Rumeli A.Ş. olarak 2014 ten itibaren var oluş sebebimiz, ülkemizin her köşesine elimizin uzanabildiği kadarı ile tüm işverenlerimize ve çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, üretim ve verimliliğin devamlılığını sağlarken iş kazaları ve meslek hastalıklarının da göz ardı edilmesini engellemek, mümkün olduğu kadar bu tehlikeleri azaltarak daha güvenilir iş ortamı oluşturulması için danışmanlık yapmak.
Yaptığımız iş; tüm işyerlerin de,işin sektörü ne olursa olsun mevcut tehlike ve riskleri saptamak,ve bunları kabul edilemez risk seviyesinden kabul edilebilir risk seviyesine indirmektir.
Hitap ettiğimiz kesim ise; hiçbir statü ve mevkii gözetmeden tüm işyerlerindeki işverenler ve çalışanlardır.
Bize ulaşabileceğiniz web adresimiz
http://www.rumeliosgb.com.tr/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded