Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแกลง รับมอบทุนการศึกษาจำนวน
5 ทุนในพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน
ณ วัดหนองกันเกราตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded