Post is pinned.Post has attachment
Wooden house on the lake.
Winter is outgoing, lakes thaw, the days are getting longer and the sun more heated. The sun warms everything and everyone equally. But the trees that grow in the place where the sun reaches more than illuminated trees in the shade. Anyone can choose whether to follow the light or follow the darkness.
Drvena kuća na jezeru.
Zima je u odlasku, jezera se odmrzavaju, dani su sve duži i sunce jače grije. Sunce grije sve i svakoga jednako. Ipak drveće koje raste na mjestu gdje sunce dopire je više osvijetljeno od drveća koje je u hladovini. Svatko može birati da li će slijediti svijetlost ili će slijediti tamu.

#trakoscan #treetuesday #winter #sunshine #forest #landscape #thatsaplus #lake #photographer #photography #view #soothingphotography #jezero #ice #thebestongphotography #mist #lakescape #cold #croazia #priroda #croatia #reflections
Photo

Post has attachment
Peony pale colors in bloom and seeds. Types of peony blooms from spring to mid-summer.
Life and blooms come to an end. For the flowers are seeds likely continuation of life. Life experience, knowledge, value that man acquires the years, young people should learn from the older ones.
Božur blijede boje u cvatu i sjemenke. Vrste božura cvjetaju od proljeća do sredine ljeta.
Život i cvjetanje dolaze do kraja. Za cvijeće su sjemenke vjerojatno nastavak života. Životno iskustvo, znanje, vrijednosti koje čovjek stječe godinama, mladi ljudi trebaju učiti od starijih.

#paeonia #peony #peonies #gardens #plants #flowers #seeds #value #flowerphotography #hqspflowers #springflowers #floralphotography #photography #photographer #flowercolors #googleplusphotographers #googleplusphotography #googleplusphotos #photooftheday #leaves
#education #learn
Photo

Post has attachment
Valentine's Day will soon come. Pink roses in bloom and three buds.
Get ready for Valentine's Day. Roses are a nice token of appreciation.
Falling in love is when she constantly nice person in your mind.
Dan Valentinovo uskoro će doći. Ružičasta ruža u cvatu i tri pupoljka.
Pripremimo se za dan zaljubljenih. Ruže su lijep znak pažnje.
Zaljubljenost je kada je stalno draga osoba u tvojim mislima.


#valentinesday #education #flowers #beautiful #gardening #flowercolors #floral #gardens #rose #photography #googleplusphotos #macro
Photo

Post has attachment
Back from the exhibition in the museum night.
Walking per Square St. Mark and views of the church of St. Mark. St. Mark's Church is one of the oldest building monuments of the city. Museum Night is a cultural event for the residents. The event was held on January 27, 2017 ..
Povratak sa izložbe u noći muzeja.
Šetnja Trgom sv. Marka i pogled na crkvu svetog Marka. Crkva svetog Marka jedan je od najstarijih građevnih spomenika grada. Noć muzeja je kulturni događaj za stanovnike. Događaj se održao 27. siječnja 2017..
#night #nightphotography #churches #events #city #bokeh #nightscapes
#hqspnight #longexposurethursday #cultural

Photo

Post has attachment
Monument on the square .
The building of the Faculty from the right side of the monument.
Marko Marulić was born in Split, Dalmatia, Croatian writer, poet.
Marulić was inspired by the Bible.
Spomenik na trgu Marka Marulića.
Zgrada fakulteta s desne strane spomenika. Marko Marulić je rođen u Splitu , Dalmaciji, hrvatski pisac, pjesnik. Marulić je bio inspiriran Biblijom. Pisao je na tri jezika: latinski (više od 80% svog sačuvanih djela), hrvatski i djelom talijanski. Marulić je napisao poslanicu na Papu, gdje je molio za pomoć u borbi protiv Osmanlija koji su bili okupatori u hrvatskim zemljama. Značajna djela su: Davidias, vjerski ep koji sjedinjen biblijskih motiva i vergilijanske poetiku u 14 knjiga, od kojih je najvažnija priča o životu od Bilbical kralja Davida . Najpoznatija na hrvatskom jeziku je epska pjesma Judita.
#architecturephotography #cityscapephotography #cityscape
#zagreb #hqspurbanstreetphotos #streetphotographysaturday
#square #monument #monuments #croatia

Photo

Post has attachment
In winter the birds are coming close to the water that is not frozen. The gray wagtail; Motacilla cinerea; The male bird species has yellow feathers underneath. The bird has a short hop, on the dry grass in the water. We can buy bird seed and fat that hang on the branches.
Zimi ptice dolaze blizu vode koja nije smrznuta. Gorska pastirica;
Ova muška vrsta ptice ima žuto perje ispod. Ptica ima kratke skokove, po suhoj travi u vodi. Možemo kupiti za ptice sjemenke i masnoće koje objesimo na grane.
#birdsinfocus   #snow   #winter   #zima   #naturelovers    #minimalism   #naturephotography   #grasstuesday  
Photo

Post has attachment
Robin birds on the lake. Erithacus rubecula; The robin;
In winter, birds need the most help man. Great cold and ice are causing hunger in birds.
Crvendać ptica na jezeru. Crvendać;
Zimi ptice najviše trebaju pomoć čovjeka. Velika hladnoća i led su uzrok gladi ptica.

#birdphotography   #promotephotography   #hqspbirds   #birds4all  
#birdsgallery   #birdloversworldwide   #10000photographers   #winter   #lake   #birds   #naturemonday   #everydaythings  #plitvice #googleplusphotos
Photo

Post has attachment
Water in everyday life.
In addition to water enables life, water removes dirt. That's why people like to swim because they feel clean and relaxed. Everyone always rushing somewhere, the only patient not in a hurry, he lies in peace and think why is ill and will not last long illness. The patient realizes that time is not money, but health and be good is the greatest virtue. If a person is considerate and kind to the family, is likely to be merciful and to his brother or sister. Leisure never makes money, but brings pleasure.
Voda u svakodnevnom životu. Osim što voda omogućuje život, voda uklanja nečistoće. To je razlog zašto ljudi vole plivati jer se osjećaju čisto i opušteno. Svatko uvijek nekamo žuri, jedino pacijent nije u žurbi, on je u miru i razmišlja zašto je bolestan i nada se da neće dugo trajati bolest. Pacijent shvaća da vrijeme nije novac, nego zdravlje i biti dobar je najveća vrlina. Ako je osoba pažljiva i ljubazna prema obitelji, vjerojatno je milostiv i prema bratu ili sestri. Slobodno vrijeme nikada ne zarađuje, ali donosi zadovoljstvo.
#plitvicefalls   #plitvicenationalpark    #europeanphotography   #priroda     #landscapephotography   #beautifulpictures    #water   #travelphotography    #bellesphotos   #lakephotography   #500px   #photographer  
Photo

Post has attachment
Orchid white with purple spots and blue sky behind.
When you experience the conversion of your heart, you do what they would never have worked before. The giving of time and words for others means more than money. Take care of the plant is a good deed, flower is smile of plants.
Orhideja bijela s ljubičastim pjegama i plavo nebo iza. Kad doživiš obraćenje svoga srca, radiš ono što što prije nikada nebi radio. Darivanje vremena i riječi drugima više znači od novaca. Brinuti o biljci je dobro djelo, cvijet je osmijeh od biljke.

#orchids   #floralphotography   #flowerphotography   #fleurs   #flores   #bluesky   #phalaenopsis   #orchidphotography   #orchidworld   #googlepluscollections   #googleplusphotographers   #500px  
Photo

Post has attachment
Happy New Year, today dawned sunny day!
The importance of everything we do has to be carefully and lovingly. Superficiality, ignorance and arrogance is a disease of all time. New Year can achieve in every place, so be cheerful. Photo from the archive when hiking shows more persons winter day, from the thick fog, the sun and frozen fog on the way back from the trip.
Sretna Nova godina, danas je osvanuo sunčani dan!
Važnost u svemu što radimo je da bude temeljito i s ljubavi. Površnost, neznanje i oholost je bolest svih vremena. Nova godina može se postići u svakom mjestu, pa se veseli. Fotografija iz arhive kada planinarenje pokazuje više lica zimskog dana, od guste magle, sunca i zamrznute magle u povratku sa izleta.
#mountains   #mountainphotos   #hike   #everydaythings   #hiking   #breakfastartclub   #winter   #landscapephotography    #zima   #fog   #500px   #thebestongphotography  
Photo
Wait while more posts are being loaded