Post is pinned.Post has attachment
Een leuke community om in het Nederlands te communiceren en je taalkennis te verhogen! 😉
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Veel gesteld of veelgesteld ? (schrijftwijfel 13)
Samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) schrijf je in één woord :
veelgesteld
zoals vetgedrukt, vergezocht, zelfgemaakt, drukbezocht, ...

Categorieën of categoriën ? (schrijftwijfel 14)
Let op de klemtoon! :
categorie [klemtoon op de ie] → categorieën
zoals : epidemieën, harmonieën, melodieën, calorieën, ...
bacterie [geen klemtoon op de ie] → bacteriën
zoals : financiën, koloniën, oliën, ...

De zelfde of dezelfde ? (schrijftwijfel 15)
Dezelfde, hetzelfde, eenzelfde : altijd in één woord!
Bv. : Ik heb dezelfde blouse als zij.
deze zelfde, zo'n zelfde : altijd in twee woorden!
Bv. : Met deze zelfde tram reisde ik gisteren ook al.
~
http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533709/big-265337094e7.jpg?v=2
Add a comment...

Post has attachment
U hebt / u heeft (schrijftwijfel 11)
Beide vormen zijn correct, maar het gebruik verschilt. U hebt is de gewone vorm; u heeft is soms uitgesproken formeel.

Gebruik bij voorkeur u hebt.
U hebt het vorige week zelf kunnen zien.
In Brussel hebt u elkaar pas goed leren kennen?
~
jou / jouw (schrijftwijfel 12)
Jou is een persoonlijk voornaamwoord/pronomen personale.
Jouw is een bezittelijk voornaamwoord/possessief pronomen.
[jouw + zelfstandig naamwoord/substantief]
Vervang bij twijfel jou(w) door mij(n): mij komt overeen met jou; mijn komt overeen met jouw.

Hij heeft jou gebeld. ▶️ zoals : hij heeft mij / hem / hen ... gebeld.
Ze heeft het jou gegeven. ▶️ zoals : ze heeft het mij / hem / hun ... gegeven.

Ik heb jouw zus gezien. ▶️ zoals : ik heb mijn / zijn zus gezien.
Jouw fiets is gestolen. ▶️ zoals : Mijn / zijn fiets is gestolen
Interessant zinnetje! :
Ik heb jou jouw auto zien parkeren.

http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533707/big-26533707d86.jpg?v=2
Add a comment...

Post has attachment
TE VEEL of TEVEEL? (Schrijftwijfels 9 & 10)

Te veel (2 woorden) is een bijwoord/adverbium of telwoord/numerale :
♦ Hij heeft te veel wijn gedronken.
♦ Hij gebruikt altijd te veel zout.
♦ Werkt hij niet te veel?
[tegengestelde/antoniem : te weinig]

Teveel (1 woord) is een zelfstandig naamwoord/substantief :
Het teveel aan groenten werd verkocht.
♦ Dat is een teveel aan cafeïne!
~
BETER ALS of BETER DAN?

Je constateert een ongelijkheid : → DAN (vergrotende trap) (met bijvoeglijke naamwoorden/adjectieven + ER)
♦ Jij zingt beter dan hij.
♦ Ze is kleiner dan haar zus.
♦ Het ging vlugger dan verwacht.

Je constateert een gelijkheid : → ALS (met structuren zoals : even ... als, net zo ... als, hetzelfde als)
♦ Mijn verhaal is even goed als het jouwe.
♦ Jouw fiets is net zo mooi als die van mij.
Ook NEGATIEF gebruikt :
♦ Het is niet zo duur als je zou denken!

In structuren zoals : drie maal zo groot, tien keer zo snel, ... : → ALS
♦ Mijn huis is drie maal zo groot als dat van jou.

In structuren met ander(e), anders, niets : → ALS :
♦ Hij denkt de hele dag aan niets anders dan computerspelletjes.
~
http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533706/big-2653370673c.jpg?v=2
Add a comment...

Post has attachment
HUN of HEN ? [schrijftwijfels 7 & 8]
1)
Aan wie geef je het boek?
Ik geef het boek aan hen.
Ik geef hun het boek. [⚠️ AAN HEN = HUN]

Ook voorzetsels (preposities) + hen :
Ze wacht op de kinderen. ▶ Ze wacht op hen.
Hij praat met de buren. ▶ Hij praat met hen.
We kijken naar de toeristen. ▶ We kijken naar hen.

2)
Wie ontmoet hij op het plein.
Hij ontmoet zijn vrienden op het plein.
Hij ontmoet hen op het plein [ ⚠️ direct object/lijdend voorwerp]

Wie wil ze helpen?
Ze wil haar neven helpen.
Ze wil hen helpen. [ ⚠️ direct object/lijdend voorwerp]

3)
HUN gebruik je ook als possessief pronomen/bezittelijk voornaamwoord:
De boeken van mijn ouders zijn interessant. ▶ Hun boeken zijn interessant.
De honden van de buren blaffen altijd. ▶ Hun honden blaffen altijd.
[ ⚠️ hun + zelfstandig naamwoord/substantief]

Klik op de link om het beeld te vergroten :
▶️ http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533679/big-265336794f0.jpg?v=2

Om verder te lezen :
▶️ http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/pronoms+personnels

▶️ https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/gXP5Gr4o7Vi
~
VIND of VINDT? [schrijftwijfels 7 & 8]
Ik vind
Je vindt [⚠️ Vind je .... ?]
Hij/Ze vindt
We vinden
Jullie vinden
Ze vinden
U vindt
Add a comment...

Post has attachment
Au, ik heb pijn!
Welk voorzetsel (prepositie) moet je gebruiken met het woord PIJN ?
Pijn AAN ... ? Pijn IN ... ?
~
▶️ http://profnederlands.blogspot.be/search/label/pijn%20aan%2Fin

https://www.pinterest.fr/pin/319051954842993773/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kostenloos of kosteloos? Dichtbij of dicht bij?
Hoe schrijf je die woorden? (schrijftwijfels 5 & 6).

KOSTELOOS zoals ZORGELOOS, VLEKKELOOS, BLOEDELOOS, NUTTELOOS, HARTELOOS, ...

DICHTBIJ [in 1 woord] zoals
ONDERAAN : De handtekening staat onderaan.
MIDDENIN : Mag ik middenin lopen?
ACHTEROP : Achterop staan de advertenties.

DICHT BIJ [in 2 woorden] zoals
ONDER AAN : De link naar uw website staat onder aan het artikel.
MIDDEN IN : Je legt dus een terras midden in de tuin!
ACHTER OP : Kom achter op de bagagedrager zitten!
~
➡️ http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533673/big-26533673333.jpg?v=2
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wat schrijf je? [schrijftwijfels 3 & 4]

♦ Ruttes plan of Rutte's plan / Marias fiets of Maria's fiets / Hettys auto of Hetty's auto ?

♦ De foto die daar hangt, is vergeeld of De foto welke daar hangt, is vergeeld ?

▶️ http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/26533669/big-2653366921b.jpg?v=2
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded