Post has attachment
Uwaga zagadka:
Z czyjego OC sprawcy wypłacili odszkodowania?
Add a comment...

Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem w tym z użyciem siły albo po użyciu podrobionych kluczy, zalania sąsiada lub przez sąsiada, zalaniu powstałym w wyniku awarii, przepięć, zniszczeń spowodowanych pożarem, stłuczeniu szyb i wielu innych zdarzeniach. Także przedmioty wartościowe, kolekcjonerskie, wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się w piwnicy może zostać objęte ochroną.
Add a comment...

Ubezpieczając dom można dodatkowo ubezpieczyć ryzyko powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, szkody spowodowanej przez silny wiatr oraz mróz. Warto dodać, iż ubezpieczeniu mogą podlegać również budowle przydomowe, budynki rekreacyjne, obiekty małej architektury, garaż, zasadzenia, ogrodzenie wraz z bramą i siłownikami, dom mieszkalny w trakcie prac budowlanych oraz materiały budowlane. W niektórych wariantach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych czyli wszystkich które nie zostały wyłączone w treści umowy (OWU).

Do polis ubezpieczeniowych mieszkania i domu dołączane są opcje ubezpieczenia nagrobków wskazanych przez ubezpieczającego, ubezpieczenie elewacji przed aktami wandalizmu np. graffiti, ochrona na wypadek napadu ulicznego obejmująca np.; rabunek telefonu, torebki, teczki, kluczy, biżuterii, gotówki, laptopa oraz wypłacenie odszkodowania za transakcje zrealizowane ukradzioną kartą płatniczą.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded