By - 452 Followers - 100 Posts - Public

Stream

 
کنترل جیغ و فریادهای کودک

گاهی سر و صدای فرزندان تان در خانه به حدی می رسد که باعث کلافگی شما می شوند. فریاد زدن شما و بلند کردن صدای تان برای آرام کردن کودکان تنها این وضعیت را
پیچیده تر می سازد.

http://s.farzand.net/fa291297

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#فریاد #جیغ #سردرد #جیغ_کودک #فریاد_کودک #تنبیه #قوانین_خانه
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
شانه کردن موهای کودک

ممکن است فرزند شما از شانه کردن موهایش متنفر باشد، حتی وقتی با یک برس به او نزدیک می شوید گریه و زاری می کند. این موضوع باعث می شود موهای او به هم
پیچیده شود و گره بخورد. هر بار که سعی می کنید موهایش را شانه بزنید حالت دفاعی به خود می گیرد و این موضوع باعث می گردد پس از مدتی کوتاه هر دوی شما از
شانه زدن روزانه موهای کودک نفرت پیدا می کنید.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa286289

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#شانه #مو #مدل_مو #موی_کودک #شانه_کردن
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
کودکان خیال پرداز

علایم اختلال کمبود توجه ADD در میان نوابغ به وفور یافت می شود. اگر سقراط، لئوناردو داوینچی، آلبرت اینشتین، توماس ادیسون و والت دیزنی در جامعه امروز رشد
می کردند بدون تردید در مورد آن ها ADD تشخیص داده می شد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa249249

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#خیال #فانتزی #تخیل #توجه #حواسپرتی #حواس
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
سفرهای کوتاه با ماشین به همراه کودک

فرزندتان ممکن است بدون بد رفتاری حتی مسیر پارکینگ تا خیابان را درون ماشین تحمل نکند. از لحظه ای که سوار اتومبیل می شود غر می زند و این موقعیت برای شما
غیر قابل تحمل است.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa286290

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#ماشین #خودرو #اتومبیل #سفر #مسافرت
 ·  Translate
3
1
Add a comment...
 
آمادگی کودک برای تنها ماندن در خانه

فرزندتان هر چه بزرگ تر می شود به مراقبت مستقیم شما کمتر نیاز خواهد داشت. کم کم این فکر در شما قوت می گیرد که دیگر نیازی به وجود پرستار کودک نیست. به
خاطر داشته باشید که این تصمیم باید بر پایه توانایی فرزندتان در کنترل شرایط اضطراری غیر قابل پیش بینی آن هم در غیبت شما استوار باشد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa281282

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#تنها #کودک_تنها #مسئولیت #ایمنی #امنیت
 ·  Translate
5
Add a comment...
 
نام گذاری فرزندان دوقلو

نام گذاری نوزادان دوقلو هم مانند سایر جوانب بزرگ کردن شان پیچیده تر از انتخاب نام برای یک کودک است. اگر پیش از به دنیا آمدن شان بدانید که دو فرزند خواهید داشت همه نوع ترکیب اسمی به ذهن تان می رسد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa272274

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#دوقلو #دوقلویی #نام #اسم #دوقلوها
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
آموزش ادب و نزاکت به کودکان

یاد دادن آداب معاشرت و مراعات نزاکت باید جزیی از تربیت و پرورش کودکان باشد. مراعات ادب و نزاکت این پیام را به کودکان می رساند که برای انجام هر کاری در
جامعه باید از راه درست آن وارد شد. مراعات ادب همه را شاد و محبوب می سازد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa247247

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#ادب #رفتار #نزاکت #احترام #شخصیت
 ·  Translate
4
Add a comment...