Post has attachment
Cách vào bios hay vào Boot Option (Boot menu) là thao tác cơ bản nhưng quan trọng nhất khi bạn cần cài lại Win hay thực hiện các thao tác sữa lỗi máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách vào bios chi tiết cho các bạn.
#taiphanmem
Cách vào bios
Cách vào bios
taiphanmem.net
Add a comment...

Post has attachment
Website tải phần mềm tổng hợp và giới thiệu các phần mềm tiện ích hay...
#taiphanmem
Add a comment...

Post has attachment
What room has no windows or doors?
#9riddles
Add a comment...

Post has attachment
What did one math book say to the other?
#9riddles
Add a comment...

Post has attachment
World's Best Riddles - This is the place for the best riddles and answers in the world.
#9riddles
Add a comment...

Post has attachment
Logic riddles hard

Is an older one-hundred dollar bill worth more than a newer one?
#9riddles
Logic riddles hard
Logic riddles hard
9riddles.com
Add a comment...

Post has attachment
Riddles for kids in Spanish

¿Qué bebida no se puede congelar?
#9riddles
Add a comment...

Post has attachment
Funny dirty riddles

What is the difference between a drug dealer and a hooker?
#9riddles
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded