Post has attachment
ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE

Čoskoro príde Pán a Vládca;
bude sa volať Emanuel,
čo znamená: Boh je s nami. (por. Iz7,14; 8,10)

Prečo, Pane, mnohí nevedia, že si s nimi?

ZÍDE Z MODLITBY, ZÍDE ZO SRDCA


J.Buček
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
VLAJKOVÁ LOĎ

Pripravujem sa na Vianoce. Prídu hostia. A tak, sa naša fara stala ozajstnou vlajkovou loďou. Visia v nej vyprané plachty a vyzerá, ako taká loď.

Hovorím si: "Hosť do domu, Boh do domu. V každom hosťovi prichádza k tebe na návštevu Boh!"
"Jano! - Veď sv. Jozef a Panna Mária budú hľadať prístrešie. Nenašli ho v dome, ale v maštaľke."
"Hmm - Pán Ježiš sa narodil v maštaľke, ale myslím si, že u mňa by ju nemusel nájsť. Mohol by sa u mňa cítiť, ako vítaný hosť."

Toto by som mal už hotové. Ešte musím očistiť svoje srdce. A bude všetko poupratované. Viem, že chce byť hosťom aj v mojom srdci. Chce sa so mnou stretnúť ako priateľ. Musím zo srdca povyhadzovať všetok neporiadok, aby naše priateľské stretnutie bolo úprimné od srdca k srdcu. Nech nášmu priateľstvu nič neprekáža.

Tak! Super! Pripravený! Už nech prídu hostia.
Teším sa na vianočný príval priateľstva.


J.Buček
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
POŽEHNANÉ ADVENTNÉ SNAŽENIE

Vianoce bez medovníčkov a dokonale vyupratovaného domu sú možné, ale Vianoce bez Krista? Potom už nie sú Vianocami...

Pane, pomôž mi ísť adventnou cestou s túžbou stretnúť Ťa. Prosím, daj mi silu počas adventu sa vzpriamiť, zodvihnúť hlavu – aj od upratovania, pečenia, nakupovania a iných povinností – a pozrieť sa na Teba, Pane Ježišu!


(Projekt Vianoce)
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
SŤAŽOVAŤ SA JE ZAKÁZANÉ
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
BOHEMUND A ÚCTA K SV. LEONARDOVI

Bohemund Tarentský
* medzi 1052 až 1058, San Marco Argentano
† 1111, Canosa di Puglia
Bol taliansko-normandský bojovník a dobrodruh, knieža z Tarentu a jeden z predných účastníkov prvej krížiackej výpravy.

Narodil sa ako syn Roberta Guiscarda Viscardi, vojvodu z Puglie, Kalábrie a Sicílie a prostej normanskej ženy Albegardy z Buonalberga.

Jeho pôvodné meno bolo Marek, ale pre svoj rýchly rast ho začali nazývať Bohemund (podľa obra Boamunda).

Svoje prvé bojové skúsenosti ako samostatný veliteľ zaznamenal po boku svojho otca, pri ich prvej spoločnej výprave cez Jadranské more. Bohemund mal vtedy okolo osemnásť rokov.

Okolo roku 1096 stretáva Bohemund prvých križiakov a pohľad na ich blýskajúcu sa zbroj, vlajúce praporce a križiacku odhodlanosť mu doslova učaruje.

Roku 1097 Antiochiu počas prvej križiackej výpravy obliehali križiaci. Po osemmesačnom obliehaní bola dobytá a stala sa centrom jedného z križiackych štátov, Antiochijského kniežatstva. Ako vládca sa tu presadil normanský vodca Bohemund Tarentský. 

Do roku 1100 bolo mesto Malatia, ktoré strážilo jednu z kamiánskych brán cez pohorie Taurus, chránené arménskymi vojakmi. Dostali správu, že Malik Ghazi Danishmend (emir), pripravoval expedíciu na obsadenie Malatia. Arméni hľadali pomoc u Bohemonda.

Bohemond, aby zabránil rozšíreniu islamu na sever, v auguste r. 1100 pochodoval na sever s iba 300 rytiermi a malou skupinou pešiakov. Cestou pri Melitene boli Turkami prepadnutí a obkľúčení. Bohemondovi sa podarilo poslať jedného vojaka, aby vyhľadal pomoc od Baldwina z Edessy, ale Bohemond bol zajatý a uväznený v Neo-Cesarea (dnes Niksar) až do roku 1103.

Alexius l., keď sa dozvedel o Bohemondovom zajatí, ponúkol ako vykúpné za veliteľa 260.000 dinárov, aby Ghazi Gumushtakin odovzdal väzňa Byzancii. Keď Kilij Arslan I., Seljukov domáci emir, počul o navrhovanej platbe, vyhrážal sa útokom, ak on tiež nedostane z výkupného aspoň polovicu. Bohemond namiesto toho navrhol výkupné 130 000 dinárov vyplatených len Emirovi. Zmluva bola uzavretá a Ghazi a Bohemond sa priateľsky dohodli. Potom sa Bohemond triumfálne vrátil do Antiochie, v auguste 1103.

BOHEMOND SA ZASLÚŽIL ZA ROZŠÍRENIE ÚCTY K SV. LEONARDOVI

V 12. storočí, napriek tomu, že sa úcta k sv. Leonardovi už vytratila z literatúry aj liturgie, jeho kult sa rýchlo rozšíril najskôr po franských krajinách a to po prepustení Bohemonda I. v roku 1103 zo zajatia, kde bola úspešná diplomacia na orodovanie sv. Leonarda z Noblacu.
Bohemond, charizmatický vodca 1. križiackej výpravy, neskôr navštívil opátske mesto Noblac, kam z vďaky za jeho prepustenie z väzenia priniesol dar. Bohemondov príklad inšpiroval mnoho podobných darov, ktoré umožnili vybudovať románsky kostol a jeho významnú zvonicu.
V tom istom čase sa Noblac stal súčasťou pútnickej cesty, ktorá viedla do Santiaga de Compostela.
Leonardov kult sa rozšíril po celej západnej Európe: v Anglicku, v Škótsku, v Nizozemsku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, najmä v Bavorsku, v Čechách, Poľsku a inde, samozrejme aj v Doľanoch na Slovensku.
Dnes sa pútne miesto vo Francúzsku, kde je hrob sv. Leonarda, volá Saint-Leonard de Noblac.

Leonard alebo Liehnard sa stal jedným z najvzácnejších svätých, ktorého si uctievali v neskorom stredoveku. Jeho príhovoru boli pripisované zázraky pomoci: pri prepustení väzňov, ženám pri pôrode a pri chorobách dobytka.
Jeho sviatok je 6. novembra.

J.Bučekzdroj: Wikipédia
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
ŽIVOT, SMRŤ A VEČNOSŤ

TENTO ŽIVOT je čas, aby som hľadal Boha.
SMRŤ je čas, aby som ho našiel.
VEČNOSŤ je čas, aby som mu patril.

sv. František Saleský
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
LÁSKA, ŽIVOT A SMRŤ

Všetko smrťou skončí, ale láska a život nikdy nezaniknú.

sv. Pavol o tom píše vo svojom liste Korinťanom:

1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.
9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska

1. Kor 13
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
SPOMIENKA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva ľudia na cintorínoch zapaľujú sviečky.

Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol v roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny. Prvého novembra večer začali vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť zádušnú omšu. Tento zvyk sa v priebehu 11. storočia rozšíril v celej západnej cirkvi.https://www.hlavnespravy.sk/pred-1020-rokmi-opat-z-cluny-zaviedol-spomienku-na-vsetkych-zosnulych/1566094
Photo
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded