-ie-expo-china
http://www.ie-expo.com/conference/Innovation


我们愿与您分享我们在2017年5月4日至6日在上海举行的国际贸易博览会“亚洲领先的环保技术水污染,空气和土壤领域贸易展览会 - IEexpo 2017”演讲的积极信息(中国)。
提供技术优惠TOPL20160418001,即:
•实施企业技术基础设施综合管理体系的方法,
•供水监测领域的专利/发明
在国际参展商和参与者中获得了非常好的成绩和非常好的兴趣,作为水和污水管理实际应用的技术解决方案。
得益于本次展会,我们的优惠已被纳入与ISLE Utilities合作推出的9款精选创新解决方案中。
目前,有可能继续在中国市场上进行商业活动。
ISLE公用事业是中国IE博览会上值得赞扬和认可的创新馆和论坛主办单位。通过分享ISLE Utilities及其与中国市场的合作,我们的报价已经提交到了科学专业化的水平。创新馆还举办了一个讨论小组,并提供了9个国际技术创新的信息,包括我们的技术优惠TOPL20160418001。
以下是2017年5月4日至6日的“国际贸易展览会”亚洲国际环保技术领先贸易展览会:水,废物,空气和土壤 - IEexpo 2017“的照片
在上海 - 中国

更多信息也可以在链接下找到:

http://www.isleutilities.com/events/innovation-pavilion-at-ie-expo-china
http://www.ie-expo.com/conference/Innovation


PhotoPhotoPhotoPhoto
12.05.2017
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
MIĘDZYNARODOWY SUKCES WYNALAZKÓW Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INTERNATIONAL SUCCESS OF INVENTIONS IN INNOVATIVE ECONOMY

W dniach 10 - 12 października 2016 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej miała miejsce 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków.
MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską brali udział w tym wydarzeniu. Celem wystawy było m.in. promowanie rozwiązań służących dbaniu o zasoby naturalne środowiska wraz z idącym postępem technologicznym. W tegorocznej wystawie zaprezentowanych było ok. 400 wynalazków z ponad 20 państw świata. Organizator tego prestiżowego wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską nagrodził w drodze decyzji Międzynarodowego Jury Konkursowego w ramach ok. 20 kategorii jurorskich 40 wynalazków spośród 400 zgłoszonych.
Nasze wynalazki z uwagi na innowacyjność oraz specyfikę ich praktycznych zastosowań w gospodarce wodnej na rynku krajowym i międzynarodowym znalazły się wśród grona tych 40 nagrodzonych. Międzynarodowe Jury Konkursowe przyznało nagrody w postaci medali i dyplomów dla naszych wynalazków w sposób następujący:

PLATYNOWY MEDAL
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222928
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222929
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

BRĄZOWY MEDAL
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222930
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

Wynalazki zostały opracowane w związku ze zrealizowanym przez MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt dla potrzeb działań badawczych oraz prac rozwojowych był realizowany przy współpracy MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach z Jednostką Naukową: Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.
Wynalazki służą praktycznym zastosowaniom na rynku krajowym i międzynarodowym w trosce o wypełnianie postulatów ochrony środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodnej.


Between 10 and 12 October 2016, the 10th International Exhibition of Inventions took place at the Main Building of Warsaw University of Technology.
MPWiK "Waterworks of Pulawy" Ltd. in Pulawy together with the Lublin University of Technology and the Warsaw University of Technology participated in this event. The aim of the exhibition was to promote solutions for taking care of the natural resources of the environment along with the advancing technological progress. The organizers of this prestigious event, the Association of Polish Inventors and Rationalizers in cooperation with the Patent Office of the Republic of Poland and the Warsaw Polytechnic, awarded the International Jury a decision in about 20 juridical categories of 40 inventions out of 400 submitted.
Our inventions, due to the innovativeness and specificity of their practical applications in water management on the domestic and international market, were among the 40 winners. The International Jury awarded medals and diplomas to our inventions as follows:

PLATINUM MEDAL
For the invention "Method of determining location of water quality measurement points in water distribution network" PATENT No. 222928
Authors:
MPWiK "Waterworks of Pulawy" Ltd. in Pulawy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski

GOLD MEDAL WITH MENTION
For the invention "Method of determining location of water flow measurement points in water distribution network" PATENT No. 222929
Authors:
MPWiK "Waterworks of Pulawy" Ltd. in Pulawy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski

BRONZE MEDAL
For the invention "Method of determining location of water pressure measurement points in water distribution networks" PATENT No. 222930
Authors:
MPWiK "Waterworks of Pulawy" Ltd. in Pulawy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski

The inventions were developed in connection with the project „Preparation assumptions and implementation of an Integrated Management System Technical Infrastructure Companies” implemented by MPWiK "Waterworks of Pulawy" Ltd. in Pulawy in the framework of the Operational Program Innovative Economy, years 2007 - 2013, Measure 1.4 Support of targeted projects Priority Axis 1 Research and development of modern technologies and Measure 4.1 Support for implementation of results of R & D works of priority axis 4 Investments in innovative undertakings. The project for the needs of research and development activities was carried out in cooperation with MPWiK "Waterworks of Pulawy", Ltd. in Pulawy with the Scientific Unit: Warsaw University of Technology and Lublin University of Technology.
Inventions serve practical applications on the domestic and international market in the interest of fulfilling environmental protection requirements in the field of water management.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12.05.2017
14 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded