Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
کنترل جیغ و فریادهای کودک

گاهی سر و صدای فرزندان تان در خانه به حدی می رسد که باعث کلافگی شما می شوند. فریاد زدن شما و بلند کردن صدای تان برای آرام کردن کودکان تنها این وضعیت را
پیچیده تر می سازد.

http://s.farzand.net/fa291297

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#فریاد #جیغ #سردرد #جیغ_کودک #فریاد_کودک #تنبیه #قوانین_خانه
Photo
Add a comment...

Post has attachment
سفرهای کوتاه با ماشین به همراه کودک

فرزندتان ممکن است بدون بد رفتاری حتی مسیر پارکینگ تا خیابان را درون ماشین تحمل نکند. از لحظه ای که سوار اتومبیل می شود غر می زند و این موقعیت برای شما
غیر قابل تحمل است.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa286290

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#ماشین #خودرو #اتومبیل #سفر #مسافرت
Photo
Add a comment...

Post has attachment
شانه کردن موهای کودک

ممکن است فرزند شما از شانه کردن موهایش متنفر باشد، حتی وقتی با یک برس به او نزدیک می شوید گریه و زاری می کند. این موضوع باعث می شود موهای او به هم
پیچیده شود و گره بخورد. هر بار که سعی می کنید موهایش را شانه بزنید حالت دفاعی به خود می گیرد و این موضوع باعث می گردد پس از مدتی کوتاه هر دوی شما از
شانه زدن روزانه موهای کودک نفرت پیدا می کنید.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa286289

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#شانه #مو #مدل_مو #موی_کودک #شانه_کردن
Photo
Add a comment...

Post has attachment
آمادگی کودک برای تنها ماندن در خانه

فرزندتان هر چه بزرگ تر می شود به مراقبت مستقیم شما کمتر نیاز خواهد داشت. کم کم این فکر در شما قوت می گیرد که دیگر نیازی به وجود پرستار کودک نیست. به
خاطر داشته باشید که این تصمیم باید بر پایه توانایی فرزندتان در کنترل شرایط اضطراری غیر قابل پیش بینی آن هم در غیبت شما استوار باشد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa281282

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#تنها #کودک_تنها #مسئولیت #ایمنی #امنیت
Photo
Add a comment...

Post has attachment
کودکان خیال پرداز

علایم اختلال کمبود توجه ADD در میان نوابغ به وفور یافت می شود. اگر سقراط، لئوناردو داوینچی، آلبرت اینشتین، توماس ادیسون و والت دیزنی در جامعه امروز رشد
می کردند بدون تردید در مورد آن ها ADD تشخیص داده می شد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa249249

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#خیال #فانتزی #تخیل #توجه #حواسپرتی #حواس
Photo
Add a comment...

Post has attachment
نام گذاری فرزندان دوقلو

نام گذاری نوزادان دوقلو هم مانند سایر جوانب بزرگ کردن شان پیچیده تر از انتخاب نام برای یک کودک است. اگر پیش از به دنیا آمدن شان بدانید که دو فرزند خواهید داشت همه نوع ترکیب اسمی به ذهن تان می رسد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa272274

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#دوقلو #دوقلویی #نام #اسم #دوقلوها
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
آموزش ادب و نزاکت به کودکان

یاد دادن آداب معاشرت و مراعات نزاکت باید جزیی از تربیت و پرورش کودکان باشد. مراعات ادب و نزاکت این پیام را به کودکان می رساند که برای انجام هر کاری در
جامعه باید از راه درست آن وارد شد. مراعات ادب همه را شاد و محبوب می سازد.

جهت مشاهده متن کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://s.farzand.net/fa247247

#فرزند #کودک #نوزاد #جنین #والدین #بارداری #تربیت #روانشناسی #خانواده #باردار #بیماری #کودکان
#farzand #mom #dad #baby #kid #kids #family #child #pregnancy #children
#ادب #رفتار #نزاکت #احترام #شخصیت
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded