Post has attachment
ZOPÁR FOTIEK Z REŠTAUROVANIA SANKTUÁRIA 
Našli sa ďalšie maľby - sv. Evanjelistov
PhotoPhotoPhoto
31. 3. 2017
3 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
ROBILO SA LEŠENIE
Ďakujeme sponzorovi za zapožičané lešenie aj brigádnikom, ktorí prišli pomôcť. 
Nech ich Pán Boh požehnáva!
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
ROZOBERALO SA PÓDIUM V SANKTUÁRIU
a bude sa robiť lešenie. Všetkým brigádnikom: "Pán Boh zaplať!"
Pod pódiom sa dokonca našla mŕtva usušená mačka (fotka nieje pekná, tak tu nieje).
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

POKRAČOVAŤ V PAMIATKOVEJ OBNOVE SANKTUÁRIA SA BUDE PO SLÁVNOSTI TROCH KRÁĽOV r.2017. BUDE TAM POSTAVENÉ LEŠENIE AŽ DO JÚLA.

VŠETKÝM PODPOROVATEĽOM OBNOVY KOSTOLA ĎAKUJEME!

Nad vchodom do zákristie sa našla pôvodná maľba z tisíctristo... roku, čiže artefakt z pôvodného vymaľovania kostola. 
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
ROZHODNUTIE KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU
PhotoPhotoPhoto
3.11.16
3 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded