Post has attachment
LAVROV EESTI RIIGIPIIRI UUTMISE VÄLJAVAATEST
Kolm psühhoanalüütilist järeldust VF-i välisministri Sergei Lavrovi 4' pikkusest vastusest Eesti teemal Moskva 17.1.2017 pressikonverentsil:
🚩SL ajas segi EV riigipiiri VF-iga määratleva #TartuRahu lepingu tärmini 1920 süngema—jahedama detsembri-invasiooni aastaga 1924 ➡ Venelane eelistab invasiooni heanaaberlikkusele, sõda rahule, efemeerset piiritust piirile, seega status quo jätku 2 riigi suhetes...
🚩SL märkis, et aastast 2014 oli tal Paetiga leppimus vahetada uute #piirileping 'ute ratifikatsioonikirju Tallinnas, mis on "muuseas ainus endise Nõukogude liiduvabariigi pealinn, kus ma ministrina veel käinud ei ole" ➡ EV on postsovetlik, kuid poliitiliselt liiga tõrges, ebasõbralik moodustis selleks, et premeerida teda heanaaberliku žestiga riigiviisiidi kujul...
🚩SL-i toon ja ilme, kommenteerides EV samme, avaldusi ja NATO tegevust "Eesti piiril", olid nii blaseerunud, et oli ilmne ➡ SL ei otsusta piiriuutmise küsimust, vaid seda teeb Kreml = Putin ➡ Mingeid samme VF ei astu, enne kui selgib Putini sott Trumpiga. See võtab aga aega vähemalt 10 nädalat... Seega õigem pealkiri oleks täna:

MOSKVA EI KAALU PIIRILEPINGUTE RATIFITSEERIMIST
… Kuna seejärel jääb ikkagi püsima EV retoorika küsimus, mis VF-i ladvikule meelepärane ei tundu, sest Tallinn pole veel küllalt järeleandlik, vaid SL-i järgi pigem "õhutab vastasseisu". Nii et #ERR ja ETV — manguge veel, küsige üle igal pressikonverentsil ja eriti üritage küsida Putinilt!

Eesti ei saa ootamatult kaitsevõime parendamise vajalikkuse rõhutamisest taganeda, peamiselt objektiivsetel ja eeskätt Kremlist endast olenevatel põhjustel, sõltumata Valget Maja alles hõlvavast Trumpist, ning seda enam pärast SL-i loodetud pragmaatilist pingelõdvendust Washington😘❤Moskva tippsuhetes.

Kremli agressiivset, valedega rüütatud välispoliitikat ellu viiv minister mõistab hästi, kui kohatu on praegustes oludes tegeleda EV lepingutega. Need ei olegi olnud Kremli prioriteet ☞ Isekiri: Putini 3 vastust piiriküsimusele http://isekiri.blogspot.se/2015/09/putini-vastus-piiriprobleemile.html
Tänase seisuga on Venemaa ja Eesti uute piirilepete ratifitseerimise tõenäosus lähema poolaasta jooksul endiselt väike ~20%.

LISA 👇🏿👇🏿
MID-i ametlik protokoll http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2599609
Ruptly kärbeteta video, NB 41'… 45'25"! https://youtu.be/EA0KRBclUv0

TÕLGE
Neeme Raud : Meie küsimus teile on taas Eesti—Venemaa piirist. Kolme aasta eest te sõlmisite piirileppe, kuid seni pole föderaalkogu riigiduuma dokumenti ratifitseerinud. Räägivad, et aeg on vale. Ja kuidas näete sellele piirile NATO uute üksuste saabumise mõju?

Sergei Lavrov : Et NATO väed on piiril, on halb. Arvan, et seda pole kellelegi vaja, ning kui NATO-väelased ei näe väljakutseid mujal kui Eestis Venemaa piiri peal, siis töötab nende luure halvasti ja neil puudub ettekujutus, mis toimub NATO vastutusaladel mujal. Tõepoolest, piirilepingute lugu on üsna huvitav. Aastal 2005 allkirjastasime tollase Eesti välisministri Urmas Paetiga maismaa- ja järvepinna-piiride lepingu. Oli selgelt kokku lepitud, et need lepingud ratifitseeritakse ilma provokatsiooniliste lisandusteta, mille sõnastus sisaldaks territoriaalseid nõudmisi. See sai 100% garantii. Aga kui lepingud sattusid ratifitseerimiseks Eesti parlamenti, võtsid rahvasaadikud päev enne kevadise istungjärgu lõppu vastu ratifitseerimise seaduse, mis viitas 1924. aasta Tartu lepingule, mis nagu teate, sisaldab territoriaalpretensioone praegusele VF-ile. Selles olukorras me isegi küsisime Eesti kolleegidelt, mõistes et ratifikatsioon sel kujul ei saavuta vajalikke hääli, miks te ei võinud ratifitseerimisakti hääletuselt tagasi võtta tegemaks järgmise istungini selgitustööd. Vastust ei tulnud ja me pidime oma allkirja tagasi võtma. Palju aastaid hiljem leppisime jällegi Urmas Paetiga — ta oli endiselt välisminister — need lepingud ümber kirjutada. Alustasime nende ratifitseerimisprotsessi. Allkirjastasime uuesti lepped Moskvas ning leppisime kokku vahetada ratifitseerimiskirjad Tallinnas (muide, ainus endise Nõukogude Liidu maa pealinn, kus ma ministrina ei ole käinud), kuid seejuures sai eeldatud, et ratifitseerimiseks on vajalik luua normaalne atmosfäär. See tähendab atmosfääri — nagu me seda Urmas Paetiga mõistsime — kus ei ole tarbetuid solvanguid teineteise suhtes, ei harrastata pidevaid süüdistusi, nagu ohustaks Venemaa Eesti, piirkonna ja kogu Ida-Euroopa julgeolekut. Kahjuks, kui leping oli juba kuulamisel riigiduuma rahvusvaheliste suhete komitees, kostis Tallinnast absoluutselt sobimatu retoorika jätkamaks protsessi, ilma et see häirinuks meie ühiskonda. Oleme valmis naasma ratifitseerimisprotsessi juurde. Sellest on korduvalt kõnelnud meie parlamendiliikmed. Nad peavad tunnetama valijate meeleolu ja teevad siis oma otsuse. Me toetame seda protsessi siis, kui meie suhted hakkavad kulgema konstruktiivses võtmes ja alalise vastasseisu õhutamiseta.

Poliitik Helir-Valdor Seeder (IRL) sedastas SL-i avaldust FB-s kommenteerides: Piirilepingu sõlmimise on VF muutnud üheks instrumendiks oma välispoliitika tööriistakastis. "Kummaline, aga Venemaa mängurlus, millega piirilepingu sõlmimine lükkub teadmata tulevikku, kaitseb Eesti pikaajalisi julgeoleku-poliitilisi huve paremini kui Eesti peavoolu-poliitikute tegevus."

Post has attachment
RAHVUSVAHELISE KONFLIKTI OHU TAJU
Tabeli selgituseks
See on retrospetkiivne — II maailmasõjast läbi Külma sõja käesolevasse kuusse oktoober 2016 ulatuv — pisteline 6 aastase summuga eritlus, milles kognitiivsed tegurid Ⓐ sõjahirm Eestis, Ⓑ sõjaootus lähikonnas ja Ⓓ üleilmne rahvusvaheline pinevus on koondatud võrrandisse hindamaks keskmise tuletisena sõjaohu reaalsust skaalal 0…100. Tegemist on loomulikult subjektiivse perspektiiviga.

Ülemine, tumepunane rida on ajarida IIMS… 2016, kus aastaarvude eel on märgiga ⚔⚔⚔ osutatud sõjaajale NSVL-is/VF-is, st Moskva osalemist sõjas või agressiooni mõne naabermaa vastu, nt oktoobris 1950 Korea sõjas, oktoobris 1956 Ungari vastu jne; seevastu märgiga ☮☮☮ on tähistatud rahuaega.

Teine, valge rida kätkeb hinnangut sotsiaalpsühholoogilisele tegurile — sõjahirmu levik Eestis, mis reeglina on suurem läheneda võiva sõja eel ja vähim sellise kartuse vaibumisel.

Kolmas, hall rida on hinnang sotsiaalpühholoogilisele tegurile — sõjaootuse ilmingud Eesti ja tema naabermaade ( Baltikum, N Liit/Venemaa Põhjala ) poliitikas, teabelevis, sotsioloogilistes käsitlustes.

Neljas, valge rida on hinnang välispoliitilisele tegurile — üleilmne pinge on seda suurem, mida enam üliriigid on hõivatud sõjakoldeis.

Viimane rida on otsitud vastus, tulem — tajutud sõjaoht ja näidud võrrelduna vee-agregaat-olekule rajatud Celsiuse skaalal, kus 0℃ tähendab tardumust rahus ( tahkuseni ) ning 100℃ tähistab keemispunkti ( täieliku aurustumiseni ) ehk inimkondlikus tegelikkuses tajutud ähvarduste katastroofilist realiseerimist ( nt termotuumakonfliktis )

Muide on veel rohkem põhjust murelik olla Leedul… Pikem kommentaar ☞ http://isekiri.blogspot.de/2016/10/moskva-ohu-taju.html
Photo

Post has attachment
Sõjalootus & Maailmasõda
🆘 Kas letaalne, aga morbiidne küll. Säärase määrangu vene ühiskonnale panevad 14. oktoobri sündmused mäluga = mälestistega seot arengus﹕ • Carl Gustaf Emil Mannerheimi autahvli eemaldamine Peterburis • Hirmus Ivan IV╱Julma ratsamonumendi avamine Orёlis… #sõda #Venemaa #Putin
Illustratsioon «3 From 2 Surgery» ©Chris Mars, 2006.

Post has attachment
ÄHVARDAV OHUMÄRK MOSKVAST
Kreml saatis riigiduumasse seadusparanduse, mis võimaldab väeteenistust ka alla aasta kestva lepinguga. Paul A Goble, tunnustatud vene asja tundja kommenteerib seda pealkirja all A Dangerous Warning Sign… ☛ http://windowoneurasia2.blogspot.de/2016/10/a-dangerous-warning-sign-moscow-wants.html

Venemaa valitsusvõimud viitasid paranduseete õigustuseks võitlusele terrorismiga, ent panused on Goble-i kinnituse kõrgemad, mida näitavad valitsuse oma sõnad. Interfaxi järgi kohalduvad eelnõus märgitud lühiajalised lepingud teenistusele ka mereväes ja allveelaevastikus. Hetkel võimaldab korraldus, mille heakskiit riigiduumas on Ühtse Venemaa ülekaalu tingimustes praktiliselt garanteeritud, teha 2 olulist järeldust.

Ühelt poolt võib see olla Kremli viis vastasseisu korral kiiresti oma jõudu koondada, äratamata Läänes ja Venemaal tähelepanu. Teisalt võib see tähendada, et Kremlil puudub raha ja venelastel tahe sellise jõu pikema jätkusuutlikkuse tagamiseks. See omakorda võib tähendada, et Moskva saavutab uue sõjategevuse valmiduse kiiremini kui paljud praegu võiks kahtlustada ja vähesed karta — mitte VF-i tugevuse pärast, vaid — kuna sõjaväge mehitades on Kreml tõsises kitsikuses kogu hurraa-patriootliku kihutustöö kiuste.

Post has attachment

Post has attachment
Külma sõja inimtegur Georg Otsast Ilmar Lendvani
UPI tuletas meelde Reykjavíkis 30a eest alanud tipp-kohtumise… Niihästi selle korda- kui nurjaminekut mõjutasid teatud määral ka #Eesti ja eestlased… UPI: 11.10.1986 kohtuvad president Ronald W Reagan ja N Liidu juht Mihhail Gorbatšov Islandil... #diplomaatia #suursaadik

Post has attachment
Peagu meie Mariina
Venemaa mõjukas lehes märgitakse selle pealkirja all võimalust, et uus #piirileping jõustub “meie Marina” presidentuuri ajal. Sama kinnitanud Gazeta.RU-le antud intervjuus ka Urmas Paet.

ARTIKLI LÕPU EESTINDUS:
«… Olukord piiril on Eesti—Venemaa suhetele olulisimaks ja endiselt lahendamata küsimuseks. Puuduv sobimus püsib Tallinna ja Moskva suhete poliitilise ärritustegurina N Liidu kokkuvarisemist saati.

Piiri paiknemine otsustati aastal 2005. Samal aastal sõlmiti piirileping, kuid selle ratifitseerimise seadusele lisasid Eesti parlamendi liikmed preambuli viitega 1920. aasta Tartu rahulepingule, mis sisaldab täiendavaid territoriaalpretensioone VF-ile. Sestap loobus Moskva oma allkirjast, läbirääkimised soikusid ja protsess jäi õiguslikult puudulikuks.

Läbimurre tuli veebruaris 2014, mil EV ja VF-i välisminister sõlmisid uue lepingu. Novembris 2015 sai dokument esimesel lugemisel riigikogu heakskiidu. Venemaal pole asi seni edenenud.

Varem Gazeta.RU-le antud intervjuus avaldas Urmas Paet lootust, et piirileping ratifitseeritakse, kui parlament Venemaal nagu Eestiski saab uue koosseisu. Nii arvas ka Kaljurand aastal 2015. Riigikogu on uuenenud tänavu märtsis. Venemaa riigiduuma valimised toimusid 18. septembril.»

Putini välisminister Sergei Lavrov kutsub Marina Kaljuranda teatavasti väga familiaarselt: Mariinočka

#VF #EV

http://www.gazeta.ru/politics/2016/09/22_a_10209749.shtml

Post has attachment
SAADIK SAŠA MUUTIS MEELT:
piirileping jääb siiski sõlmimata!

Kommentaar suursaadik Aleksandr Petrovi Izvestija-intervjuule
ek ☞ http://vorumaateataja.ee/ee/toimetus/konkursid/82-eesti-uudised/15283-vene-suursaadik-piirileppe-ratifitseerimist-takistavad-halvad-suhted
vk ☛ http://izvestia.ru/news/620945

Mõistagi pole küsimus Sašas, vaid üldisem — VF-i ja täpsemalt Putini Eesti-poliitika. See on välmitud gebistlike mallide ja tegevuskava alusel <= EV kui infiltreeritud poolriik => EESTlased NATO-le + TAGANTlased Kremlile & VF-i salateenistustele. Seis on reljeefne ja selle igaühele nähtava mustri lõimes on sagedased spiooniskandaalid ( vt paljastatud spioonide arvu nt KPA-s! ) Skandaalset olukorda on kamufleerinud Eesti ülieduka vastuluure propagandistlik teema. Ehkki suurima spionaažiafääri paljastasid hoopis meie NATO-partnerid — ja NB! — k.a Leedu ☛ Lucas/BNS 2.3.2012: Leedu luuraja Dainius Dabašinskas komistas vene luuraja jälgi ajades Herman Simmile …

"Saadik Saša Meelemuutuse" suure plaani taga tuleks näha üldpilti:
① Moskva pakti piirilepingud on tühja läinud
( pakti raames sõlmit muud lepped küll jõustusid — vt neid leppeid ja nende järelmeid! )
② Piirid — seda enam lepingud on Putinile tõesti ebaolulised ☞ vrd Putini 3 vastust piiriküsimusele http://isekiri.blogspot.de/2015/09/putini-vastus-piiriprobleemile.html
( seda vajalikum Eestile — järgida Tartu rahulepingut )
③ Ansipi-valitsuse ( delegitimeerinud ja seejärel õiguspärasuse mulje nimel tekitatud “vahevalitsuse” ) joon on päris umbe jooksnud.

Üks võimalikke järeldusi Eesti võimuladvikule võiks olla põhiseadusliku truuduse taastamise tähiseks — tühistada AD 2005 / 2014 piirilepete ratifikatsioonid!

Saša lähetati Eestisse teatavasti mullu Tuula präänikut näitama…
Pilt ☛ http://tulskypryanik.ucoz.ru/_si/0/19445448.gif

Ja rüüpeks «Saaremaa vett» pakkudes saadik Saša siis kuulutas:
«Наличие четко прописанной границы — это лучший ответ тем, кто обвиняет нас в агрессивных намерениях по отношению к Эстонии.
Мы за то чтобы граница укреплялась, реально проходила и здесь не было недопонимания./
Ek: Täpselt ettekirjutatud piiri olemasolu [oleks] parim vastus neile, kes meid süüdistavad agressiivseis plaanides Eesti vastu.
Me pooldame tugevat, reaalselt kulgevat ja väärarusaamu välistavat piiri[joont].»
( Delfi.EE 10.10.2016 )

Putini "meelemuutus" teadvustet, oleks huvitav sellelt positsioonilt üle vaadata, millal, mispärast ja kellele piits -ast ( Tartu rahu matmine ) sai präänik


#Eesti #VF #TartuRahu 

Post has attachment
GRU & TÄNAPÄEVA MURED EESTIS
Taust
Putinistliku režiimi välispoliitika kujundamisel on #GRU e ГРУ roll suurem kui MID-il ja KGB/FSB-l. Argumendi asemel 2 näidet:
Ⓐ Putini peaideoloog ja PR-staabi ülem on GRU spetsnazi rivist sirgunud Vladislav Surkov-Dudajev.
Ⓑ Hübriidsõja (külm sõda enne/ilma täismõõdus = sümmeetrilis/t/e Külma sõda/sõjata) meetodite praktikasse rakendamise põhijõuks oli GRU eesotsas tänavu Liibanonis langenud ülemuse (26.12.2011—1.3.2016) Igor Serguniga.

Kajastusi eesti teabeväljas
GRU tähelepanu Eestile on kohalikus meedias nähtavalt oodatum kui varem, ehkki seni pole end päriselt õigustanud. Mõni ex-GRU-lane on-jah kõnevõime taastanud, aga ootuste fookus on ju mujal…
••• Pekka Erelt (EE) : Eesti – vene sõjaväeluure GRU häll!
Terviktekst (tasuline) http://ekspress.delfi.ee/kuum/eesti-vene-sojavaeluure-gru-hall?id=66134140
Seniteada 5.11.1918 asutatud GRU tähistas [2012] äkitselt oma 200-juubelit. Ja selle luureasutuse rajas... mees Eestist. Tartus on tal monument, ta nime kannab nii plats kui hotell. See on üldvälimarssal Michael Andreas Barclay de Tolly

••• Jaanus Piirsalu (PM) : Endisest Vene [sv]atašeest Eestis võib saada GRU uus juht
Terviktekst http://maailm.postimees.ee/3467345/endisest-vene-ataseest-eestis-voib-saada-gru-uus-juht
Vene meedia andmeil näeb Kreml GRU uue ülema kandidaate ülema asetäitjais. Neid on 4 ja Igor Lelin on üks neist […] Kui kindralmajor Lelinist saanuks GRU uus ülem [siis oleks] mõlemad VF-i peastaabi eriti olulised mehed teeninud Eestis. [Peastaabi luurejuhiks sai jaanuaris 2016 siiski Igor Korobov, kelle seosest Baltikumiga andmed puuduvad] Peastaabi ülem kindral Valeri Gerassimov juhtis 1993-94 VF-i armee 144. moto-jalaväe-diviisi, mille peakorter asus Tondil. Gerassimov oli diviisi juht ka siis, kui viimased VF-i sõdurid Eestist lahkusid. Eesti pinnal algas Gerassimovi teenistus 1987 «Tondi diviisi» staabiülema kohal

••• Jüri Derkun (AL) : KGB ja GRU Eestis
Terviktekst http://arvamusleht.ee/juri-derkun-kgb-ja-gru-eestis/
19. 6. [2015] kavatses kohus vabastada vahi alt kaks putinliku V kolonni juhti, Saltõkovid, isa [Juri] ja poeg [Jevgeni — vabastati vahi alt mais 2016] …keda peeti vahi all […] eelarveliste vahendite kõrvale toimetamise pärast […] Politsei oli sunnitud avama nende suhtes kriminaaltoimiku, kuna jäid vahele banaalse vargusega. Nende kasutuses oleva „Noorte Keskusele“, samuti „Narkomaaniaga võitlemise keskusele“ riiklikud, välismaiste fondide, eelkõige VF-i rahad, kasutati heldelt ära „püha perekonna“ hüveks. Juba 10a tagasi paljastas ajakirjanik Loginova, kuidas „Narkomaaniaga võitlemise keskusele“ eraldatud raha „pestakse puhtaks“, korraldades kick-boxingu võitlusi. Viimasega tegeleb Saltõkovi semu Sergei Tulski. Eksisteerib isegi video, mida ka kohtus on esitatud, kus (seni veel soos uputamata saadik Knjazev) teatab avalikult, et Saltõkovi sõber Tulski tappis oma äripartneri, kui sai teada, et tema valduses on 480 000 krooni. Raha muidugi varastas ta ära […] Mõlemad Saltõkovid olid Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed, Keskerakonna liikmed. Savisaare erakond on ainukene Euroopas, millel on koostöö leping putinliku Ühtse Venemaa parteiga. Isegi Mari Le Penil pole sellist lepingut, kuigi nii nagu ka Savisaar, saab ta raha Putini käest.
Juri Saltõkov on NSVL-i relvajõudude kaadriohvitser… [sõdis Afganistanis GRU erisalga juhina, kvalifitseeritud sissisõja ja diversioonispets ]… Eesti taasiseisvudes sai Juri Saltõkov teadmata eriteenete eest kodakondsuse […] Eesti riik andis GRU eriväelasele sooja koha jõustruktuurides, vaatamata ametikohaga kaasnevale riigikeele oskuse nõudele, mida Juri Saltõkovil ei ole. Tal polnud ettekujutust ka uurijatööst, ometi määrati ta keskuurimisbüroo vanemuurijaks. Ühtlasi anti talle võimalus „kasvatada“ vene noorsugu võitluskunstide klubis „Rovestnik“ Kohtla-Järvel. Klubi kureerib Saltõkov juba üle 20 aasta […]
Kui Igores, kus FSB „katuse“ all toimus „balti riikide kaasmaalaste“ kogunemine ning kus arutati „Narva vabariigi“ loomist, räägiti tugevatest „antifašistlikest“ jõududest, mis suudaks nende tegevuse kaudu tagada „korra“. Jutt käis nimelt Saltõkovi ründemeestest, keda ta on „kasvatanud“ üle 20 aasta. Nende arvukus ulatub sadadesse. Pole raske ette kujutada, kuidas „MEIE VENE SADAMA“ kaudu Sillamäel [Tiit Vähi projekt] hakatakse sisse smuugeldama relvastust ja erarõivis GRU eriüksuslasi. Ühes nendega tekitavad kõiksugu siin elutsevad ebardid juhitud kaose nagu Ukrainas. Vabatahtlike värbamisega tegelevail kremlimeelseil „antifašistidel“ Linteril ja Reval, kes kuuluvad Dmitri Rogozini „Vene Internatsionaali“ juhtkonda, on ju märulite korraldamise kogemus Eestist olemas.
[…]
Saltõkovi kureeritud „Narkomaania profülaktika keskuse“ kontrollimisel avastasid peaepidemioloog Nelli Kalikova ja Ida-Virumaa sotsiaalosakonna juht Merike Peri, et seal […] narkoprobleeme Kohtla-Järvel ei lahendata kuidagi ja inimesed pöörduvad oma hädaga kas Narva või Tallinna vastavaisse asutuisse […] „keskuse“ töö ei kannata mingit kriitikat […] seal tegeletakse vaid noorte aja sisustamsega [mis] kuidagi ei ole „narkomaania profülaktika“ […] Millega täpselt Saltõkovid noorte aega sisustasid, polnud kontrollijad kursis […] seal kasvatatakse putinjugendit! Katteks narkomaania vastu võitlemise legend, korraldatakse treeninglaagreid ja välisreise. Eriti tähelepanuväärsed on kogunemised endises sõjaväe Kotlõ baasis Kingissepa rajoonis Leningradi oblastis […] Eesti peaepidemioloog sai soovituse mitte „torkida“ Saltõkovi, sotsiaalosakonna juhataja sai oma „peapesu“. Ajakirjandus vaikis. Mitte ainult sellepärast, et Saltõkovide seljatagust kindlustavad kohalikud kolloborandid, kelle taga on Moskva, Kreml, Lubjanka. On veel ka GRU majorile ustavad „reegliteta võitlejad“. On olemas juhitavad kriminaalid, kelle teeneid čekistid kasutavad.
Kirde-Eestis mäletatakse veel, mis juhtus Rusakoviga. Ta arreteerisid Saltõkov ja tolle käsilased keskuurimisbüroost. Sisuliselt sooritas Saltõkov inimröövi. Seejärel Rusakov kadus, kuid 8 kuud hiljem leiti ta lagunenud surnukeha mahajäetud kaevandusest koos veel 7 laibaga. Asja „uuris“ keskuurimisbüroo. Ainult Putini VF-is ja „sõltumatus“ EV-s on võimalik, et röövija „uurib“ röövitud inimese juhtumit. Kogu Eestis leidus vaid 1 kohtunik, kes astus selle ebaõigluse vastu, sisuliselt süüdistades Saltõkovi ja tolle mentidest käsilasi mõrvas. Rusakovi laiba leidu kiirustas keskuurimisbüroo seostama tundmatute grupeeringute arveteõiendusega. Ainult, et samas kohas leiti teiste seas ka Vassili Nazõralijevi laip. Nii Rusakov kui ka Nazõralijev olid Antikommunistliku Allianssi juhid. Rusakovi ülesanne oli hoida ühendust kremlivastaste natsionalistidega, Nazõralijev pidi koordineerima kremlivastaselt meelestatud tatari kogukonna tegevust Eestis. Sisuliselt käib jutt poliitilistest mõrvadest. Vastavalt KGB/GRU tavapraktikale likvideeriti kremlivastaste liidrid. Koos keskuurimisbüroo töötajatega võttis Rusakovi likvideerimisest osa ka endine Eesti regionaalse julgeoleku osakonna juhataja […] Aleksei Dressen […]
Hiljuti mõisteti õigeks Savisaare „rahakott“ N Ossipenko. Looduses olematute teede ja tänavate „remont“, mida teostas mitmete aastate jooksul Ossipenko firma, kõrvaldades omakasu nimel selleks eraldatud raha. Eesti kohtunikele ei piisanud sellest süüasjaks. Järelikult „pole olemas ka korruptsiooni ahelat“, mida juhivad kremlimeelsed, tagades kogu seda kriminaalset äri. Ossipenko on mõistetud õigeks. Tema advokaat valmistab ette hagi Eesti riigile kohtukulude, moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks. Muide, uurija võttis Ossipenko vahi alla, kuid kes siis lubab „puutumatut“ vangi panna. Kohtunik vabastas ta esimesel võimalusel. Valimised olid ju tulemas ning „rahakott“ oli Savisaarele vajalik vabaduses […] Kõik on etteaimatav ja prognoositav […] „Novorossija“ projekt suletakse. Ees ootab uus platsdarm!

••• Villem Rooda (SpEE) : Kontrollitav paranoia : Mis saab Baltimaist sõja korral
Täistekst GOOGLE'is http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6GpcQ9aOuMgJ:sputnik-news.ee/politics/20160526/1857091.html
[ NB! Autoriks on eks-GRUšnik, aka Villy, Villu, "Hollandlane", kes on mh 1978-88 osalenud #KGB + GRU ühisoperatsioonis EVVA-keskuse vastu Stockholmis, ning on nüüd Sputniku propagandakanalis elustunud, et kaasa lüüa n-ö rahvaajakirjanduses ja sarnases kampaanias, nagu samal ajal käib VF-is — harjutamaks sõjategevuse paratamatusega üldsust Poolas+Leedus+Lätis+Eestis = 4B-s ja seejuures mõistagi nii, et võimalikus sõjas tunduks süüdlasena NATO… Rooda pakub lähitulevikuks 2 stsenaariumi
1. Hõivata kohe 3B-d, mida vastupidiselt levinud arvamusele tema sõnul peetakse ebasoovitavaks, kuna lisaks võimalikule sõjategevusele tooks Läänemeremaade sõjaline hõivamine kaasa majandussuhete katkemise Läänega.
2. Võimalikult ulatuslikult vastustada NATO üksuste paigutamist 4B-sse, tõsta lärmi, teha hoiatusi ja liigutada—koondada oma väeüksusi, tugevdada Loode piirkonna niigi tugevat õhutõrjet ja paigutada siia väeliigi lisaüksusi, k.a kesk- ja lühimaaraketid, millele järgneb ähvarus muuta 3B-d tuumakõrveks. ]

… Kui peaks tõepoolest puhkema NATO ja VF-i sõjaline konflikt, saavad Poola ja Baltimaade kaotused elavjõus ja purustustena suurimaks. Norras purustataks vaid strateegilised objektid, Soome ja Rootsi võivad tänu neutraalsele staatusele hoopis puutumata jääda. Selline oli VF-i kaitseplaan regioonis umbes viimane 10a ja USA luureteenistustele ei saanud see teadmata olla […] Soome põhijõududega saaks VF hõlpsalt hakkama, kuid probleeme ja seejuures tõsiseid oleks hõivatud alade haldamise ja vastupanuliikumisega […] Poola ja Balti riikide suhtes on otsese sõjalise konflikti puhuks 2 arengustsenaariumi [vt ülal] Kõige suuremat ohtu kujutab VF-ile praegu see, mis toimub Eestis ja alles seejärel Leedus—Lätis toimuv, kuivõrd VF ei saa lubada rünnakuohtu oma suuruselt teisele linnale […] Põhjamaade Palmyrat [SPb] ähvardavaks ohuks saab pidada 3-4 NATO maaväediviisi ilmumist Balti riikidesse, eriliseks ohuks raskesti tabatavate lühikese lennuajaga kesk- ja lühimaarakettide, samuti lennuväegrupi ilmumist. Ainuüksi NATO otsus mis tahes nende jõudude Eestisse paigutamiseks võib esile kutsuda Moskva äärmiselt terava reaktsiooni […]
Täiendava 4000 NATO sõduri paigutamine 4B-sse on poliitiline, mitte sõjameede […] Tuhat NATO sõdurit [Eestis] ei kujutaks VF-ile tegelikku sõjalist ohtu. Kuid oma kohalolekuga on nad siiski hoopis suurema kaaluga, kui nende sõjaline potentsiaal. Sõja korral, kui VF otsustaks Eestit rünnata (kontrollitav paranoia) hakkaks NATO vähehaaval rakendama oma põhikirja 5. artiklit. Hoopis teine oleks olukord, kui rünnaku alla satub mainitud 1000 USA või UK sõjaväelast. Siis ei ole üleskutset 5. artikli rakendamiseks vajagi, so otsene agressioon NATO põhijõudude vastu! Seega 1000 NATO sõdurit on 3B jaoks efektiivne kaitsevahend. Mõned Moskva poliitikud teevad VF-ist koos tema võimsa sõjamasinaga propagandistliku naerualuse, rääkides "suurest ohust", mida need sõjaväelased justkui endast kujutavad […]
Venemaa on valikuliselt peatanud uute tankide, soomukite jm tavarelvastuse süsteemide tootmise. Samal ajal on 3-kordistatud raketisüsteemide C-500 ja kaugõhutõrje-raketisüsteemide, samuti on suurendatud tiibrakettide Kalibr, moderniseeritud kesk- ja lähimaa-rakettide ja 2 uut tüüpi kaugmaa tuumarakettide tootmist […] Venemaa saab NATO vägedele vastata peale taktikalise tavarelvastuse ka suure purustusjõuga strateegiliste ja operatiivtaktikaliste tuumarelvadega, mida jätkub löögi andmiseks kõigi NATO riikide pihta. Sellele võib vastu panna USA ja NATO raketikilbi, mille väljaarendamine ei ole praeguseks veel lõpul, kuid selle efektiivsuses pole põhjust kahelda. Ent parimgi raketitõrjesüsteem ei anna täielikku julgeolekugarantiid […]
Venemaa arvestab Eesti kaitseväe reaalse võimekusega. Kindral Laaneots on öelnud, et Eesti on relvaga kaitstud. Igaüks, kes Eestit relvaga ründab, peab arvestama organiseeritud relvastatud vastupanuga. Millega seda vastupanu osutada? Meenutagem kindral Terrase sõnu: "Sellega, mis meil on." Kas sellest piisab? Siit edasi algab juba spekulatsioon, mis sõltub nii paljudest faktoritest, et vastust on võimalik anda vaid ööpäev enne kallaletungi ja sedagi siis, kui #salaluure töötab ideaalselt […] Eesti ja NATO-vägede õppusi jälgides […] pole raske taibata, et need on rahumissioonide harjutused. Sellega VF-i vastu küll ei lähe, millest omakorda võib järeldada, et seda ei kavatsetagi. Venemaa sõjaõppused sarnanevad põhiliselt Eesti omadega, kuid olulise täiendusega. Suurematel mängitakse alati läbi strateegiliste, operatiiv-taktikaliste ja taktikaliste tuumajõudude kasutamine, samuti tuumarelva vastulöögi võimalus.
Joonistub selgelt välja eripära: sellal, kui Eestis toimuvad NATO-õppused on vaid maaväe taktikaõppused ja raskerelvastuse toetus mängitakse läbi vaid staabitasandil, siis VF-i õppustel on keskne koht just eri väeliikide tuletoetusel, operatiiv-taktikalistel dessantoperatsioonidel, samuti operatiiv-taktikaliste ja taktikaliste raketiüksuste kaasamisel. Ilma sellise toetuseta ei ole VF oma maaväe ja motolaskurüksuste edus kindel.

Sellega eksgrušniku "valgustustöö" ei piirdu.

••• 8.6.2016 lisas Rooda veel ühe õigustuse putinistlikule agressioonile: VF-il on imperiaalsed erihuvid Valgevenemaal, Ukrainas ja Gruusias, mis jäävat NATO edenemist piirava punase joone taha…
( Kui kodumaa piir ja huvid kokku ei lange
http://sputnik-news.ee/analytics/20160608/2049997.html )

••• 28.6.2016 kordas Rooda, et just NATO kruvib poliitilisi pingeid, kuid päriselt sõjaks VF-iga ei valmistu:
Balti jmt riikide üksusi on treenitud vaid turvamissioonideks muuilmas, aga lokaalkonfliktiks VF-iga ei ole väljaõpet ega tarvilikku tehnikat. Samas avalikkusele jäetava mulje järgi on õppustel VF-i rünnaku eest kaitsev iseloom ( Napoleon: Venelased on vait? Andke neile siis veel!
http://sputnik-news.ee/politics/20160628/2332043.html )

••• 12.7.2016 jätku kallutatud mulale Roodalt: Türgi lipp. Venemaa—Türgi konflikt: allatulistatud ründelennuki õppetunnid ( http://sputnik-news.ee/analytics/20160712/2590740.html )

Lõpumärkus ja tänusõnad Ülevaate—kompilatsiooni pealkiri on laenatud. Aitäh, Tiit Made, alias Peeter Gustavsson

Photo
Wait while more posts are being loaded